Lördag-3-50

 1. finklädd
  well dressed
 2. flöjt
  flute
 3. trumma
  drum
 4. för  att
  in order to
 5. nämnvärt
  substantially
 6. avbräck
  • setback
  • injury
  • damage
 7. hal
  • slippery
  • evasive
  • slithery
  • oily
  • smooth
 8. närgången
  • intrusive
  • familiar
 9. mångsidig
  • versatile
  • many-sided
 10. recidiv
  relapse
 11. påfrestande
  • strenuous
  • trying
  • wearisome
 12. mixtra
  • fiddle
  • tamper
  • tinker
 13. förebåda
  • to foreshadow
  • foretell
 14. kluvenhet
  ambivalence
 15. undsättning
  rescue
 16. avskedande
  dismissal
 17. tilldragande
  attractive
 18. en bulvan
  decoy
 19. vrist
  ankle
 20. känga
  boot
 21. för all del
  by all means
 22. lodrät
  verticle
 23. intagen
  inmate
 24. fond
  • background
  • back
 25. preskription
  limitation
 26. en glipa
  a gap
 27. en fläkt
  • a fan
  • breeze
 28. orutinerad
  inexperienced
 29. käpprak
  bolt upright
 30. erfordra
  • to require
  • demand
  • need
  • want
 31. vidröra
  • to touch
  • handle
 32. salighet
  bliss
 33. makalös
  • incomparable
  • matchless
 34. undanhålla
  • to withhold
  • keep back
 35. solfjäder
  • fan
  • (in book a hand fan)
 36. malör
  mishap
 37. poängtera
  • to emphasize
  • to point out
 38. blidka
  • to appease
  • placate
 39. läglig
  • timely
  • opportune
 40. spefull
  mocking
 41. hörsel
  hearing
 42. skönhet
  • beauty
  • fairness
  • loveliness
 43. stridsvagn
  tank
 44. obestämbar
  • indefinable
  • nondescript
 45. en summerton
  • a buzzer
  • buzzing
 46. kornig
  grainy (like in a picture)
 47. ett kärr
  • a marsh
  • swamp
 48. exempelvis
  for example
 49. länsa
  • to empty
  • drain
 50. bruksanvisning
  • manual
  • instructions
 51. kantstött
  chipped
 52. en resenär
  a traveler
 53. måtta
  • moderation
  • temperance
 54. uthärda
  • to endure
  • tolerate
  • bear
 55. Det var inte i går!
  Long time no see!
 56. påhittad
  imaginary
 57. maka
  • spouse
  • wife
  • partner
 58. uppdaga
  to discover
 59. uthållighet
  • endurance
  • persistance
Author
RBSverige
ID
335043
Card Set
Lördag-3-50
Description
Lördag-3-50
Updated