ENCEPHALON 4- funkcni rozdeleni sede a ble hmoty

 1. která jádra rvoří BG?
  • =podkorová jádra uvnitř mozk.hemisfér
  • globus pallidus
  • ncl.caudatus
  • putamen
  • ncl.amygdalae
  • claustrum

  Image Upload 1


  Image Upload 2
 2. co vytváří lat.+med.část ncl.lentiformis?
  • med: globus pallidus, světlejší
  • lat: putamen, tmavší
  • Image Upload 3
 3. jaké je ohraničení ncl.lentiformis?
  • pomocí capsula interna oddělen od thalamu + caput ncl.caudati
  • lateráln se nachází capsula externa + claustrum
  • Image Upload 4
 4. popiš tvar ncl.caudatus
  • "C", přední část je kyjovitě rozšířená v caput nuclei caudati
  • směrem dozadu se zužuje v cauda nuclei caudati
  • Image Upload 5
 5. na laterální straně kterého útvaru diencephala leží ncl. caudatus?
  thalamu, odděluje je od sebe stria terminalis
 6. kde je ncl.amygdalae?
  • ve spánkovém laloku před cornu inferius postranní komory mozkové
  • Image Upload 6
 7. mezi kterými dvěma strukturami je uloženo claustrum?
  • capsula externa(mediálně) + capsula extrema (laterálně)
  • Image Upload 7
 8. který útvar odděluje claustrum a putamen?
  • capsula externa
  • Image Upload 8
 9. který útvar odděluje clasutrum od lobus insulae?
  • capsula extrema
  • Image Upload 9
 10. kde je primární motorická oblast?
  =gyrus praecentralis + přední část lobulus paracentralis (area4)

  Image Upload 10
 11. popiš somatotypické uspořádání motorické arey
  • svalstvo hlavy je řízeno z oblasti nad sulcus lateralis, pak následují oblasti pro řízení svalstva trupu a HK, oblast pro svaly nohy zasahuje až na med.plochu hemisféry
  • Image Upload 11
 12. kde se nachází primární senzitivní oblast?
  • gyrus postcentralis + část lobulus paracentralis temenního laloku (area 1-3)
  • taktéž somatotypické uspořádání
 13. kde se nachází primární sluchová oblast?
  • gyri temorales transversi - Heschlovy závity (area 41,2)
  • Image Upload 12
 14. popiš úrovně sluchové dráhy
  ncl.corporis geniculati medialis - capsula interna - radiatio acustica
 15. kde se nachází prim.zraková oblast?
  kolem sulcus calcarinus v týlním laloku (area 17)
 16. popiš úrovně zrakové dráhy:
  • ncl.corporis geniculati lateralis - capsula interna - radiatio optica
  • Image Upload 13
 17. kde je čichová oblast?
  • =paleocortex, rhinencephalon, area 51
  • Image Upload 14
 18. kde je chuťová oblast?
  gyrus postcentralis těsně nad sulcus lateralis (area 43)
 19. kde je vestibulární oblast?
  =část lobulus parietalis inf.v temenním laloku
 20. vyjmenuj někt.asociační oblasti:
  • preforntální cortex (area 9-12)
  • brocovo motorické
  • wernickeovo senzorické centrum řeči
  • Image Upload 15
 21. prostřednictvím jakého útvaru má LS napojení na další struktury CNS (hypothalamus, thalamus, prefrontální kortex)
  • papezův okruh
  • Image Upload 16
 22. jaké útvary zahrnuje LS?
  • na facies medialis cerebri, jako límec/limbus obkružuje corpus callosum + diencephalon
  • zahrnuje area subcallosa, gyrus cinguli, gyrus parahippocampalis, hippocampus
 23. odpověď LS může ovlivnit:
  a)činnost vegetativních nervů
  b)hormonální aktivitu
  c) volní+mimovolní hybnost
  a,b,c:)
 24. jakou cestou může LS ovlivnit činnost vegetativních nervů?
  corpora mamillaria - jádra hypothalamu nadřazená sympatiku a parasympatiku
 25. jakou cestou LS ovlivní hormonální aktivitu?
  corpora mamillaria - hypothalamus-hypofýza
 26. jakou cestou ovlivňuje LS volní+mimovolní hybnost?
  např. corpora mamillaris - fornix - stria medullaris thalami - ncl.habenulae - ncl.interpeduncularis - FR - ncll.motorii
 27. definuj capsula interna telencephali
  • =bílá hmota telencephala, tvořená vějířovitě uspořádanými projekčními dráhami kůry mozkové
  • Image Upload 17
 28. mezi jaké struktury se vkláda capsula interna telencephali?
  mezi mediálně uložený thalamus a ncl.caudatus + laterálně lokalizovaný ncl.lentiformis
 29. popiš tvar capsula interna telencephali na transverzálním řezu hemisférou:
  tvar laterálně otevřeného písmene "V", lze na něm stanovit crus anterius, genu, crus posterius
Author
iren
ID
335073
Card Set
ENCEPHALON 4- funkcni rozdeleni sede a ble hmoty
Description
blabla
Updated