atm 5.xlsx

 1. Letištní řídící musí upozornit letadlo na očekávaný výskyt nebezpečí způsobeného turbulencí v úplavu
  Kdykoliv je to proveditelné
 2. Před pojížděním na vzlet se musí letadlu kromě jiného předat
  pořadí s výjimkou těch, o kterých je známo, že je letadlo již přijalo: a) dráha, která bude použita; b) směr a rychlost přízemního větru, včetně z toho vzniklého význačného kolísání; c) QNH pro nastavení výškoměru a buď na základě místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro nastavení výškoměru. d)teplota vzduchu pro dráhu, která bude použita, pro letadla s turbinovými motory; e) hodnota dohlednosti ve směru vzletu a počátečního stoupání, je-li menší než 10 km, HLAVA 7 PŘEDPIS L 4444 29.8.2011 7 - 3 nebo, kde je to použitelné, hodnota (hodnoty) RVR pro dráhu, která má být použita; f) správný čas
 3. Před vzletem se letadlu musí mimo jiné oznámit
  a) význačné změny směru a rychlosti přízemního větru, teploty vzduchu a hodnoty (hodnot) dohlednosti nebo RVR předávané v souladu s ust. 7.4.1.2.1; b)význačné meteorologické podmínky v prostoru vzletu a stoupání, s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již takové informace přijalo.
 4. Před vstupem do letištního okruhu musí být letadlu mimo jiné poskytnuty, pokud není známo, že letadlo již takovou informaci přijalo
  a) dráha, která bude použita; b) směr a rychlost přízemního větru, včetně význačného kolísání; c)QNH pro nastavení výškoměrua buď na základě místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro nastavení výškoměru.
 5. Letadlům se smí povolit pojíždět po dráze v používání
  Za účelem urychlení letového provozu smí být letadlům povoleno pojíždět po dráze v používáníza předpokladu, že to nebude mít za následek žádné zdržení nebo nebezpečí pro ostatní letadla. Kde řízení pojíždějícího letadla je prováděno řídícím pojíždění a provoz na dráze letištním řídícím, povolení k pojíždění po dráze musí být koordinováno a schváleno příslušným letištním řídícím. Řídící pojíždění by měl předat letadlo na spojení letištnímu řídícímu před vstupem letadla na dráhu.
 6. Jestliže letištní řídící vyšle vozidlu pohybujícímu se na provozní ploše řízeného letiště světelný signál - červené záblesky, znamená to
  Opusťte přistávací plochu nebo pojezdovou dráhu a dívejte se po letadle
 7. Jestliže letištní řídící vyšle vozidlu pohybujícímu se na provozní ploše řízeného letiště světelný signál - bílé záblesky, znamená to
  Uvolněte provozní plochu v souladu s místními instrukcemi
 8. Záblesky dráhových nebo pojezdových světel jsou-li použity jako návěstí, musí mít následující význam, jsou-li použity TWR
  Uvolněte dráhu (pojezdovou dráhu) a pozorujte věž pro světelnou návěsť
 9. Záblesky dráhových nebo pojezdových světel se jako návěstí použijí
  V nouzových podmínkách nebo pokud nebyly vizuální signály zpozorovány
 10. Minima rozstupů mezi letadly na letištním okruhu se nezajišťují
  letadlům ve skupině
 11. Vstoupí-li letadlo do letištního okruhu bez příslušného povolení
  musí se mu přistání dovolit, jestliže jeho počínaní naznačuje, že si to přeje. Vyžadují-li to okolnosti, řídící smí nařídit letadlu, se kterým má spojení, aby uvolnilo cestu, aby se co možná nejdříve odstranilo nebezpečí vyvolané takovým nepovoleným provozem. V žádném případě se nesmí vydání povolení k přistání zdržovat.
 12. Při vydávání povolení s ohledem na přednost použijete toto pořadí
  • PŘÍLETY: a) letadlu, u kterého se očekává, že je nuceno přistát z důvodu okolností ovlivňujících bezpečnost letu (porucha motoru, nedostatek paliva apod.);
  • b) sanitním letadlům nebo letadlům dopravujícím nemocné nebo těžce zraněné osoby vyžadující rychlou lékařskou pomoc;
  • c) letadlům zapojeným do pátrání a záchrany; a
  • d) jiným letadlům, jak může být stanoveno příslušným úřadem (MD).
  • ODLETY: a) typy letadel a jejich výkony; b) tratě po vzletu; c) jakýkoli stanovený minimální odletový interval mezi vzlety; d) nutnost aplikovat minima rozstupu podle turbulence v úplavu; e) letadla, kterým by měla být dána přednost; a f) letadla, která jsou předmětem ATFM požadavků.
 13. Odlétávajícímu letadlu nebude obvykle povoleno zahájit vzlet z RWY v používání, dokud předcházející odlétávající letadlo
  nepřeletí konec dráhy v používání nebo nezahájí zatáčku nebo dokud všechna přistávající letadla neuvolnila dráhu v používání.
 14. Snížené minimum rozstupu mezi letadly využívající stejnou dráhu může stanovit při splnění daných podmínek:
  Příslušný úřad ATS
 15. Snížená minima rozstupu na dráhu, jsou-li povoleny je možno používat
  pouze za denního světla od30 minut po místním východu Slunce do 30 minut před místním západem Slunce.
 16. V kategorii 2 jsou jednomotorová vrtulová letadla s maximální schválenou vzletovou hmotností
  než 2 000 kg, avšak nižší než 7 000 kg; a dvoumotorová vrtulová letadla s maximální povolenou vzletovou hmotností nižší než 7 000 kg;
 17. Mohou být použita snížená minima mezi odlétávajícím letadlem a předcházejícím přilétávajícím letadlem
  NE. (Snížená minima rozstupu na dráhu nesmí být používána mezi odlétávajícím letadlem a předcházejícím přistávajícím letadlem.)
 18. Při uplatňování snížených minim rozstupu na dráhu musí být dodrženy tyto meteorologické podmínky
  dohlednost nesmí být nižší než 5 km a základna oblačnosti nesmí být níže než 1 000 ft.
 19. Při uplatňování snížených minim rozstupu na dráhu nesmí složka zadního větru překročit :
  5 kt
 20. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 1 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a které přistálo nebo minulo bod nejméně:
  ................. a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  600 metrů od prahu RWY
 21. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 2 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 provedlo vzlet a minulo bod nejméně
  1500 metrů od prahu RWY
 22. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 2 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a které přistálo nebo minulo bod nejméně: .............. a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  1500 metrů od prahu RWY
 23. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 3 a které přistálo nebo minulo bod nejméně: .............a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  2400 metrů od prahu RWY
 24. Když se před vzletem vyžaduje letové povolení, povolení ke vzletu se
  nesmí vydat, dokud letové povolení nebylo dotyčnému letadlu předáno a jím potvrzeno
 25. Při přijetí povolení k okamžitému vzletu před vstupem na dráhu, letadlo
  musí letadlo z pojíždění vjet na dráhu a vzletět bez zastavení.
 26. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je základna význačné oblačnosti nižší než:
  kdy je základna význačné oblačnosti nižší než 150 m (500 ft) nad letištěm
 27. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy pro vzlet, když je dohlednost nižší než:
  menší než 1900 m
 28. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je boční složka větru, včetně nárazů větší než:
  15 kt (28kmh)
 29. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je zadní složka větru včetně nárazů větší než:
  5 kt (9kmh)
 30. Přistávajícímu letadlu se obvykle nepovolí přeletět práh dráhy při jeho konečném přiblížení dokud
  dokud předchozí odlétávající letadlo nepřeletělo konec dráhy v používání nebo nezahájilo zatáčku nebo dokudvšechna předchozí přistávající letadla neopustila dráhu v používán
 31. Povolení pro přistání
  Musí obsahovat označení (číslo) dráhy.
 32. TWR musí zajistit záznam o pohybech vozidel a osob na provozní ploše
  a pro zajištění bezpečnosti provozu na této ploše vést tento záznam po celou dobu uplatňování těchto postupů, a to před tím, než se začnou uplatňovat postupy za nízké dohlednosti.
 33. Příslušný úřad ATS musí stanovit pravidla pro zahájení a pokračování provozu přesného přiblížení kategorie II/III a rovněž pro provádění za podmínek, kdy RVR je nižší
  550 m
 34. Provoz za nízké dohlednosti musí být zahájen
  letištní řídící věží
 35. Kdykoliv se přeruší všechny lety VFR na letišti, letištní řídící věž musí mimo jiné
  a) pozdržet všechny VFR odlety; b) vyzvat všechny místní lety letící podle VFR k návratu nebo získat souhlas k provedení zvláštních letů VFR; c)oznámit přijatá opatření přibližovacímu stanovišti nebo oblastnímu středisku řízení; d) oznámit všem provozovatelům nebo jejich určeným zástupcům důvod takového opatření, je-li to nutné nebo je tak požadováno
 36. Rozstupy mezi zvláštními lety VFR navzájem se
  musí zajišťovat, když je tak předepsáno příslušným úřadem ATS
 37. Mezi zvláštními lety VFR a lety IFR musí být
  zajištěn vždy v řízeném okrsku bez ohledu na třídu vzdušného prostoru
 38. Dovolují-li to provozní podmínky, smí se povolit zvláštní lety VFR se souhlasem stanoviště, které poskytuje:
  přibližovací službu řízení
 39. Kritický bod (Hot Spot) je místo na:
  na pohybové ploše letiště, na kterém v minulosti došlo nebo u kterého existuje potenciální riziko srážky nebo narušení dráhy, a kde je nutná zvýšená pozornost pilotů/řidičů.
 40. Při uplatňování identifikačních postupů pomocí PSR bez použití SSR způsobem porovnání konkrétní indikace radarové polohy hlášené letadlem nad bodem tento
  musí být zobrazen na situačním zobrazení
 41. Informace o poloze předávané letadlům se musí udávat následující formou
  a) jako dobře známá zeměpisná poloha; b) magnetickou tratí a vzdáleností k význačnému bodu, navigačnímu prostředku na trati nebo přibližovacímu prostředku; c) směrem (použitím hlavních směrů kompasu) a vzdáleností od známé polohy; d) vzdáleností k bodu dotyku, je-li letadlo na konečném přiblížení; nebo e) vzdáleností a směrem od osy tratě ATS
 42. Je-li letadlo na konečném přiblížení, informace o poloze se musí udávat
  vzdáleností k bodu dotyku
 43. Jestliže i po potvrzení o správném nastavení tlaku není zobrazená informace o hladině předávána módem C v rozmezí povolené tolerance, provede řídící podle okolností toto opatření
  požádat pilota, aby ukončil vysílání módu C nebo vysílání údajů o výšce z ADS-B, za předpokladu, že to nezpůsobí ztrátu informací o poloze a identitě
 44. Letadlu, kterému se poskytovala přehledová služba ATS formou vektorování a kterému byl vydán pokyn k přechodu na vlastní navigaci
  musí se předat informace o poloze, jestliže vydané pokyny odvedly jej z dříve přidělené trati
 45. Je-li prováděno vektorování nesmí být letadlo vyjma, kdy je uskutečňováno předání řízení,vektorováno blíže k hranici vzdušného prostoru za který řídící odpovídá než
  2,5 NM
 46. řídící musí vydávat při vektorování taková povolení, která zajistí, že po celou dobu bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami, dokud pilot nedoletí na bod, ve kterém přejde na vlastní navigaci.Toto ustanovení se týká
  pouze letů IFR
 47. Jestliže pilot žádá navigační pomoc
  od stanoviště řízení letového provozu poskytujícího přehledové služby ATS,musí uvést důvod(např. vyhnout se oblastem nepříznivého počasí nebo nespolehlivé směrové přístroje) a poskytnout za daných okolností co nejvíce možných informací.
 48. Radarové rozstupy se musí obecně uplatňovat
  S výjimkou stanovenou v ust. 8.7.2.8, 8.7.2.9 a 8.8.2.2 se minima rozstupů specifikovaná v ust. 8.7.3 musí uplatňovatpouze mezi identifikovanými letadly, když je přiměřená jistota, že identifikace bude udržena.
 49. Mezi vyčkávajícími letadly nad stejným vyčkávacím bodem je
  nesmí být uplatňován radarový rozstup (musí mít vertikální, nesmí být dva v jedné hladině)
 50. Použití radaru v letových provozních službách se musí omezit na
  stanovené prostory krytí
Author
Anonymous
ID
332541
Card Set
atm 5.xlsx
Description
atm 5
Updated