ATM9_10_FINALS_RLP_v.1.0

 1. "Ostatni znamy provoz musi byt , pokud je to proveditelne, separovan od letadla vypoustejici palivo, ale ne za nim, horizontalne nejmene"
  10 NM (19km)
 2. "Ostatni znamy provoz musi byt , pokud je to proveditelne, horizontalne separovan od letadla vypoustejici palivo nejmene"
  "10 NM, ale ne za letadlem vypoustejicim palivo"
 3. Vertikalni rozstup musi byt za letadlem vypoustejici palivo zajisten do vzdalenosti minimalne
  15 minut letu nebo 93 km (50 NM): 1) nejmene 300 m (1000 ft) nad letadlem vypoustejicim palivo; a 2) nejmene 900 m (3000 ft) pod letadlem vypoustejicim palivo.
 4. Minimalni vertikalni rozstup pod letadlem vypoustejici palivo musi byt
  300 m (1000ft) do vzdalenosti do 15 min letu nebo 50 NM (93km)
 5. Minimalni vertikalni rozstup nad letadlem vypoustejici palivo musi byt
  900 m (3000ft) do vzdalenosti do 15 min letu nebo 50 NM (93km)
 6. "Jestlize dojde k poruse pozemniho radia nebo k zablokovani provozniho kmitoctu, muze ridici pouzit k navazani spojeni s letadlem nouzoveho kmitoctu 121,5 Mhz."
  • "ANO. ) bez zdrzeni o poruse informovat vsechna
  • sousedni vhodna ridici pracoviste nebo stanoviste
  • ATC;
  • c) seznamit takova pracoviste nebo stanoviste se
  • soucasnou provozni situaci;
  • d) pokud je to proveditelne, pozadat o jejich pomoc
  • s ohledem na letadla, ktera by mohla navazat
  • spojeni s temito pracovisti nebo stanovisti pri
  • zajistovani rozstupu mezi letadly a udrzovat rizeni
  • takovych letadel; a
  • e) instruovat sousedni ridici pracoviste nebo
  • stanoviste ATC, aby vsechny rizene lety mimo
  • prostor odpovednosti pracoviste nebo stanoviste
  • ATC, ktere ma poruchu, vyckavala nebo byla
  • presmerovana az do doby, kdy muze byt
  • obnoveno normalni poskytovani sluzeb."
 7. "Jestlize behem nouzove situace neni mozno vydat instrukce, ktere zajisti dodrzovani horizontalniho rozstupu mohou byt pouzity nouzove. Tyto maji hodnotu:"
  "500 ft v RVSM prostoru a 1000 ve vzdusnem prostoru, kde se pouziva min vertiknalni rostup 2000 ft"
 8. Pokud je pouzivan nouzovy rozstup
  "musi byt dotycne letove posadky informovany o tom, ze je pouzivan nouzovy rozstup, a dale musi byt informovany o aktualne pouzivanem minimu rozstupu. Navic musi byt vsechny dotycne letove posadky informovany o vyznacnem provozu."
 9. V pripade generovani STCA u rizeneho letu musi ridici
  "bez prodleni vyhodnotit situaci a, pokud je to nezbytne, uskutecnit kroky zajistujici, ze pouzivane minimum rozstupu nebude poruseno nebo bude obnoveno"
 10. Funkce STCA sleduje radarova data u letadel vybavenych odpovidaci s mody
  schopnymi hlasit tlakove nadmorske vysky (tedy mod C a S)
 11. "Kdyz pilot hlasi, ze provadi manevr v souladu s radou k vyhnuti ACAS, ridici"
  "se nesmi pokouset upravovat prubeh drahy letu az do okamziku, kdy pilot oznami ?MIMO KONFLIKT?."
 12. "V okamziku, kdyz se letadlo v dusledku rady k vyhnuti odchyli od sveho povoleni, ridici prestava mit odpovednost za zajisteni rozstupu mezi timto letadlem a jakymikoli jinymi letadly"
  • "kterych se to v dusledku manevrovani na zaklade RA tyka. Ridici musi znovu prevzit
  • odpovednost za zajistovani rozstupu vsech dotycnych
  • letadel, kdyz: a) ridici potvrdi hlaseni letove posadky, ze letadlo
  • opet pokracuje v souladu s platnym povolenim;
  • nebo
  • b) ridici potvrdi hlaseni letove posadky, ze letadlo
  • opet pokracuje v souladu s platnym povolenim,
  • a vyda nahradni povoleni, ktere letova posadka
  • potvrdi."
 13. Je-li letadlo vektorovano a ridicimu bylo generovano MSAW musi byt
  "instruovano, aby okamzite stoupalo do pouzitelne bezpecne hladiny, a je-li to nezbytne pro vyhnuti se terenu, musi mu byt pridelen novy kurz;"
 14. Stale letove plany se mohou pouzivat jen pro
  IFR provozovane pravidelne ve stejny den (dny) po sobe jdoucich tydnu a alespon v deseti pripadech nebo kazdy den po dobu alespon deseti po sobe jdoucich dnu. Prvky kazdeho letoveho planu musi mit vysoky stupen stalosti.
 15. "Stale letove plany se mohou pouzivat jen pro lety IFR, ktere se provozuji pravidelne"
  ve stejny den (dny) po sobe jdoucich tydnu a alespon v deseti pripadech nebo kazdy den po dobu alespon deseti po sobe jdoucich dnu. Prvky kazdeho letoveho planu musi mit vysoky stupen stalosti.
 16. "V pripade nahodile zmeny identifikace letadla, letiste odletu, trati a/nebo letiste urceni"
  se musi RPL pro dany den zrusit a predlozit letovy plan pro jednotlivy let.
 17. RPL musi pokryvat
  "cely let z letiste odletu az na letiste urceni. RPL postupy se musi pouzivat pouze tehdy, kdyz vsechny dotcene urady ATS souhlasi s prijimanim RPL"
 18. AIREP je
  Hlaseni z letadla za letu sestavene ve shode s pozadavky na hlaseni polohy a provozni a/nebo meteorologicka hlaseni.
 19. AIREP SPECIAL je
  mimoradn hlaseni z letadla
 20. Pokud budete vyplnovat formular mimoradneho hlaseni z letadla pak pro bourku bez krup pouzijete zkratku
  TS
 21. Pokud budete vyplnovat formular mimoradneho hlasni z letadla pak pro bourku s kroupami pouzijete zkratku
  TSGR
 22. "Vyraz ""neidentifikovane letadlo"" v predpisu L 4444 znamena letadlo, ktere bylo zpozorovano nebo doslo hlaseni, ze leti v danem prostoru, ale"
  ale jehoz identita nebyla ziskana.
 23. "Kdyz je poloha bloudiciho letadla zjistena, musi stanoviste ATS"
  a) oznamit letadlu jeho polohu a instrukce pro opravu letu; a b) v pripade potreby predat jinym stanovistim ATS a prislusnym vojenskym stanovistim nezbytne informace tykajici se bloudiciho letadla a vsech letadlu poskytnutych rad.
 24. "Jakmile se stanoviste ATS dozvi, ze v prostoru jeho odpovednosti je zakrocovano proti letadlu, musi krome jineho"
  "a) pokusit se navazat obousmerne spojeni s letadlem, proti nemuz je zakrocovano, na kteremkoliv pouzitelnem kmitoctu, vcetne tisnoveho kmitoctu 121,5 MHz, pokud takove spojeni neni jiz navazano; b) informovat pilota letadla, proti nemuz je zakrocovano, o zakrocovani; c) navazat spojeni se stanovistem ridicim zakrocovani, ktere udrzuje obousmerne spojeni se zakrocujicim letadlem, a poskytnout mu dostupne informace tykajici se letadla, proti nemuz je zakrocovano; d) je-li to nezbytne, predavat zpravy mezi zakrocujicim letadlem nebo stanovistem ridicim zakrocovani a letadlem, proti nemuz je zakrocovano; e) v tesne spolupraci se stanovistem ridicim zakrocovani prijmout nezbytna opatreni k zajisteni bezpecnosti letadla, proti nemuz je zakrocovano; f) informovat stanoviste ATS sousednich letovych informacnich oblasti, jestlize se jevi, ze letadlo zabloudilo z techto letovych informacnich oblasti."
 25. "Jakmile se stanoviste ATS dozvi, ze v prostoru jeho odpovednosti je zakrocovano proti letadlu, musi se pokusit navazat obousmerne spojeni s letadlem, proti nemuz je zakrocovano"
  "na kteremkoliv pouzitelnem kmitoctu, vcetne tisnoveho kmitoctu 121,5 MHz, pokud takove spojeni neni jiz navazano;"
 26. Identifikace letadla ve formulari letoveho planu je mozno vyjadrit
  "max 7 znaku; a) ICAO provozovatel letadla+oznaceni letu (KLM511), b) znacka statni prislusnosti/rejstrikova znacka (OKDSM); "
 27. Druh letu ve formulari letoveho planu se vyjadri pismenem
  "S (pravidelna), N (nepravidelna), G (vseobecne letectvi), M (military), X (jine)"
 28. Pravidla letu ve formulari letoveho planu se vyjadri pismenem
  "I (IFR), V (VFR), Y (IFR-VFR), Z (VFR-IFR)"
 29. Pismenem H se ve formulari letoveho planu vyjadruje kategorie turbulence v uplavu
  "tezka, nad 136000kg"
 30. "Ve formulari letoveho planu pismeno S v poli ?VYBAVENI? znamena standardni vybaveni, a to je"
  "standardni provozuschopne COM/NAV/priblizovaci vybaveni (VHF, RTF, VOR, ILS)"
 31. "Pismenem L ve formulari letoveho planu v poli ?VYBAVENI? se vyjadri, ze na palube je k dispozici"
  ILS
 32. "Skutecnost, ze zarizeni na palube vyhovuje pozadavkum typu RNP pro danou trat, se vyjadri v poli ?VYBAVENI? pismenem"
  R
 33. "Pismenem O ve formulari letoveho planu v poli ?VYBAVENI? se vyjadri, ze na palube je k dispozici"
  VOR
 34. "Pismeno P uvedene ve formulari letovem planu v poli ?VYBAVENI?, prehledove vybaveni, vyjadruje, ze na palube letadla je k dispozici"
  "Mod S zahrnujici schopnost hlasit tlakovou nadmorskou vysku, ale bez schopnosti hlasit identifikaci letadla"
 35. "Pismeno I uvedene ve formulari letoveho planu v poli ?VYBAVENI?, prehledove vybaveni, vyjadruje, ze na palube letadla je k dispozici"
  Inercni navigace
 36. "Pismeno S uvedene ve formulari letoveho planu v poli ?VYBAVENI?, prehledove vybaveni, vyjadruje, ze na palube letadla je k dispozici"
  "Mod S zahrnujici schopnost hlasit jak tlakovou nadmorskou vysku, tak identifikaci letadla"
 37. "Ve formulari letoveho planu pismena ZZZZ v poli letiste odletu znamenaji, ze"
  letiste nema pridelenou smerovaci znacku
 38. Cestovni rychlost ve formulari letoveho planu je
  "prava vzdusna rychlost pro prvni nebo celou cestovni cast letu vyjadrenou v: km/h (K), kt (N), Mach(M)"
 39. Pismenem N v poli ?TRAT? ve formulari letoveho planu se vyjadruje cestovni rychlost v
  uzlech
 40. V poli ?TRAT? ve formulari letoveho planu se cestovni rychlost v kilometrech za hodinu vyjadri pismenem
  K
 41. Cestovni letova hladina se muze ve formulari letoveho planu vyjadrit pismenem
  "F(letova hladina), S(metricka hladina v desitkach metru), A(nadmorska vyska ve stovkach stop), M(nadmorska vyska v desitkach metru)"
 42. Nadmorska vyska se ve formulari letoveho planu vyjadruje pismenem
  "A(stovky stop), M(desitky metru)"
 43. "Zapis ""BODAL/N0450F290"" v poli ?TRAT? formulare letoveho planu znamena planovanou zmenu"
  rychlosti na 450kt a vysky na FL290 na bode BODAL
 44. Za zkratkou REG v poli ?JINE INFORMACE? formulare letoveho planu se uvadi
  "znacka statni prislusnosti nebo spolecna a rejstrikova znacka letadla, pokud je odlisna od identifikace v poli 7"
 45. Vytrvalost letu se ve formulari letoveho planu uvadi
  mnozstvi paliva v hodinach a minutach
 46. "Poznavaci znacka letadla, je-li jina nez identifikace letadla uvedena v poli 7, se uvede v poli 18 za zkratkou"
  REG
 47. Udaje trate k zmenenemu letisti urceni se mohou uvadet v poli l8 za zkratkou RIF/. Urcete spravny zapis
  "RIF/DTA HEC KLAX; podrobne udaje o trati na zmenene letiste urceni, ICAO znacka letiste"
 48. Vytrvalost letu v poli 19 se udava podle mnozstvi paliva v
  hodinach a minutach
 49. Za zkratkou PER se v letovem planu uvadi
  "udaje o vykonu letadla oznacene jedinym pismenem, je-li predepsano uradem ATS"
 50. Pokud je v letovem planu uvedena v poli 18 zkratka CODE tato znamena
  adresa letadla (6 alfanumericky kod)
 51. "Jestlize letadlo udrzuje hladinu v RVSM vzdusnem prostoru, pak hladina pridelena letadlu se povazuje za udrzovanou, jestlize informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky nevykazuje rozdil od pridelene hladiny vice nez"
  200 ft 60 m
 52. "Jestlize bylo letadlu, v RVSM vzdusnem prostoru, povoleno opustit hladinu, povazuje se jeho manevr za zahajeny a drive obsazena hladina za uvolnenou, pokud informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky vykazuje v ocekavanem smeru od drive pridelene hladiny vice nez"
  300 ft 90 m
 53. "Jestlize letadlo, v RVSM vzdusnem prostoru, proletava hladinu pri stoupani nebo klesani, pak se hladina letadla povazuje za proletenou, kdyz informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky vykazuje, ze tato hladina byla proletena v pozadovanem smeru o vice nez"
  300 ft 90 m
 54. "Hladina povolena letadlu leticimu v RVSM vzdusnem prostoru se povazuje za dosazenou, jestlize informace o hladine odvozene z tlakove nadmorske vysky nevykazuji vetsi rozdil nez 200 stop. Tyto informace musi byt"
  "behem doby tri po sobe jdoucich aktualizaci zobrazeni, tri po sobe jdoucich aktualizaci ze senzoru nebo po dobu 15 sekund, podle toho, ktery cas je delsi, v prislusnych tolerancich pridelene hladiny"
 55. "Tolerance odchylky v RVSM vzdusnem prostoru, urcujici zda informace o hladine odvozena z tlakove nadmorske vysky je presna, musi byt"
  .+-200 ft 60 m
 56. "U nepresneho priblizeni se pilot rozhodne, zda pristane nebo provede postup nezdareneho priblizeni nejpozdeji"
  "Bud v MDA/H, resp. Nesmi proklesat OCH/A a v te muze pokracovat az do MAPt"
 57. Useky priblizeni podle pristroju zacinaji a konci
  v navrzenych fixech nebo bodech
 58. "V pripade nepresneho priblizeni podle pristroju se prime priblizeni povazuje za prijatelne tehdy, jestlize uhel mezi trati konecneho priblizeni a prodlouzenou osou RWY je"
  30? nebo mene
 59. Minimalni sektorove nadmorske vysky MSA jsou stanoveny pro kazde letiste a zajistuji vysku nad prekazkami nejmene
  "nejmene 300 m (1000 ft) v okruhu 46 km (25 NM) od vyznacneho bodu, vzta?neho bodu letiste (ARP) nebo vzta?neho bodu heliportu (HRP) spojeneho s postupem pribli?eni pro dane letiste."
 60. Minimalni sektorove nadmorske vysky MSA jsou stanoveny pro kazde letiste a zajistuji vysku nad prekazkami nejmene 1000 ft
  "v okruhu 46 km (25 NM) od vyznacneho bodu, vzta?neho bodu letiste (ARP) nebo vzta?neho bodu heliportu (HRP) spojeneho s postupem pribli?eni pro dane letiste"
 61. Kategorie letadel jsou pro priblizeni podle pristroju cleneny podle
  "indikovana vzdusna rychlost nad prahem drahy (Vat), ktera je rovna padove rychlosti Vso nasobene 1,3 nebo padove rychlosti Vs1g nasobene 1,23 v pristavaci konfiguraci pri maximalni certifikovane pristavaci hmotnosti. Jsou-li k dispozici obe rychlosti Vso i Vs1g, musi se pouzit vyssi vysledna Vat."
 62. "Pokud neni stanoveno jinak, je standartni navrhovy gradient stoupani (PDG) pro odlet"
  0.033
 63. "Primy odlet pri standardnim pristrojovem odletu je ten, kdy pocatecni trat odletu se neodchyluje od prodlouzene osy drahy o vice nez"
  15?od smeru prodlouzene osy drahy
 64. Pro kazdy postup priblizeni
  je vypracovan pouze jeden postup nezdarene priblizeni / bezpecna nadmorska vyska/ postupy
 65. Pri standardnich pristrojovych odletech jsou rychlosti stanoveny pro
  ruzne kategorie letadel
 66. ?Turn at a flyover way-point? znamena
  "zatacka po preletu, tedy tratovy bod, ve kterem je zahajena zatacka za ucelem vstupu do dalsiho useku trate nebo postupu"
 67. Jake rozlisujeme vstupni sektory do vyckavani
  "Bocni vstup, primy vstup, paralelni vstup"
 68. Pri postupech zalozenych na RNAV znamena popis ?Turn at PR506 (fly-by)?
  • "Tratovy bod, ktery vyzaduje zahajeni zatacky
  • s predstihem, umoznujici tangencialne naletnout
  • dalsi cast trate nebo postupu"
 69. "Jako ""reversal"" oznacujeme nasledujici postupy:"
  "Postup ?reversal? muze byt ve tvaru predpisove nebo zakladni zatacky. Vstup je omezen na stanoveny smer nebo sektor. V techto pripadech je predepsan presny obrazec, obvykle je to zakladni zatacka nebo predpisova zatacka."
 70. Bezpecna vyska nad prekazkami (OCH/A) je publikovana
  v AIPu pro kazdy postup priblizeni podle pristroju a priblizeni okruhem
 71. "Prime priblizeni (Straight-in Approach) je takove priblizeni, pri kterem trat konecneho priblizeni svira s prodlouzenou osou RWY uhel maximalne"
  30?
 72. Po usazeni na trati stredniho useku priblizeni provadi pilot korekce ve smeru o maximalne
  plus minus 15?
 73. Pri priblizeni okruhem (Circling)
  • "letadlo vizualne manevruje ve fazi letu, kdyy po dokonceni
  • priblizeni podle pristroju, ktera privede letadlo do
  • polohy pro pristani na drahu nevhodnou pro prime
  • priblizeni (napriklad tam, kde nemohou byt splneny
  • kriteria pro polohu RWY nebo sestupovy gradient)"
 74. "Postup ""reversal"" muze byt ve tvaru"
  predpisove nebo zakladna zatacky.
 75. "V pripade pouziti prehledoveho radaru koncove rizene oblasti je letadlo vektorovano na fix, nebo na trat"
  "stredniho nebo konecneho pribli?eni a? do bodu, ze ktereho pilot mu?e pokracovat v pribli?eni podle mapy pro pribli?eni podle pristroju."
 76. Priletove trate normalne konci
  "fixu pocatecniho pribli?eni (IAF). Mohou byt provadeny vsesmerove nebo sektorove prilety, je vsak treba vzit v uvahu minimalni sektorove vysky (MSA)"
 77. Priletove trate (STAR) se publikuji:
  v Letecke informacni prirucce
 78. Fix IAF je
  fix pocatecniho priblizeni; oznacuje zacatek useku pocatecniho priblizeni a konec useku priletu
Author
Anonymous
ID
331828
Card Set
ATM9_10_FINALS_RLP_v.1.0
Description
rlp
Updated