Fredag-3-50

 1. skjuta
  to shoot
 2. en dårskap
  folly
 3. en vecka
  week
 4. nysa
  to sneeze
 5. en uttalande
  • statement
  • commentary
  • expression
 6. skörda
  • to harvest
  • reap
 7. betänkligt
  precariously
 8. mumsa
  • to munch
  • nibble
 9. knubbig
  • chubby
  • plump
 10. retlig
  • irritable
  • testy
  • ill-tempered
 11. läcker
  delicious
 12. hållbart
  durable
 13. pajas
  • buffoon
  • clown
 14. mäktig
  • powerful
  • mighty
 15. trumpna
  glum
 16. tillkalla
  • to summon
  • call
 17. dold
  hidden
 18. en skrymsle
  • nook
  • corner
  • recess
 19. ynkrygg
  coward
 20. en genväg
  a shortcut
 21. mysa
  • to beam
  • smile
 22. slira
  • to slip
  • skid
 23. byling
  • copper
  • cop
 24. värdighet
  dignity
 25. tränga sig på
  • to intrude
  • barge in
 26. aktualisera
  • to update 
  • bring to the fore
 27. ökänd
  • notorious
  • infamous
 28. avgrund
  • abyss
  • chasm
  • hell
 29. upprivande
  agonizing
 30. närdå
  • when then
  • when?
 31. ett vankelmod
  indecision
 32. utvärdera
  to evaluate
 33. förtjänster
  • virtues
  • profits
  • service
 34. flammigt
  • patchy
  • blotchy
 35. hiskelig
  frightful
 36. illvillig
  • malicious
  • malevolent
 37. en misshällighet
  disagreement
 38. klargöra
  • to clarify
  • make clear
 39. kanhända
  • maybe
  • perhaps
 40. befalla
  • to command
  • order
 41. nödsakad
  compelled
 42. tröstlös
  • hopeless
  • cheerless
 43. muntliga
  • verbal
  • oral
 44. utsuga
  to exploit
 45. i strumplästen
  in stocking feet
 46. påföljd
  penalty
 47. försvaret
  defense (in law court)
 48. svängrum
  elbow room
 49. ett myller
  • a swarm
  • hive
 50. en måltavla
  a target
 51. krysta
  to strain
 52. ett bloss
  a smoke
 53. drumla
  to blunder
 54. Punkt slut!
  end of discussion!
 55. i nuläget
  currently
 56. taggtråd
  barbed wire
 57. dikt
  • poem
  • ditty
  • fiction
 58. en enhet
  • a unit
  • entity
 59. avfärda
  to dismiss
Author
RBSverige
ID
335006
Card Set
Fredag-3-50
Description
Fredag-3-50
Updated