Söndag-3-50

 1. men
  but
 2. överlåta
  • to transfer
  • assign
  • leave
 3. förtal
  • defamation
  • slander
 4. motsägelse
  contradiction
 5. reafynd
  • bargains
  • sales
 6. tyg
  • fabric
  • cloth
  • material
  • stuff
 7. streta
  • to strive
  • struggle
 8. ömtåligt
  fragile
 9. i snigelfart
  snail's pace
 10. ehuru
  although
 11. lidelse
  passion
 12. underrätta
  • to inform
  • notify
  • advise
  • instruct
 13. ett skjul
  shed
 14. stänka
  • to splash
  • spray
 15. understödja
  • to support
  • assist
  • aid
 16. ett arvode
  fee
 17. köpslå
  to bargain
 18. tindra
  • to twinkle
  • sparkle
 19. stöd
  • support
  • backing
 20. saklig
  • objective
  • factual
 21. långsökt
  far-fetched
 22. översvallande
  • effusive
  • gushing
 23. tillbakadragen
  • reclusive
  • retired
  • withdrawn
 24. ta fasta på
  • to rely on
  • to keep in mind
 25. bryderi
  perplexity
 26. fason
  • form
  • shape
 27. jama
  meow
 28. lösaktig
  promiscuous
 29. sprakig
  crackling
 30. ett urval
  • sample
  • selection
  • choice
 31. ansvarige
  • responsible
  • liable
 32. en spjut
  spear
 33. en svacka
  • a slump
  • depression (been depressed)
 34. kränkande
  offensive
 35. snedsprång
  indiscretions
 36. beskärning
  • trimming
  • pruning
 37. nitlott
  • blank  
  • (nothing)
 38. överdådig
  • extravagant
  • lavish
  • lush
 39. överrösta
  • drown out
  • over shout
 40. ånyo
  • anew
  • afresh
 41. utröna
  • to find out
  • determine
 42. försvarslös
  defenseless
 43. förena
  • to combine
  • ally
  • reconcile
 44. ett dåd
  • the deed
  • act
  • feat
 45. ett tändningslås
  ignition  (car)
 46. förståeligt
  understandable
 47. ett damm
  dust
 48. fotgängare
  pedestrian
 49. regissör
  • director
  • manager
  • producer
 50. en utskällning
  • a scolding
  • telling off
 51. fällande
  conviction (court) condemnation
 52. län
  county
 53. genomsyra
  to permeate
 54. ett groll
  a grudge
 55. misshaglig
  • displeasing
  • malicious
 56. ordvitsen
  pun
 57. en omväg
  • detour
  • roundabout way
 58. utmana
  • to challenge
  • dare
  • defy
 59. i härvan
  in this
Author
RBSverige
ID
334857
Card Set
Söndag-3-50
Description
Söndag-3-50
Updated