Miljö 2

 1. Vad är "Vite"?
  En fastställd summa som arbetsgivaren måste betala om han inte följet ett föreläggande inom föreskriven tid eller bryter mot ett förbud
 2. Vad är mildast samt strängaste böter? Vad är företagsböter?
  • Penningböter mildast
  • Dagsböter strängast

  Företagsböter förekommer om företaget bryter mot AML
 3. Vad är syftet med sanktionsavgift?
  Att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, så att arbetsmiljön blir bättre på arbetsplatser.
 4. Vad är skillnaden mellan Sanktionsavgift & böter?
  • Sanktionsavgift är en avgift.
  • Böter är ett straff man döms till i domstol.

  Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Det hanteras av polis och går vidare till åklagare och domstol.

  Sanktionsavgift kan delas ut oavsett om lagen överskridits pga oaktsamhet ex. okunskap. Det räcker med att föreskrift inte följs oberoende om någon har skadats eller ej.
 5. Vem är skyldig att betala en sanktionsavgift?
  Arbetsgivaren
 6. Hur bestäms sanktionsavgiften?
  • Beräknas efter antalet sysselsatta i företaget eller organisationen.
  • Både anställda och inhyrda räknas med.

  Arbetsgivaren med 500pers< sysselsatta betalar max avgift oavsätt hur många som är sysselsatta
 7. Vem beslutar att sanktionsavgift skall ges?
  Arbetsmiljöverket => förvaltningsrätten => Kammarrätten
 8. Vad är AML, AMF & föreskrifter?
  Arbetsmiljölagen = anger minimikrav på arbetsplatserna. Ändras av riksdagen.

  Arbetsmiljöförordningen = bestämmelser om den lokala skyddsorganisationen, arbetsmiljöverket & viss anmälnings-& underrättelseskyldighet. Ändras av regeringen.

  Föreskrifter = Tillämpning, preciserade krav. Fastställs av Arbetsmiljöverket.
Author
Monmin
ID
335276
Card Set
Miljö 2
Description
Byggteknik och design
Updated