väg

 1. Vad är byggnos?
  Där det första grässtråt växer. Alltså på gräsytan mellan avfart och primärväg.
 2. Längd och bredd på typfordon personbil?
  5 m x 1,8 m.
 3. Vad är maxhöjd för fordon på svenska vägar?
  Finns ingen!
 4. Lämplig hor- resp vertradie?
  Hor: 500 m. Vert: 5000 m.
 5. Maxlängd långtradare?
  25,25m
 6. Mjuktrassering?
  Både höjd- och sidled varierar.
 7. Vad innebär stoppsikt?
  Att man ska ha möjlighet att hinna stanna på den del av vägen som är synlig för en. Viktigt vid krön till exempel.
 8. Två typer av avfarter?
  Parallellavfart och kilavfart.
 9. Vad kallas schaktning och fyllning med ett fint ord?
  Terrasseringsarbete.
 10. Vertikaltrassering resp horisontaltrassering?
  Varierar bara i höjd- resp sidled.
 11. Vad är skalan på en profilritning och vad är poängen med det?
  1:100 vertikalt, 1:2000 horisontellt. Medför att 45 graders lutning blir 5 grader i verkligheten (max tillåten väglutning).
 12. Definiera spårvidd, svepvidd, körvidd.
  • Spårvidd: vidden fordonet tar upp när det kör. 
  • Svepvidd: den extra bredd fordonet tar upp vid sväng. 
  • Körvidd = dessa två tillsammans.
 13. Vad är arbetsbredd?
  Hur mycket ett vägräcke böjs ut vid påkörning.
 14. Definiera trafikplats.
  • Inga vänstersvängar för huvudtrafiken
  • Måste vara planskild
 15. Max tillåten bredd på fordon på svenska vägar?
  2,60m
 16. Vajerräcken, för- och nackdel
  Bra för bil, farligt för MC
 17. Vilka tre skikt består överbyggnaden av?
  • Uppifrån och ner: 
  • Slitlager, bärlager, förstärkningslager.
 18. Vad är en balanslinje?
  Den gör att cut/fill blir så nära noll vi kan komma.
 19. Vad dimensioneras horisontal- och vertikalgeometri utifrån?
  Kördynamik respektive sikt.
Author
hajen
ID
332060
Card Set
väg
Description
väg
Updated