Idiomatiska uttryck franska

 1. Hur mår du/ni?
  Comment ça va?
 2. Trevligt att träffas!
  Ça fait plaisir de te/vous voir [ca fä pläsir dö te/vo voa]
 3. Har ni träffats?
  Vous vous connaissez? [vo vo konnäze]
 4. Jag måste gå.
  Je vous laisse. [jö vo läz]
 5. Hälsa Marie från mig!
  Dis bonjour à Marie de ma part [di bonjor a mari dö ma par]
 6. Vi ses!
  À la prochaine! [a la prochänn]
 7. Vi ses!
  À plus! [a plys]
 8. Åh, förlåt! Jag ber om ursäkt!
  Oh pardon Madame/Monsieur! Excusez-moi!
 9. Det är ingen fara.
  C n'est rien, il n'y a pas de mal.
 10. Det är ingen fara.
  Je vous en prie. [jö vo an pri]
 11. Ursäkta att jag är sen.
  Je suis désolé(e) d'être en retard. [je sui desole detr an retar]
 12. Det gör ingenting.
  Ce n'est pas grave.
 13. Tycker du om att gå på bio?
  Vous vous intéressez au cinéma?
 14. Tycker du om musik?
  Vous aimez la musique? [voz äme la myzick]
 15. Tycka om poesi/litteratur/teater
  aimer la littérature/la poésie/le théâtre [äme la litteratyr, la påezi, lö teatr]
 16. Har du erfarenhet av att ... ?
  Vous avez l'habitude de ... ? [voz ave labitudd dö]
 17. Jag har god hand med barn.
  Je connais bien les enfants. [jö konnä bia lös anfå]
 18. Kan du då? Passar det?
  Vous êtes disponible? [voz et disponibl]
 19. Har du körkort?
  Vous savez conduire?
 20. Jag är lite osäker.
  Je ne sais pas trop.
 21. Det är inte alls säkert.
  Ce n'est pas certain. [sö ne pa serta]
 22. Jag skulle vilja tala med...
  Est-ce que je pourrais parler à... [es kö jö porre parle a]
 23. Vem kan jag hälsa ifrån?
  C'est de la part de qui? [ sö dö la par dö ki]
 24. Var god dröj. / Ett ögonblick.
  Ne quittez pas. [nä kitte pa]
 25. Kan du (ni) då?
  Vous êtes libre(s)? [voz ett libr]

  (uttalet är oavsett genus]
 26. Tyvärr, jag är upptagen då.
  Je suis désolé(e), je suis déjà pris(e).

  Je suis désolé, je suis déjà pris [ jö sui dezole, jö sui deja pri] 

  feminin: som maskulin fast s:et uttalas på ordet prise
 27. Jag kan inte då. / Jag är upptagen.
  Je ne suis pas libre.
 28. Vad kan jag göra för dig?
  Qu'est-ce qui ne va pas? [kes ki nö va pa]
 29. Vad har hänt? / Hur gick det här till?
  Comment avez-vous fait ça? [cömmå ave vo fä sa]
 30. Gör det ont?
  Ça fait mal? [sa fä mall]
 31. Stackars dig!
  Oh ma pauvre!  [oh ma povr]
 32. Vad har hänt?
  Qu'est-ce qui s'est passé? [keskö se passé]
 33. Att ge en komplimang
  Faire des compliments [fär de complimå]
 34. Vilken fin klänning!
  Elle est belle, cette robe! [ell e bell set råb]
 35. Vad ... du är
  Que tu es ...! [kö tu e]
 36. Att trösta och uppmuntra
  Consoler et encourager [konsole a ankoraje]
 37. Det går bättre nästa gång.
  Ça ira mieux la prochaine fois! [sa ira miö la prochäin foa]
 38. Det är inte hela världen.
  Ce n'est pas un drame. [se ne paz an dramm]
 39. Såja. (uppmuntrande)
  Allez. [alle]
 40. Kom nu! (om man är på väg någonstans)
  Allez!
 41. Att handla
  Faire les courses [fär le kours]
 42. Att be om något.
  Demander des articles. [dömande dez artikl]
 43. Att fråga om vad något kostar.
  Demander le prix [dömande lö pri]
 44. Att tala om mängd.
  Parler des quantiés. [parle de kantite]
 45. handla
  faire les courses  [fär le kours]
 46. Jag tar en äppelpaj.
  Je vais prendre une tarte aux pommes. [jö vä prendr yn tart å pömm]
 47. Hur mycket får det kosta? I vilken prisklass?
  Vous voulez mettre combien? [vo vole mättr kombia]
 48. Nej tack, jag tittar bara.
  Non merci, je regarde.
 49. Något annat?
  Et avec ceci? [e avek sesi]?
 50. Hemma
  à la maison
 51. Gå/åka hem
  rentrer (à la maison)
 52. gå och lägga sig
  aller au lit [alle åu li]
 53. laga mat
  faire la cuisine [fär la kuisinn]
 54. städa
  faire le ménage
 55. diska
  faire la vaisselle [fär lä väjsäll]
 56. Vanliga uttryck
  expressions utiles [expressiånz utill]
 57. Vi måste ...
  Il faut ... [il få]
 58. Det är viktigt/nödvändigt att ...
  Il est important/essentiel que [il e tamportan essansiel kö]
 59. Det räcker (med) att ...
  Il suffit de ... [il suffi dö]
 60. Det händer att ...
  il arrive que ... [il arriv kö]
 61. Det är dags att ...
  Il est l'heure de... [il e lör dö]
 62. Det är värdelöst!
  C'est nul! [se nul]
 63. Det är toppen!
  C'est génial!
 64. Det är skandalöst!
  C'est scandaleux! [se skandalö]
 65. Marie, Pierre och Sophie är här. (om man vill tala omvilka som är närvarande på en fest tex.)
  Il y a Marie, Pierre, et Sophie. [Il i a]
Author
sollanbollan
ID
334019
Card Set
Idiomatiska uttryck franska
Description
Idiomatiska uttryck franska
Updated