atm 4.xlsx

 1. Stoupající letadlo prolétává hladinou obsazenou jiným letadlem na stejné trati. Při průletu obsazenou letovou hladinou je minimum vzdálenostního rozstupu za předpokladu, že každé letadlo používá stanic DME na trati a rozstup je zajišťován získáváním současných údajů DME hlášených z letadel
  10 NM
 2. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu s použitím RNAV a techniky Machova čísla je
  80 NM
 3. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu 80 NM s použitím RNAV a techniky Machova čísla lze uplatňovat na stejných tratích namísto podélného časového rozstupu
  10 minut
 4. Minima podélného vzdálenostního rozstupu v prostředí RNP RNAV. Pro letadla udržující hladinu, stoupající nebo klesající na stejné trati se může při dodržení stanovených podmínek používat při RNP 10 rozstup
  50 NM
 5. Jestliže odlétávající letadla letí po tratích, rozbíhajících se nejméně o 45 stupňů ihned po vzletu tak, aby byl příčný rozstup zajištěn, je minimum rozstupu
  1 minuta
 6. Provádí-li přilétávající letadlo přímé přiblížení, odlétávající letadlo smí vzletět v kterémkoliv směru
  nejpozději 5 minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu;
 7. Minimum rozstupu mezi vzlety, jestliže obě letadla poletí po stejné trati je
  5 minut (nebo dvě minuty, pokud letadlo vpředu je nejméně o 40 kt rychlejší než letadlo vzadu)
 8. Minimum rozstupu 2 minuty mezi vzlety, jestliže obě poletí po stejné trati je za předpokladu, že první letadlo je rychlejší nejméně o
  40 kt
 9. Při uplatňování rozstupů mezi odlétávajícími letadly kdy se uvažuje s rozdílem rychlostí se uplatňuje
  IAS
 10. Provádí-li přilétávající letadlo úplné přístrojové přiblížení, odlétávající letadlo smí vzlétnout v kterémkoliv směru
  nejpozději pět minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu;
 11. Provádí-li přilétávající letadlo přímé přiblížení, odlétávající letadlo smí vzletět
  a)v kterémkoli směru nejpozději pět minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu; b) ve směru odchýleném nejméně o 45 stupňů od obráceného směru přiblížení přilétávajícího letadla: 1) nejpozději tři minuty před vypočítaným příletem letadla nad začátek přístrojové dráhy (viz Obr. 5-40); nebo 2) dříve, než přilétávající letadlo přeletí stanovený fix na trati přiblížení; umístění takového fixu stanoví příslušný úřad ATS po konzultaci s provozovateli.
 12. Přilétávající letadlo provádí přímé přiblížení. Rozstup je zajištěn, když odlétávající letadlo vzlétá ve směru
  ve směru odchýleném nejméně o 45 stupňů od obráceného směru přiblížení přilétávajícího letadla adříve, než přilétávající letadlo přeletí stanovený fix na trati přiblížení: 1) nejpozději tři minuty před vypočítaným příletem letadla nad začátek přístrojové dráhy, a) v kterémkoli směru nejpozději pět minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu; b)
 13. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie LEHKÉ, přistávající za letadlem kategorie TĚŽKÝM musí uplatňovat následující minima neradarového rozstupu
  3 minuty
 14. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie LEHKÉ, přistávající za letadlem kategorie STŘEDNÍ musí uplatňovat následující minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 15. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie STŘEDNÍ, přistávající za letadlem kategorie TĚŽKÝM musí uplatňovat následující minima neradarového rozstupu
  2 minuty
 16. Pro LEHKÉ letadlo vzlétající za TĚŽKÝM se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  2 minuty správně podle předpisu. (podle testu 3) 3 minuty jen v případě vzletu ze střední části dráhy
 17. Pro STŘEDNÍ letadlo vzlétající za TĚŽKÝM se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  2 minuty
 18. Při vzletu STŘEDNÍHO letadla za TĚŽKÝM, když tato letadla užívají střední část stejné RWY, se musí zajistit minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 19. Mezi LEHKÝM letadlem a TĚŽKÝM letadlem, když těžší letadlo provádí nízké nebo nezdařené přiblížení a lehčí letadlo používá pro vzlet protisměrné RWY, se musí uplatňovat rozstup
  2 minuty
 20. Mezi STŘEDNÍM letadlem a TĚŽKÝM letadlem, když těžší letadlo provádí nízké nebo nezdařené přiblížení a lehčí letadlo používá pro vzlet protisměrnou RWY, se musí uplatňovat rozstup
  2 minuty
 21. Mezi STŘEDNÍM letadlem a TĚŽKÝM letadlem, když těžší letadlo provádí nezdařené přiblížení a lehčí letadlo přistává na stejnou dráhu v opačném směru se musí uplatňovat rozstup
  2 minuty
 22. Jestliže odlétávající letadlo LEHKÉ následuje za příletem TĚŽKÉHO letadla, je minimum neradarového rozstupu při použití dráhy s posunutým prahem
  2 minuty
 23. Jestliže přilétávající letadlo STŘEDNÍ následuje za odletem TĚŽKÉHO letadla je minimum neradarového rozstupu při použití dráhy s posunutým prahem
  2 minuty, jestli se předpokládá, že plánované dráhy jejich letu se protnou
 24. Pro přilétávající lety VFR, které přistávají na stejnou dráhu jako vpředu letící letadlo Kategorie TĚŽKÁ; od stanoviště ATC se
  nesmí být požadováno uplatňovat minima rozstupů používaná při turbulenci v úplavu:
 25. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie LEHKÉ, přistávající za letadlem A 380-800 musí uplatňovat následující minimum neradarového rozstupu
  4 minuty
 26. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie STŘEDNÍ, přistávající za letadlem A 380-800 musí uplatňovat následující minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 27. Pro STŘEDNÍ letadlo vzlétající za A 380-800 se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 28. Pro LEHKÉ letadlo vzlétající za A 380-800 se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 29. Pro TĚŽKÉ letadlo /vyjma letadla A 380-800/ vzlétající za A 380-800 se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  2 minuty
 30. Při vzletu STŘEDNÍHO letadla za letadlem A 380-800, když tato letadla užívají střední část stejné RWY, se musí zajistit minimum neradarového rozstupu
  4 minuty
 31. Při vzletu LEHKÉHO letadla za letadlem A 380-800, když tato letadla užívají střední část stejné RWY, se musí zajistit minimum neradarového rozstupu
  4 minuty správně podle předpisu (podle testu 6 minut)
 32. Mezi STŘEDNÍM letadlem a letadlem A 380-800, když A 380-800 provádí nezdařené přiblížení a STŘEDNÍ letadlo přistává na stejnou dráhu v opačném směru se musí uplatňovat rozstup minimálně
  3 minuty
 33. Povolení na let s vlastním dodržením rozstupů v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti se vydává
  požaduje-li tak letadlo a za předpokladu, že pilot druhého letadla s tím souhlasí
 34. Vydá-li se letu VFR povolení, aby letěl s dodržením vlastních rozstupů za VMC naznačuje to, že po dobu platnosti takového povolení služba ŘLP
  nezajišťuje rozstupy tomuto letu
 35. Povolení letět s dodržením vlastních rozstupů v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti, může stanoviště ATC vydat, za stanovených podmínek, řízenému letu ve vzdušném prostoru tříd
  D,E
 36. Význačný provoz je ten řízený provoz, jemuž má ATC zajišťovat rozstupy, ale
  mezi nímž a ostatním řízeným provozem není nebo nebude dodrženo minimum příslušného rozstupu.
 37. Let IFR může s letem VFR vytvořit význačný provoz ve vzdušném prostoru třídy
  B,C
 38. Let VFR s jiným letem VFR
  může vytvořit význačný provoz ve třídě B
 39. Informace o význačném provozu musí mimo jiné obsahovat
  cestovní hladinu dotyčného letadla; a 1)vypočítaný čas přeletu hlásného bodunejbližšího místu průletu hladinya) směr letu dotyčného letadla; b) typ a kategorii turbulence v úplavu (pokud je to důležité) dotyčného letadla; c); nebo 2) relativní zaměření dotyčného letadla ve výrazech 12hodinového číselníku a vzdálenost konfliktního provozu; nebo 3) současnou nebo předpokládanou polohu dotyčného letadla.
 40. Letět a stoupat s vlastním dodržením rozstupů za VMC se odlétávajícímu letadlu může povolit na žádost velitele letadla a s dodržením dalších stanovených podmínek
  pro vymezenou část letu během stoupání nebo klesání
 41. Povolení pro odlétávající letadla musí stanovit, je-li to nutné pro rozstupy letadel
  směr vzletu a zatáčku po vzletu; kurz nebo trať, kterou musí letadlo proletět před tím, než nalétne na povolenou odletovou trať; hladinu, kterou musí udržovat před stoupáním do přidělené hladiny; čas, bod a/nebo rychlost, s jakou musí být změna hladiny provedena; a jakékoliv jiné nezbytné manévry odpovídající bezpečnému provozu letadla
 42. Minimum příčného nebo podélného rozstupu se smí snížit v blízkosti letišť
  letí-li dvě letadla za sebou a letová posádka zadního hlásí, že druhé letadlo je v dohledu a že může udržovat rozstup.
 43. Letové povolení pro odlétávající letadla musí kromě jiného obsahovat
  a) identifikaci letadla; b) mez povolení, za normálních okolností letiště určení; c) označení přidělené SID, pokud se aplikuje; d) počáteční hladinu, s výjimkou případů, kdy je tento údaj zahrnut v popisu SID; e) přidělený kód SSR; f) jakékoli další nezbytné instrukce nebo informace, které nejsou obsaženy v popisu SID, např. instrukce týkající se změny kmitočtu. (žádná odpověď není správná)
 44. Za význačný místní provoz se musí považovat
  jakékoli letadlo, mobilní prostředek nebopersonál na provozní ploše nebo v její blízkosti nebo provoz letící v blízkosti letiště, který může vytvářet nebezpečí pro letadlo, kterého se to týká.
 45. Za význačný místní provoz se musí považovat
  jakékoli letadlo, mobilní prostředek nebo personál na provozní ploše nebo v její blízkosti nebo provoz letící v blízkosti letiště, který může vytvářet nebezpečí pro letadlo, kterého se to týká.
 46. IFR letu se smí povolit provést vizuální přiblížení za předpokladu, že pilot může udržovat vizuální reference vzhledem k terénu a pilot ohlásí v hladině počátečního přiblížení že
  že meteorologické podmínky jsou takové, že je přiměřená jistota provést vizuální přiblížení a přistání.
 47. Ohlásí-li velitel letadla, že nezná postup přiblížení podle přístrojů, musí se mu předat mimo jiné
  musí se mu předat hladina počátečního přiblížení, bod (v minutách od příslušného hlásného bodu), v němž se zahajuje základní nebo předpisová zatáčka, hladina, v níž se předpisová zatáčka provádí, a trať konečného přiblížení.
 48. Jestliže se jeví stanovišti ATC zřejmým, že velitel letadla nezná postup přiblížení podle přístrojů, musí mu předat mimo jiné
  Ohlásí-li pilot, že nezná postup přiblížení podle přístrojů, nebo se to stanovišti ATC jeví zřejmým, musí se mu předat hladina počátečního přiblížení, bod (v minutách od příslušného hlásného bodu), v němž se zahajuje základní nebo předpisová zatáčka, hladina, v níž se předpisová zatáčka provádí, a trať konečného přiblížení. Letadlu, kterému bylo povoleno přímé přiblížení, se předává pouze trať konečného přiblížení. Když je to nutné, musí se předat kmitočty navigačních prostředků, které mají být použity, a rovněž tak postup nezdařeného přiblížení.
 49. Jestliže bylo dosaženo vizuální orientace s terénem před dokončením postupu přiblížení podle přístrojů, musí se přesto provést úplný postup,
  pokud letadlo nepožádá a neobdrží povolení k vizuálnímu přiblížení.
 50. Letadlo by mělo za normálních podmínek vyčkávat nad
  určenými vyčkávacími fixy.
Author
Anonymous
ID
332518
Card Set
atm 4.xlsx
Description
atm 4
Updated