Latinčina II. lekcia podstatné mená

 1. získaný
  acquisItus, a, um
 2. nadplecok
  acrOmion, iI, n
 3. dospelý
  adultus, a, um
 4. brucho, črevná stolica
  alvus, I, f
 5. uhol, kútik
  angulus, I, m
 6. predsieň
  Atrium, iI, n
 7. prieduška
  bronchus, I, m
 8. guľa, hľúza
  bulbus, I, m
 9. katar (zápal sliznice)
  catarrhus, I, m
 10. dutina, dutinka
  caverna, ae, f
 11. dutina
  cavum, I, n
 12. mozog
  cerebrum, I, n
 13. krk, krčok
  collum, I, n
 14. spojka
  commisUra, ae, f
 15. kužeľ
  conus, I, m
 16. lebka
  crAnium, iI, n
 17. hrubý, tučný
  crassus, a ,um
 18. úplavica
  diabEtEs, ae, m
 19. cukrovka
  diabetes mellitus
 20. priemer
  diameter, trI, f
 21. prst (na ruke), palec (na nohe)
  digitus, I, m
 22. chrbát
  dorsum, I, n
 23. tvrdý
  dUrus, a, um
 24. mozog
  encephalon, I, n
 25. výťažok
  extractum, I, n
 26. zvärok povrazec
  fasciculus, I, m
 27. ohyb
  flexUra, ae, f
 28. nervový uzol, ganglion
  ganglion, iI, n
 29. sneť (odumreté tkanivo)
  gangraena, ae, f
 30. zrnko
  grAnulum, I, n
 31. krvácavý, krvavý
  haemorrhagicus, a um
 32. pečeňový
  hEpaticus, a um
 33. prietrž
  hernia, ae, f
 34. nezdržanlivosť, nechopnosť udržať
  incontinentia, ae, f
 35. črevo
  intestInum, I, n
 36. pera, pysk, hrana
  labium, iI, n
 37. voľný, neviazaný
  liber, era, erum
 38. väz
  ligAmentum, I, n
 39. miesto
  locus, I, m
 40. miazgová bunka, lymfocyt
  lymphocytus, I, m
 41. medový sladký
  mellitus, a um
 42. končatina
  membrum, I, n
 43. meškanie, odklad
  mora, ae, f
 44. osýpky
  morbilI, Orum, m
 45. choroba
  morbus, I, m
 46. sval
  mUsculus, I, m
 47. nos
  nAsus, I, m
 48. novorodenec
  neonAtus, I, m
 49. uzol, uzlina
  nOdus, I, m
 50. jadro
  nucleus, I, m
 51. šikmý
  oblIquus, a, um
 52. oko
  oculus, I, m
 53. lakťový výbežok
  OlecrAnon, I, n
 54. kostený
  osseus, a, um
 55. vchod, ústie, otvor
  Ostium, iI, n
 56. ušný
  Oticus, a um
 57. podnebie
  palAtum, I, n
 58. cez
  per (s Ak.)
 59. nebezpečenstvo
  perIculum, I, n
 60. pre
  prO (s Abl.)
 61. štvrtý
  quArtus, a um
 62. lúč, vreteno, vretenná kosť
  radius, iI, m
 63. vetva
  rAmus, I, m
 64. rovný, priamy
  rEctus, a um
 65. konečník
  (intestInum) rectum, I, n
 66. červený
  ruber, bra, brum
 67. zmyslový, citlivý
  sEnsOrius, a um
 68. priehradka
  sEptum, I, n
 69. suchý
  siccus, a, um
 70. znak, označenie
  signum, I, n
 71. bez
  sine (s Abl.)
 72. vrstva
  strAtum, I, n
 73. brázda
  sulcus, I, m
 74. čapík
  suppositorium, iI, n
 75. pásmo
  pásomnica
  taenia, ae, f
 76. hrbček
  tUberculum, I, n
 77. bubienok
  tympanum, I, n
 78. maternica
  uterus, I, m
 79. pošva
  vAgIna ae, f
 80. jed
  venEnum, I, n
 81. žalúdok, komora
  ventriculus, I, m
 82. fľaška
  vitrum, I, n
 83. akútny
  acUtus, a, um
 84. chronický
  chronicus, a, um
 85. lymfatický
  lymphaticus, a, um
 86. membrána
  membrAna, ae, f
 87. nerv
  nervus, I, m
 88. olej
  oleum, iI, n
 89. optický
  opticus, a, um
 90. kostra
  skeleton, I, n
 91. tuberkulózny
  tUberculOsus, a, um
 92. typický
  typicus, a, um
 93. vestibul
  vestibulum, I, n
Author
pluto
ID
334943
Card Set
Latinčina II. lekcia podstatné mená
Description
Latinčina
Updated