Reverse 18-200

 1. can, be able
  kunna
 2. little
  lite
 3. must
  måste
 4. to swim
  simma
 5. finished
  slut
 6. in
  in
 7. hot
  varm
 8. 30
  trettio
 9. a shore
  en strand
 10. a door
  en dörr
 11. go ahead and help yourself
  varsågoda och ta för er
 12. tablespoon
  matsked
 13. to mash
  mosa
 14. teaspoon
  tesked
 15. steep, sharp, abrupt, uphill,
  brant
 16. scarecrow
  fågelskrämma
 17. emaciated, wasted
  utmärglad
 18. pure white
  kritvit
 19. freckled
  fräknig
 20. a package
  ett paket
 21. uninhabited
  obebott
 22. rather, quite
  ganska
 23. to pray, ask
  be
 24. hi there
  hejsan
 25. to travel
  resa
 26. to need
  behöva
 27. to give
  ge
 28. instead of
  i  stället  för
 29. usually, used to, to be in the habit of
  bruka
 30. depressed
  deppad
 31. to abolish
  avskaffa
 32. to smooth down, flatten
  släta
 33. to pull, tug, jerk
  rycka
 34. bright (vivid) red
  knallröd
 35. plunging neckline
  urringning
 36. complete, entire, total, full, perfect
  fullständig
 37. a ladies room
  ett damrum
 38. to survive
  överleva
 39. to clear the way
  bana
 40. loosely, lightly
  löst
 41. to call
  kalla
 42. disgusting
  vämjelig
 43. a clogs
  en träskor
 44. to arrrange, settle
  ordna
 45. muddle, confusion
  ett virrvarr
 46. absence
  frånvaro
 47. orange
  brandgul
 48. a  harbor
  en hamn
 49. insidious
  lömsk
 50. container
  behållare
 51. bra
  behå
 52. advance
  förskott
 53. thoughtful
  fundersamt
 54. to hoist
  hissa
 55. deferred
  uppskjuten
 56. valiant
  tappra
 57. velvet
  sammet
 58. damp, moist, humid, wet
  fuktig
 59. flake
  flinga
 60. frost frozen
  tjälfrusna
 61. conflicting, contending
  stridig
 62. damn nasty
  jäklig
 63. refuse, rubbish
  avfall
 64. bucket, pail
  hink
 65. hotly
  hett
 66. peace, tranquility
  frid
 67. aid, assistance
  bistånd
 68. to contain, include
  innefatta
 69. to burst, crack
  spricka
 70. to enjoy
  njuta
 71. o'clock
  klockan
 72. to, in addition, more
  till
 73. always
  alltid
 74. to carry
  bära
 75. her, hers
  hennes
 76. you, yours
  • din
  • ditt
  • dina
 77. to find
  finna
 78. your, yours
  • er
  • ert
  • era
 79. long time ago
  länge sedan
 80. a bow tie, craze, mania
  en fluga
 81. obscured
  skymd
 82. corner, nook
  vrå
 83. being, creature
  varelse
 84. witch
  häx
 85. poppy
  vallmo
 86. the thing with
  det där med
 87. misguided, misapplied
  missriktad
 88. a box, cannister
  en dosa
 89. hospital orderly, assistant nurse
  sjukvårdsbiträde
 90. cane (for walking)
  käpp
 91. to feel
  känna sig
 92. a shop assistant
  en expedit
 93. to follow
  följa
 94. a restaurant
  en restaurang
 95. to drink alcohol
  supa
 96. to depend
  bero
 97. to meet
  möta
 98. black
  svart
 99. to know (people places)
  känna
 100. dirty
  smutsig
 101. to trouble, fret, worry
  oroa sig
 102. impossible
  omöjlig
 103. a machine
  en maskin
 104. a hall
  en sal
 105. according to
  enligt
 106. sharp
  vass
 107. complaint
  klagomål
 108. to refuse
  vägra
 109. a shelter
  en härbärge
 110. angry
  ilsken
 111. well to do, wealthy
  välbeställd
 112. to release, leave hold of
  släppa
 113. short, card, picture
  kort
 114. whore
  hora
 115. to interrupt, break, sever
  avbryta
 116. right, authority
  rättighet
 117. upper, top
  övre
 118. curtain
  gardin
 119. and such like
  och  sådant
 120. pot
  kruka
 121. home country
  hemlän
 122. lodging, living
  boende
 123. whereabouts
  vistelseort
 124. to suffer, tolerate
  tåla
 125. lip balm, chapstick
  cerat
 126. exit, way out
  utväg
 127. dehydrated
  uttorkad
 128. field
  åker
 129. a jungle
  en djungel
 130. a package, vegetable
  ett kolli
 131. a ferry boat
  en färja
 132. unresisting
  motståndslöst
 133. salesman, peddlar
  nasare
 134. enrolled
  inskriven
 135. stay alive
  livhanken
 136. unconditional, unconditioned
  obetingat
 137. becoming, becoming to
  klädsam
 138. by right of, by virtue of, effect of
  i kraft av
 139. flasher, exhibitionist
  blottare
 140. to tempt, to try
  fresta
 141. astonished, amazed
  häpen
 142. indifferent
  likgiltig
 143. forgiveness
  förlåtelse
 144. emphasis, stress
  eftertryck
 145. to confuse, bewilder
  förvirra
 146. to pick, poke
  peta
 147. to revive, come to
  kvickna
 148. a stench
  en stank
 149. laborious, difficult
  mödosam
 150. hypnotics (opiates)
  sömnmedel
 151. epitet
  tillmäle
 152. honest, fair
  ärlig
 153. funeral, burial
  jordfästning
 154. a terms, conditions, stipulations
  ett villkor
 155. basically completed
  stort sett klar
 156. a blasphemy
  en hädelse
 157. indications
  tydde
 158. benefit
  fromma
 159. catching
  ifatt
 160. blockhead, dolt
  träskalle
 161. to commit
  begå
 162. to consume
  förträra
 163. desirable
  önskvard
 164. manager, director, head
  föreståndare
 165. submissive
  undergiven
 166. careful
  aktsam
 167. to be afraid
  frukta
 168. to sever, separate
  skilja
 169. professional
  proffs
 170. confused, lost, timid
  bortkommen
 171. Come on!,  Cheer up!
  ryck upp dig
 172. for once
  för en gångs skull
 173. impending, imminent
  överhängande
 174. supporter, adherent, follower
  anhängare
 175. to spell
  stava
 176. a workload
  en arbetsbörda
 177. castle
  borg
 178. a school holidays
  ett skollov
 179. a razor, safety-razor
  en rakhyvel
 180. an armchair
  en karmstol
 181. complicated
  krångligare
 182. to dust
  dammtorka
 183. rough, harsh, coarse
  sträv
 184. violent, fierce
  våldsam
 185. startled
  uppskrämd
 186. a coffee table
  ett soffbord
 187. supervision, oversight
  tillsyn
 188. balance
  avvägning
 189. to persecute, dog, pursue, haunt
  förfölja
 190. before
  före
 191. from here
  härifrån
 192. couple, few
  några
 193. next
  nästa
 194. a weekday
  en veckodag
 195. a spring
  en vår
 196. this afternoon
  i  eftermiddag
 197. to accompany, go along with
  följa  med
 198. tomorrow morning
  i  morgon bitti
 199. a greeting
  en hälsning
 200. to guard, watch, monitor
  bevaka
Author
RBSverige
ID
332724
Card Set
Reverse 18-200
Description
Reverse 18-200
Updated