Torsdag-3-50

 1. mer
  more
 2. en glädje
  joy
 3. jämväl
  • likewise
  • also
 4. sönder
  broken
 5. ett infall
  • a fancy
  • whim
  • idea
 6. tilltugg
  • snacks
  • appetizers
 7. en tvångstanke
  obsession
 8. vacklande
  • wavering
  • tottering
  • shaky
  • wobbly
 9. trångmål
  distress
 10. osvikliga
  unfaltering
 11. indicier
  evidence
 12. förbigående
  casually
 13. söla
  • to loiter
  • linger
  • dally
 14. en mångfald
  • diversity
  • plurality
  • complexity
 15. försumma
  • to neglect
  • be careless of
  • omit
 16. mållös
  speechless
 17. tillförlitliga
  reliable
 18. avyttra
  • to dispose of
  • sell
 19. förverkliga
  • to implement
  • realize
 20. en bur
  • cage
  • coop
  • crate
 21. gläfsande
  yappy
 22. endera
  either
 23. överge
  • to abandon
  • forsake
 24. förkunna
  • to proclaim
  • announce
  • declare
 25. felaktig
  • inaccurate
  • incorrect
 26. frodas
  • to flourish
  • thrive
 27. inpyrd
  reeking
 28. förhala
  to delay
 29. genskjuta
  to intercept
 30. fåntratt
  silly idiot
 31. vänskapliga
  amicable
 32. nonchalerade
  • ignored
  • neglected
 33. återspegla
  • to reflect
  • mirror
 34. skjuts
  • a ride
  • lift
 35. en styggelse
  • an abomination
  • i.e. Democrats
 36. band
  tape (video or audio)
 37. ävenledes
  • also
  • likewise
 38. gagnlös
  • useless
  • vain
 39. vilseleda
  • to mislead
  • misinform
 40. bakhåll
  ambush
 41. stämband
  vocal cord
 42. ett tum
  inch
 43. välanpassad
  well-adjusted
 44. polisonger
  sideburns
 45. människorov
  kidnapping
 46. störning
  • disturbance
  • interference
 47. tjena
  hey
 48. skrynklig
  wrinkled
 49. morot
  carrot
 50. åtagande
  • commitment
  • engagement
 51. invänta
  • to await
  • wait for
 52. i färd med
  in the process of
 53. drummel
  • lout
  • boob
 54. revansch
  comeback
 55. försvaga
  to weaken
 56. sudda
  to erase
 57. omvänt
  • vice versa
  • conversely
 58. avskräcka
  • to deter
  • discourage
 59. runtom
  • around
  • roundabout
Author
RBSverige
ID
334970
Card Set
Torsdag-3-50
Description
Torsdag-3-50
Updated