grammatik

 1. när använda ma respektive mon?
  • Ma + verb = feminin UTOM när verbet börjar med vokal. t ex amie. då blir det MON amie.
  • ma maison, ma fille, mon amie, mon école

  • Mon + verb = maskulin
  • mon pays, mon fils, mon chat
 2. Ackusativobjekt och dativobjekt nekande form
  • il ne me regarde pas – han tittar inte på mig
  • je ne te regarde pas
  • je ne le regarde pas

  je ne lui en parle jamais – jag talar aldrig med honom om det
 3. ackusativ och voilá

  Här kommer jag!
  Där är du ju!
  Här har vi honom!
  Här har vi henne!
  Där kommer ni ju!
  här kommer de!
  • Me voilá!
  • Te voilá!
  • Le voilá!
  • La voilá!
  • Vous voilá!
 4. När används dativobjekt (indirekt objekt)?
  • till/åt/för dem
  • alltid när man har ett verb som konstrueras med à
  • används när säga till/för/åt honom, till/för/åt henne, till/för/åt den eller till/för/åt det. tex Je leur dis la vérité. – Jag säger sanningen till dem / jag till dem säga sanningen   • me 
  • te
  • liu

  • nous
  • vous
  • leur


  LE, LA, LUI och LEUR placeras före det första verbet i meningen. Om det finns två verb och det andra är en infinitiv (grundform), placerar man LE, LA, LUI och LEUR framför infinitiven istället.  • Voilà mes copins. Tu les connais ? Där är mina vänner. Känner du dem?
  • Tu aimes la pizza ? - Oui, je l'adore. Tycker du om pizza? - Ja, jag älskar den.
  • J'ai un ami qui s'appelle Goran. Je lui téléphone tous les jours. Jag har en vän som heter Goran. Jag ringer till honom varje dag.
  • Je leur dis la vérité. Jag säger sanningen till dem.
  • J'ai acheté une fleur. On la voit dans la fenêtre. Jag har köpt en blomma. Man ser den i fönstret.
  • Marie aime ma fleur. Ja la lui donne. Marie älskar min blomma. Jag ger den till henne.
 5. Ackusativ
  Används vid verb aom har achusativobjekt: tex verbet förstå, om någon, ngt, etc som ska förstås

  • David ... comprend – David förstår ...
  • me – mig 
  • te  – dig
  • le – honom, den, det
  • la – henne, den , det
  • nous – oss 
  • vous – er
  • les – dem

  • Före vokal:
  • david ... aime ...

  • m'
  • t'
  • l'
  • nous + (bindning)
  • vous + (bindning)
  • les + (bindning)  • ordföljden i franska blir "jag dig älskar "  
  • Je m'aime - jag älskar mig
  • Je t'aime – jag älskar dig
  • Nous les voyons souvent. – vi träffar dem ofta
  • Je le comprends – jag förstår honom/det
  • Je le fais – jag gör det
  • Je le connais – jag känner till det
  • Je le crois – jag tror honom/det
  • Je vous ecouté– jag lyssnar på dig/er
 6. ordföljd objektspronomen (dativ+ackusativ)
  • Placeras FÖRE...
  • tempus utan hjälpverb - Il me comprend avoir och être som hjälpverb i sammansatta tempus: Il m'a aidé. Jag har hjälpt honom
  • voici och voilá - Me voilá
  • infinitiv (om det finns två verb varav ett är infinitiv) - Il veut me conduire (han vill leda mig)
  • nekad imperativ
  • MEN... efter jakande
 7. ackusativ efter jakad imperativ
  • Enda fallet då objektspronomen (ackusativ+dativ) sätts EFTER verbet. 
  • man sätter ut bindestreck mellan verb och pronomen
  • Me förstärks till moi

  • Aidez-moi – hjälp mig  
  • Aidez-le 
  • Aidez-la 
  • Aidez-nous 
  • Aidez-les 
 8. Dativ
Author
sollanbollan
ID
334248
Card Set
grammatik
Description
franska grammatik
Updated