Reverse 23-200

 1. brother-in-law
  svåger
 2. a jerk, fool
  en stolle
 3. keychain
  nyckelkedja
 4. skillfully, artfully
  konstfärdigt
 5. pants
  brallor
 6. possible
  tänkbara
 7. perishable
  färskvara
 8. and the whole works
  och hela baletten
 9. female, woman
  fruntimmer
 10. a snooze, a nap
  en lur
 11. kind, sort of, type
  slags
 12. in question
  ifråga
 13. coin, copper
  slant
 14. to bob
  knixa
 15. to angle, slant
  vinkla
 16. support
  medhåll
 17. the officer (on duty)
  vakthavande
 18. veil
  slöja
 19. if you don't mind, no offense, don't be bothered
  ta inte illa upp
 20. tinge, shade, nuance
  skiftning
 21. to force out, penetrate
  tränga fram
 22. a victim
  ett offer
 23. how on earth
  hur i hela fridens namn
 24. lots, a lot
  massvis
 25. odds and ends
  pick och pack
 26. weird
  mysko
 27. public, general
  allmänna
 28. to abandon, forsake
  övergiva
 29. to object
  invända
 30. remained
  låg kvar
 31. staples
  häftklamrar
 32. to yap, bitch
  tjafsa
 33. shebang, the whole shebang
  rubbet
 34. successor
  efterträdare
 35. in any case
  i vart fall
 36. in earnest, seriously
  på allvar
 37. to bend, stoop
  böja sig
 38. from strength to strength
  från klarhet till klarhet
 39. suspicion of, (used like) shred of
  tillstymmelse (- till)
 40. crayfish
  kräftor
 41. goods, chattel, personal stuff
  lösöre
 42. master
  husse
 43. strapped
  fastspända
 44. to bend, bow
  bocka
 45. to regain, recover
  återfå
 46. perfectly
  fullkomligt
 47. stranger
  främling
 48. random, haphazardly
  slumpmässigt
 49. circle of friends
  vänkrets
 50. across
  tvärs över
 51. beyond
  bortom
 52. to violate, rape
  våldföra sig
 53. a buckle, clasp, hair clip
  ett spänne
 54. cuddly toys
  gosedjur
 55. hair
  hårstrå
 56. reasonable, reasonably
  rimligen
 57. nursing home
  vårdhem
 58. pillowcase
  örngott
 59. copies, copy, specimen
  exemplar
 60. a governor
  en landshövding
 61. an investigation
  en utredning
 62. to decern
  skönja
 63. cramped
  trångt
 64. to wish
  önska
 65. to get lost
  gå  vilse
 66. evidently
  tydligen
 67. now and then
  då  och  då
 68. usually
  vanligtvis
 69. strange, unusual
  främmande
 70. to dose off, slumber
  slumra till
 71. to swirl, whirl
  virvla
 72. plain, clear
  tydlig
 73. injured, damaged
  skadad
 74. sweaty
  svettig
 75. body
  kropp
 76. to approve of
  gilla
 77. to splash
  plaska
 78. full
  drygt
 79. enclosed pasture, play pen
  hage
 80. to lap
  lapa
 81. to snatch, twist, jerk, yank
  rycka
 82. to dare
  töras
 83. to glide, slide, slip
  rutscha
 84. starlit
  stjärnklar
 85. fairly, moderately, passably, pretty
  någorlunda
 86. finally, at last
  till sist
 87. living room
  allrum
 88. an elevator
  en hiss
 89. brightly, glaring, gaudy
  bjärt
 90. after all, regardless
  trots allt
 91. essential, integral
  väsentlig
 92. glue
  lim
 93. at this time
  så här dags
 94. couldn't give a damn, damn
  • kunde inte ett dugg
  • ett dugg
 95. giant
  jättelik
 96. servant's room
  jungfrukammare
 97. obligation, commitment
  förpliktelse
 98. armchair
  länsstol
 99. apart
  bortsett
 100. to stream (pour) from
  välla fram
 101. a sofa
  en soffa
 102. a carpenter
  en snickare
 103. a cook
  en kock
 104. embarrassed
  generad
 105. afraid
  rädd
 106. pain, evil
  ont
 107. a waiter
  en servitör
 108. proud
  stolt
 109. to prepare
  laga
 110. to nurse, attend, treat
  sköta
 111. only
  enda
 112. to break off
  bryta av
 113. to suit, fit
  passa
 114. whoever, whatever, anything, anyone
  vilken   som   helst
 115. to paint
  måla
 116. a king
  en kung
 117. bye for now, see you soon
  hej   så   länge
 118. fantastic
  fantaskisk
 119. to get a hold of
  få   tag   i
 120. to grudge
  missuna
 121. a stairwell
  ett trapphus
 122. porch, balcony
  altan
 123. convenience store
  närlivsbutik
 124. cabana
  badhytt
 125. perpetual, unceasing
  oupphörlig
 126. whimper
  kinka
 127. supplied
  försågs
 128. forged
  smidda
 129. a cry for help
  ett nödrop
 130. bars, grills, grating
  galler
 131. alarm, alarms
  larm
 132. stage, phase
  etapp
 133. a version, variant
  en variant
 134. trained
  vältränade
 135. formally, formal
  formellt
 136. here we go
  då kör vi
 137. abandoned
  övergivet
 138. a gun, rifle
  en bössa
 139. indicated
  angav
 140. to concur, agree
  instämma
 141. to call
  kalla
 142. disgusting
  vämjelig
 143. a clogs
  en träskor
 144. to arrange, settle
  ordna
 145. a muddle, confusion
  ett virrvarr
 146. absence
  frånvaro
 147. orange
  brandgul
 148. a harbor
  en hamn
 149. insidious
  lömsk
 150. container
  behållare
 151. bra
  behå
 152. advance
  förskott
 153. thoughtful
  fundersamt
 154. to hoist
  hissa
 155. deferred
  uppskjuten
 156. valiant
  tappra
 157. velvet
  sammet
 158. damp, moist, wet, humid
  fuktig
 159. flake
  flinga
 160. frost frozen
  tjälfrusna
 161. to seem
  tyckas
 162. to grow pale
  blekna
 163. to drown something
  dränka
 164. light, candle
  ljus
 165. entertaining, fun
  rolig
 166. further
  vidare
 167. a river
  en å
 168. a stairs
  en trappa
 169. a bedroom
  ett sovrum
 170. right
  höger
 171. to search, look
  leta  (efter)
 172. lost
  vilse
 173. a slope, hill
  en backe
 174. to pack
  packa
 175. windy
  blåsig
 176. to sail
  segla
 177. to tent
  tälta
 178. bathing suit
  badbyxor
 179. to hire, rent
  hyra
 180. a kitchen counter
  en köksbänk
 181. a watch shop
  en uraffär
 182. an activity
  en verksamhet
 183. knitted (woolen) cap
  toppluva
 184. suggestion, proposal, project
  förslag
 185. casserole, pot
  gryta
 186. to death   (adv)
  ihjäl
 187. caramel, toffee
  kola
 188. a box
  en ask
 189. success
  succé
 190. wrinkle, crease, furrow
  rynka
 191. elated, joyful
  upprymd
 192. almost
  sånär
 193. simply
  helt sonika
 194. real-life situation
  skarpt läge
 195. instruction, direction
  anvisning
 196. busty
  storbystad
 197. from
  från och med
 198. only, at first, first
  först
 199. law
  juridik
 200. a quarter
  en kvart
Author
RBSverige
ID
333687
Card Set
Reverse 23-200
Description
Reverse 23-200
Updated