Tisdag-4-50

 1. värre
  worse (more of a bad thing)
 2. mindre
  • smaller
  • less
 3. mönstra
  • to eye
  • look over
  • pattern
 4. förhärdade
  hardened
 5. fjäsk
  • fuss
  • servility
  • fawning
 6. förskjuta
  • to reject
  • displace
  • disown
 7. omtumlande
  • dazing
  • shattering
 8. försämra
  • to impair
  • worsen
  • deteriorate
 9. hängiven
  • dedicated
  • devoted
 10. ärelysten
  ambitious
 11. pärs
  ordeal
 12. förstrött
  absently
 13. en klatsch
  a slap
 14. omdet
  about it
 15. skoningslös
  merciless
 16. outtröttlig
  • tireless
  • unfailing
  • inexhaustible
 17. fartyg
  • ship
  • craft
  • vessel
 18. spå
  • to foretell
  • tell a person's fortune
 19. stränghet
  severity
 20. en vålnad
  • ghost
  • phantom
 21. en pina
  a pain
 22. klang
  • sound
  • tone
 23. erövra
  to conquer
 24. vånda
  • agony
  • anguish
 25. bemyndigande
  • authorization
  • authority
 26. dementera
  • to deny
  • contradict
 27. braskande
  • showy
  • ostentatious
 28. göra upp
  • to conclude
  • to make a deal
 29. oberäkneliga
  unpredictable
 30. magasin
  • warehouse
  • storehouse
 31. en kurator
  a counselor
 32. behärska sig
  • to control oneself
  • restrain oneself
 33. straffrätt
  • criminal law
  • crown law
 34. anmoda
  • to request
  • invite
 35. i den mån
  • insofar
  • to the extent
 36. självlysande
  luminous
 37. snava
  • to stumble
  • trip
 38. förfäkta
  • to defend
  • advocate
 39. uppdiktad
  • fictional
  • fictitious
 40. mata
  to feed
 41. högaktningsfullt
  Yours Sincerely
 42. tidsenlig
  contemporary
 43. ett utskott
  committee
 44. en hittelön
  reward
 45. att höra hemma
  to belong,  belonging, someplace to belong
 46. bli kvitt
  get rid of
 47. älskarinna
  • mistress
  • paramour
 48. hädanefter
  • henceforth
  • hereinafter
 49. skvimpa
  to slop
 50. unkenhet
  pungency
 51. läppja
  to sip
 52. tursam
  lucky
 53. näppe
  narrowly
 54. utblottade
  destitute
 55. injicera
  to inject
 56. rådslag
  • counsel
  • pow wow
 57. för all del
  by all means
 58. återuppstå
  • to reappear
  • resurrect
 59. ett busfrö
  an imp
Author
RBSverige
ID
335154
Card Set
Tisdag-4-50
Description
Tisdag-4-50
Updated