Måndag-2-50

 1. klockslag
  stroke of the clock
 2. ett dygn
  full day (day and night)
 3. ett torn
  tower
 4. förrädiska
  treacherous
 5. följaktlige
  accordingly
 6. förföra
  • to seduce
  • corrupt
 7. bedragna
  deceived
 8. överlägsen
  superior
 9. förträffligt
  • excellent
  • excellently
  • splendidly
 10. i kammaren
  in the house
 11. frånfälle
  • decease
  • demise
  • death
 12. brännhet
  • scorching
  • burning hot
 13. avskedet
  farewell
 14. oböjliga
  inflexible
 15. en mal
  a moth
 16. bävan
  • dread
  • trepidation
 17. tillsats
  • additive
  • alloy
  • adulterant
 18. erhålla
  • to obtain
  • receive
  • get
 19. avfart
  • exit (road)
  • turn off
 20. sluta upp
  • to come together (gather)
  • rally around
 21. Sätt i gång
  • go ahead
  • fire away
  • start
 22. tanig
  • scrawny
  • thin
 23. fuffens
  • a fiddle
  • trick
  • dodge
 24. ömsom
  alternately
 25. bestiga
  • to ascend
  • mount
 26. härvidlag
  • in this regard
  • in this respect
 27. ont om
  short of
 28. belöning
  • reward
  • award
  • prize
 29. en kastrull
  • a saucepan
  • skillet
 30. rentvå
  • to clear
  • cleanse
 31. infinna
  to appear
 32. kanta
  • to edge
  • border
 33. valhänt
  clumsy
 34. oåtkomlig
  • inaccessible 
  • untouchable
 35. rostfritt
  stainless steel
 36. raklång
  full length
 37. slitstark
  durable
 38. sötma
  • sweetness
  • honey
 39. ridderlighet
  chivalry
 40. i så måtto
  inasmuch
 41. aspackad
  • drunk out of his head  
  • pissed out of his head
 42. seglivade
  tenacious
 43. morra
  to growl,  snarl
 44. en påk
  a cudgel,  club
 45. gå i stöpet
  to go down the drain
 46. flyktbil
  a getaway car
 47. valfri
  optional
 48. ljusskygga
  • shady
  • nefarious
 49. ett nystan
  • ball
  • skein
 50. rapp
  • crisp
  • quick
 51. vinglig
  • unsteadily
  • wobbly
 52. vandel
  • character
  • morals
 53. bege sig av
  to head off
 54. skjutbar
  sliding
 55. förberedelse
  preparation
 56. vrångstrupen
  windpipe
 57. en framväxt
  emergence
 58. i nuläget
  currently
Author
RBSverige
ID
334699
Card Set
Måndag-2-50
Description
Måndag-2-50
Updated