Brand

 1. Vad är definitionen av en utrymningsväg?
  En dörr eller ett fönster som leder direkt till det fria. 

  Brandtekniskt avskilt utrymme som leder direkt till det fria.
 2. Dörrstängare finns i princip alltid vid brandcellsgräns. Vad är undantagen?
  Lägenhetsdörrar och teknikrum.
 3. Hur kommer man ihåg BR3, BR0 och sånt där (tumregel)?
  • Det är baklängesräkning. 
  • 1 våning - Br3
  • 2 våningar - Br2
  • 3 eller fler - Br1
  • 16+ våningar - Br0

  Dock! 2 plan och 2 eller fler lägenheter => Br1!
 4. Över X våningar krävs TR2-trapphus.
  X = 8.
 5. REI, vad står bokstäverna för?
  • R - bärförmåga
  • E - integritet (släpper inte igenom flammor/rök, men värmen kan ändå antända saker på andra sidan)
  • I - Isolerar även värmen för att förhindra antändning pga värme
 6. Nämn sex vanliga brandceller i flerbostadshus.
  • Lägenhet
  • Installationsschakt
  • Gemensamhetslokal
  • Tvättstuga
  • Utrymningsväg (t ex trapphus, korridor)
  • Teknikrum
  • Garage
 7. Vad är passivt/aktivt brandskydd?
  • Passivt - brandcellsindelning, inbyggt från början
  • Aktivt - brandlarm, släcksystem, nödbelysning etc
 8. Två sätt att ha tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar?
  Trapphus och fönster/balkong MED möjlighet att bli räddad av någon stilig brandsoldat. Det beror även av  hur långt det är till brandstation, och vad de lokala brandmännen har för utrustning och så. 

  Eller TR2-trapphus.
 9. Varför har vi inte dörrstängare till lägenheter?
  Då blir det besvärligt för de boende. Barnvagnar och matkassar. Livet.
 10. Hur högt upp får man utrymma med en markuppställd stege?
  Elva meter till UK fönster. Straffpunkten. Det är ett straff att utrymmas via en sån stege. Läskigt.
 11. Om man ska kunna ställa upp ett höjdfordon och rädda folk från fönstren, hur högt når den? Och hur bred uppställningsplats behöver den? Och hur nära huset behöver den stå?
  • max 23, min 5, max 9.
  • Men detta kan vara kommunspecifikt, bero på maskinpark etc.
 12. Fem brandtekniska egenskapskrav för byggnadsverk?
  • Bärförmåga vid brand
  • Utveckling och spridning av brand/rök inom byggnaden
  • Spridning av brand till närliggande byggnadsverk
  • Personer i huset ska kunna lämna det eller räddas
  • Brandmännens säkerhet ska beaktas
 13. Hur stort ska avstånd mellan byggnader helst vara för att hindra brandspridning?
  8 meter. Då behöver man inte undersöka infallande värmestrålning på den närliggande byggnaden.
 14. Varför har man taktäckningsbrandskydd?
  För att förhindra flygbränder (brand som hoppar).
 15. Vad styrs husets läge på tomten av?
  • Brandspridning mellan byggnader
  • Åtkomlighet för räddningstjänst
 16. Kan ett i grunden brännbart material behandlas så att det blir lika obrännbart som en sten?
  Nej. Det kan max nå B-klass för brännbarhet, aldrig A.
 17. Hur kan en projektör få en träfasad godkänd som fasadmaterial? Den kan ju bara nå B-klass?
  Den kan provas i labb enligt SP Fire 105.
 18. Fönster i vertikalled på fasad, vad är minimiavståndet?
  1,2 meter.
 19. Vad är minimiavståndet mellan fönster i innerhörn?
  2 meter.
 20. Motstående fönster (två väggar i samma byggnad med utomhus mellan sig), vad är minimiavståndet?
  5 meter.
 21. Om en dörr är EI 60-C, vad tusan står C för?
  Dörrstängare!
 22. Några metoder för att förhindra rökspridning i ventilationssystemet?
  Brandskyddsspjäll, separata system, fläktar i drift, konvertering av tilluft.
 23. Några metoder för att försvåra rökspridning i ventilationssystemet?
  Tryckfallsdimensionering, lågt placerade luftdon.
 24. Vad är en stigarledning?
  En dragen ledning i höga hus där brandmännen kan koppla in slangar. Då behövs inte slangarna dras hela vägen upp. Detta gäller höga byggnader >24 meter.
 25. Vad är en räddningshiss?
  En vanlig hiss - men när det brinner kan den ställas i brandkörningsläge. Hissdörrarna går inte automatiskt upp utan måste öppnas manuellt. Sekundär kraftförsörjning. Brandsluss. Kommunikationsfunktion.
Author
trummistobbe
ID
335025
Card Set
Brand
Description
död
Updated