eqp_all

 1. Letoun má letět po radiálu 115 od zařízení VOR. Jestliže je deklinace 10°W, pak na OBS musí být nastaveno
  115
 2. Letoun letí po radiálu 154 k zařízení VOR. Aby letoun po přeletu VOR pokračoval po radiálu 062, bude točit
  doprava
 3. Letoun letí od zařízení VOR magnetickým kurzem 279, pravý snos 12°, deklinace 3°E a na OBS je nastaveno 282. Svislé břevno ukazatele CDI bude
  vlevojQuery1101009130858392173713_1496924173327?
 4. Pokud je letoun usazen na radiálu 176 od zařízení VOR a vylučuje levý snos 7°, pak je jeho magnetická trať
  176
 5. Zařízení ADF indikuje
  Relative bearing směrem k NDB
 6. Údaj na ADF je nezávislý na snosu větru
  ano
 7. Chyba určení horizontální vzdálenosti pomocí DME je tím větší, čím je letoun
  blíž k zařízení / ve větší výšce
 8. Frekvenci DME pilot
  neladí, pokud se jedná o samostatné DME, tadí se frekvence virtuálního VORu
 9. Frekvenci OM (Outer Marker) a MM (Middle Marker) systému ILS pilot
  nemusí ladit
 10. Frekvence GP (Glide Path) systému ILS je
  Sestupový maják pracuje v kmitočtovém pásmu 328,6 MHz až 335,4 MHz. Odstup mezi nosnými kmitočty, včetně všech kmitočtových tolerancí, nesmí být menší než 4 kHz a větší než 32 kHz.
 11. Povolená odchylka BRNAV je
  +- 5NM v 95%
 12. GBAS poskytuje
  přesnější informace než GNSS
 13. Základem ADS-B je, že:
  letadlo měří svoji polohu a info vyšle všem stanicím okolo
 14. Je letoun vybaven pro P-RNAV schválen i jako RNP1?
  ne
 15. 2 hlavní funkce FMS jsou:
  4D prostorová navigace, optimalizace výkonů letadla za účelem dosažení co nejekonomičtějšího letu
 16. Rozšířené (Augmented) satelitní systémy se dělí do kategorií
  SBAS, ABAS, GBAS
 17. Minimální počet satelitů pro určení 3D polohy pomocí GPS je
  4
 18. Přijímač all-in-view systému GPS
  vyhodnocuje všechny viditelné družice
 19. Palubní zařízení VOR indikuje
  Magnetický směrník (radiál)
 20. Horizontální deklarované krytí LLZ je
  25 NM od prahu RWY v sektoru 10° a 17 NM v sektoru 35°
 21. Systém ILS
  vytváří v prostoru přiblížení na přistání objektivně zaměřitelný paprsek, doplněný ve dvou bodech údajem o vzdálenosti od prahu RWY
 22. Radiovýškoměr (RA) měří
  relativní výšku - výšku letadla nad terénem
 23. Radiovýškoměr (RA) měří v rozsahu
  0 - 2500 ft
 24. Pro řízení letového provozu je základní význam radaru v tom, že:
  zařízení je možné využít k získání přesných informací o polohách a rychlostech letadel spolu s jinými užitečnými informacemi o nich
 25. Primární radar (PSR) je:
  nezávislý nekooperující systém
 26. Systém primárního radaru musí být schopen:
  vysílat energii a přijímat energii odraženou od objektů v dosahu
 27. Kmitočty používané pro primární radary v civilním letectví jsou v pásmu:
  L, S, X 1,2-10,5 GHz (možná C a Ku)
 28. ADS-B je přehledový systém:
  automatický závislý
 29. Multilaterační systém (WAM) je schopen zjistit cíle s podmínkou:
  že cíl (letadlo) je vybaven odpovídačem, ADS-B (asi jen pro případ, že nedokážu přečíst polohovou info), ACAS (něco vysílá)
 30. Minimální dosah traťového primárního radaru (RSR) je stanoven:
  160 až 200 NM (není stanoven žádným předpisem, směrnicí nebo manuálem)
 31. Radarová rovnice pro výpočet dosahu radaru je:
  není shodná pro výpočty PSR a SSR
 32. Rozlišovací schopnost v úhlu u primárního radaru je závislá na:
  šířce vyzařovacího diagramu
 33. Rozlišovací schopnost v dálce u primárního radaru je závislá na:
  na šířce impulsu vysílače
 34. Velikost odrazné plochy cíle zásadně ovlivní:
  dosah primárního radaru
 35. Pro potlačení pevných cílů u primárního radaru (MTI) je využito:
  Dopplerova jevu
 36. Požadavky na technické charakteristiky sekundárního radaru (SSR) jsou popsány v:
  ICAO Annex 10
 37. Sekundární radar (SSR) nebo multilaterační systém (WAM) je:
  nezávislý kooperující systém
 38. Sekundární radar vysílá dotazy:
  na kmitočtu 1030 MHz
 39. Palubní odpovídač sekundárního radaru vysílá odpovědi:
  na kmitočtu 1090 MHz
 40. V módu C je možné kódovat výšku nejvíce do:
  126 750ft (od -1000 ft)
 41. Který z kódů SSR v módu A není realizovatelný:
  2800
 42. Pro zjištění kódového čísla sekundárním radarem je určen mód:
  A
 43. V módu C sekundárního radaru se předává:
  údaje o tlakové výšce
 44. Který kód sekundárního radaru označuje nezákonné zasahování:
  7500
 45. Který kód sekundárního radaru označuje poruchu radiokomunikačních prostředků:
  7600
 46. Který kód sekundárního radaru označuje letadlo v tísni:
  7700
 47. Identifikaci letadla (ACID) je možné prezentovat na radarovém zobrazení:
  korelací módu A s údajem v letovém plánu nebo prostřednictvím módu S
 48. Nesynchronní poruchy SSR (FRUIT –False Replies Un-synchronised In Time) vznikají:
  přijetím a zpracováním odpovědi na základě dotazu jiného SSR
 49. ICAO 24-bit adresa používaná sekundárním radarem v módu S i systémem ADS:
  je neměnná a přidělovaná leteckým rejstříkem s vazbou na registraci
 50. Základní letecké frekvenční pásmo vyhrazené pro radiovou komunikaci se pohybuje
  118 - 137 MHz
 51. Jakou modulaci používáme v letectví pro radiový přenos hlasové informace?
  amplitudovou
 52. Jaké se v letecké komunikaci, VKV pásmu, používá kmitočtové dělení?
  25 KHz, nad FL195 8,33 kHz
 53. Co je to “squelch” na straně přijímače
  elektronický obvod, který umlčuje hlasový výstup, když na výstupu je slabý signál
 54. Jakou vyzařovací charakteristiku musí mít anténa připojená na radiokomunikační systém
  všesměrová
 55. Radiokomunikační systém se skládá
  z několika vysílacích středisek
 56. Řídící letového provozu je s přijímači a vysílači propojen
  prostřednictvím komunikační ústředny
 57. Je radiokomunikační systém nějakým způsobem dělen z hlediska zálohování sebe sama?
  Pokud ano na jaké podsystémy?
  hlavní podsystém (GAREX), záložní a tísňový
 58. Co je funkce coupling (retransmise)?
  vysílání relace letadlu na další frekvenci, navolené řídícím (do více sektorů)
 59. Na jakém principu pracuje VKV zaměřovač?
  přijímá vysílání letadla a zjišťuje velikost azimutového úhlu
Author
Anonymous
ID
332104
Card Set
eqp_all
Description
vse
Updated