ENCEPHALON 3 - závity+rýhy facies medialis ad

 1. kde je sulcus corporis callosi?
  hluboká rýha obkružující corpus callosum; vzadu navazuje na sulcus hippocampi

  Image Upload 1
 2. jaké je ohraničení gyrus cinguli?
  nad sulcus corporis callosi; seshora sulcus cinguli
 3. charakterizuj přední část g.cinguli
  navazuje na dva drobné závity ležící před lamina terminalis (přední area subcallosa; zadní gyrus paraterminalis)
 4. charakterizuj zadní část g.cinguli
  =isthmus gyri cinguli; zužuje se a přechází za splenium corporis callosi do g.parahippocampalis
 5. které útvary tvoří gyrus fornicatus/limbicus?
  gyrus cinguli + parahippocampalis
 6. co a kde je indusium griseum
  tenká vrstvička šedé hmoty naléhající na corpus callosum
 7. z gyrus paraterminalis vystupují dva podélné bílé proužky nazvané:
  striae lomgitudinalis medialis + lateralis
 8. jak je ohraničen gyrus fasciolaris?
  pomocí indusium a striae, kt,se oddělují pod splenium corporis
 9. kde je gyrus dentatus?
  • pokračování gyrus fasciolaris na med.ploše gyrus parahippocampalis
  • (zoubkovaný povrch)
 10. co a kde je taenia giacomini?
  =úzký bílý proužek který vybíhá z přední části gyrus dentatus a kříží uncus gyri parahippicampalis
 11. kde je lobus paracentralis?
  • podkovovitý závit obkružující sulcus centralis na med.ploše
  • přes horní okraj hemisféry navazuje vpředu na gyrus praecentralis a vzadu na gyrus postcentralis
 12. kde leží praecuneus, jaké útvary tvoří jeho hranice?
  • čtyřhranný závit na med.ploše temenního laloku
  • vpředu: lobus paracentralis
  • zespodu: sulcus cinguli
  • vzadu: sulcus parietooccipitalis
 13. kde se nachází sulcus calcarinus?
  • na med.ploše týlního laloku hluboká horizontálně orientovaná rýha
  • Image Upload 2
 14. kde je cuneus?
  • klínovitý závit ohraničený sulcus calcarinus + parietooccipitalis
  • hrotem je obrácen dopředu, rozšířená část směřuje k hornímu a zadnímu okraji med.plochy hemisféry a přechází na konvexní plochu týlního laloku
 15. která rýha odděluje cuneus od praecuneu?
  sulcus parietooccipitalis
 16. která rýha odděluje cuneus od gyrus occipitotemporalis medialis?
  sulcus calcarinus
 17. jaký tvar má corpus callosum na sagotálním řezu?
  oblouk, který je konvexivitou obrácen směrem nahoru
 18. jaké části popisujeme na corpus callosum?
  • rostrum corporis callosi: vystupuje z lamina terminalis směrem dopředu a nahoru
  • genu corporis callosi: zde se stáčí dozadu
  • truncus corporis callosi: směřuje dozadu a dolů
  • splenium corporis callosi: rozšířená zadní část
 19. co je to fornix?
  • =párový svazek vláken, kt.spojuje g.parahippocampalis + corpus mamillare
  • Image Upload 3
 20. popiš průběh fornixu:
  Začíná od mediální plochy gyrus parahippocampalis, probíhá dozadu a nahoru, pod dolní plochou corpus callosum (částečně s ní srůstá) se stáčí dopředu a dolů, obtáčí thalamus, zanořuje se do hypothalamu a zakončuje se v corpus mamillare.
 21. jaké tři části popisujeme na fornixu?
  • Crus fornicis
  • Corpus fornicics
  • Columna fornicis
 22. co a kde je alveus hippocampi?
  tenká vrstvička bílé hmoty tvořící crus fornicis, kt. odstupuje od mediální plochy uncus gyri hippocampalis
 23. co a kde je fimbria hippocampi?
  bílé hrana crus fornicis, směrem dozadu pokračuje na gyrus parahipocampalis
 24. kde a co je corpus fornicis?
  • = jednotný válcovitý útvar tvořený spojením crura fornicis,
  • naléhá na dolní plochu truncus corporis callosi.
 25. definuj COLUMNA FORNICIS
  oddělují se od corpus callosum, rozestupují se ke stranám a zahýbají obloukovitě dolů a dozadu až ke corpora mamillaria
 26. co a kde je pars libera columnae fornicis?
  • horní část columna fornicis na mediální ploše hemisféry, viditelná
  • ohraničuje zepředu foramen interventriculare.
 27. K lat.okraji fornixu (v rozsahu od foramen interventriculare po fimbria hippocampi) se připojuje
  tela chorodiea ventriculi lateralis
 28. co a kde je  lamina septi pellucidi?
  tenká bílá gliová ploténka, kt.je napjatá Mezi columna fornicis a zadní stranou genu corporis callosi a spodní stranou truncus corpore callosi
 29. co a kde je cavum septi pellucidi.
  • sagitálně orientováná úzká štěrbinave střední rovině mezi oběma ploténkámi – lamina septi pellucidi.
  • Tato štěrbina není součástí mozk.komor a není proto spojena s komorovým systémem.
Author
iren
ID
335072
Card Set
ENCEPHALON 3 - závity+rýhy facies medialis ad
Description
mozek, corpus callosum, fornix, septum pellucidum
Updated