INFO134 Klientprogrammering

 1. html. hva står forkortelsene for
  Hypertext Markup Language. Defines the root of an HTML document
 2. REST hva står forkortelsene for
  Representational state transfer
 3. css hva står forkortelsene for
  cascading style sheets
 4. what do you write at the top of the website document
  <!DOCTYPE> . defines the document type
 5. link tag in html
  <a> hyperlink
 6. define <fieldset>
  Groups related elements in a form
 7. <h1> to <h6>
  Defines HTML headings for a section
 8. <head>
  defines information about the document, outside the body
 9. format for an html doc
  doctype, html, head, /head, body, /body, /html
 10. Forskjellen mellom <title>og <h1>
  • h1: Tittel som finnes i websiden (i teksten),
  • title: Tittel av siden (som vist tidligere)
 11. <ol type=X> 
  når X er “1”, “a”, “A”, “i” eller “I”
  ordnet liste med forkjellige typer
 12. <a href>med relative link
  href=test2.html, refererere til filer. Konkret svar finnes i forelesningen
 13. <p>
  avsnitt
 14. tags I par
  omringer og gir informasjon om dokumentteksten. Kan omfatte andre tagger som delelementer. <title>sefweg</title>
 15. enslige tags
  introdusere innhold på websiden direkte. blir vanligvis brukt for å introdusere innhold i et gitt sted. <img src="smiley.gif" />
 16. html tags og attributtene
  attributtet er plassert på åpning tagget, eller tagget - <img src="photo.jpg" alt="picture of young boy playing" />
Author
Anonymous
ID
331977
Card Set
INFO134 Klientprogrammering
Description
Eksamensforbedredelser til info134 uib
Updated