Anläggning 1 - väg

 1. Referenshastighet
  Skylten
 2. Sidfriktion
  riktion i kruva, mer kurva mer sidfriktion krävs
 3. Stoppsträcka
  från att du uppfattar fara till bilen står still
 4. Körbana
  Körfälten
 5. Bombering
  vatten rinner av pga "lutning"
 6. Kurvdiagram
  diagram som visar linjeföringen i plan.....
 7. Övergångskurva
  - kurva in i kurvan successiv radieändring
 8. Resulterande lutning
  - lutningar åt alla jävla håll vid små horisontala i kombination med längsgående
 9. Parallellavfart
  -  avfart parallelt med körfältet
 10. Ryck
  - derivatan av accerlation
 11. När man studerar samspelet mellan plan och profil är det viktigt att man åstadkommer god ”visuell ledning”. Vad är detta och hur kan man åstadkomma det?
  - omfamna kullen, visa fören hur vägen går, undvika falsk kontrakurva
 12. Beskriv teorierna bakom frihandsstyrning.
  Största radien motsvarar körning med frihandsstyrning, dvs sidkraften av hastighet och skevning tar ut varandra, vid den hastighet som motsvarar beskriven standardnivå.

  - ingen styrinput behövs, lutningen och kurven är ”lika” fs=0
 13. Krökning
  - 1/R krökningen ökar med minskad radie
 14. Siktschakt
  - schaktar för att krava siktkraven
 15. Fasta element
  - Radier
 16. Lösa Element
  - Raksträckor
 17. Passelement
  - klotoider
 18. Bromskuva
  - två sammansatta klotoider, används vid avfartsramper
 19. Krökningsdiagram
  - y axel 1/r x axeln L
 20. Omfamningsprincipen
  Omfamna kurva i vertikal med profil
 21. 10:1 och 5:1
  • Kurva i krön vertikal 10 gånger större
  • kurva i svacka vertikal 5 gånger större
 22. Krön i skärning
  undvika känslan av flyga kanske
 23. Svacka i bank
  ansamling av vatten, känns som man åker ned i marken
 24. Skevningsövergång i lutning
  Vatten ska rinna av, och undvika vattenplaning
 25. Gå i takt
  är det en kurva i plan skall det även vara en kurva i profil, för att få bra sikt förusättningar
 26. Ryck som fysiskt fenomen handlar i första hand om komfort när det gäller fordon med gummihjul. Om man istället har spårbunden trafik så som järnväg eller tunnelbana får rycket en mycket större betydelse. Förklara varför.
  Grunden till detta är att passagerarna inte har bälte, majoriteten står upp under rusningstrafik så olycksrisken är större. En undersökning från KTH säger att folk upplever större illamående vid ryck.
Author
pepette
ID
335220
Card Set
Anläggning 1 - väg
Description
väg
Updated