ATM8_10_FINALS_RLP_v.1.0

 1. "Povoleni k pristani, kdyz letadlo provadi priblizeni rizene radarem, prijate od letistniho ridiciho by melo byt obvykle predano letadlu pred tim, nez dosahne od bodu dotyku vzdalenosti"
  vzdalenost 4 km (2 NM) od bodu dotyku
 2. Pri provadeni priblizeni prehledovym radarem radarovy ridici musi oznamit pilotovi
  "a) prikazat provest nezdarene pribli?eni za nasledujicich okolnosti: i) kdy? se letadlo jevi, ?e je v nebezpecne poloze na konecnem pribli?eni; nebo ii) z duvodu provoznich konfliktu; nebo iii) neobdr?i-li se povoleni k pristani od proceduralniho ridiciho do doby, kdy letadlo dosahne vzdalenost 4 km (2 NM) od bodu dotyku nebo jine takove vzdalenosti, ktera byla dohodnuta s letistni ridici ve?i; nebo iv) podle instrukci letistniho ridiciho; nebo b) doporucit provest nezdarene pribli?eni za nasledujicich okolnosti: i) kdy? letadlo dosahne polohy, z ni? se jevi, ?e uspesne pribli?eni nemu?e byt dokonceno; nebo ii) neni-li letadlo videt na situacnim zobrazeni po urcitou dobu behem poslednich 4 km (2 NM) pribli?eni; nebo iii) jsou-li pochybnosti o poloze nebo identifikaci letadla v kterekoliv casti konecneho pribli?eni."
 3. Minima radarovych rostupu podle turbulence v uplavu se musi uplatnovat kdyz letadlo leti bezprostredne za jinym letadlem ve stejne nadmorske vysce nebo mene nez
  1000 ft (300m)
 4. uplatnovat minima radarovych rozstupu podle turbulence v uplavu kdyz letadlo krizuje trat jineho letadla za nim ve stejne nadmorske vysce:
  1000 ft (300m)
 5. "Pro letadla, ktere jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie tezka a nasledujici letadlo kategorie tezka, toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  4 NM
 6. "Pro letadla, ktera jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie tezka a nasledujici letadlo kategorie stredni, toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  "5 NM 9,3 km"
 7. "Pro letadla, ktere jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je A 380-800 a nasledujici letadlo je kategorie tezka (jine nez A 380-800), toto minimum radaroveho rozstupu podle turbulence v uplavu :"
  6 NM
 8. "Pro letadla, ktere jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je A 380-800 a nasledujici letadlo je kategorie lehka, toto minimum radaroveho rozstupu podle turbulence v uplavu :"
  8 NM
 9. "Pro letadla, ktere jsou ve fazi priblizeni a vzletu a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je A 380-800 a nasledujici letadlo je kategorie stredni, toto minimum radaroveho rozstupu podle turbulence v uplavu :"
  7 NM
 10. "Jestlize letadlo ve fazi priblizeni nebo vzletu leti bezprostredne za jinym letadlem a obe pouzivaji stejnou nadmorskou vysku, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie stredni a nasledujici letadlo kategorie tezke, radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  zadne
 11. "Jestlize letadlo ve fazi priblizeni nebo vzletu leti bezprostredne za jinym letadlem a obe pouzivaji stejnou drahu, se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie stredni a nasledujici letadlo kategorie stredni, toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  zadne
 12. "Jestlize letadlo ve fazi priblizeni krizuje trat jineho letadla za nim ve stejne nadmorske vysce se musi zajistit v pripade, ze prvni letadlo je kategorie stredni a nasledujici letadlo kategorie lehke, radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  5 NM
 13. "Informace o tom, ze letadlo pravdepodobne vleti do prostoru neprizniveho pocasi"
  "by mela byt predana dostatecne vcas, aby se pilot mohl rozhodnout, jaka opatreni ucini, vcetne vy?adani si rady, jak nejlepe prostor neprizniveho pocasi obletet, jestli?e se tak rozhodne"
 14. "Leti-li LEHKE letadlo bezprostredne za STREDNIM ve stejne nadmorske vysce a ve fazi priblizeni, musi se zajistit nejmene toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  5 NM
 15. "Leti-li STREDNI letadlo bezprostredne za LEHKYM ve stejne nadmorske vysce a ve fazi vzletu, musi se zajistit nejmene toto radarove minimum podle turbulence v uplavu"
  zadne
 16. "Letadlu, jemuz byla prehledova sluzba ATS ukoncena, se musi ukonceni oznamit"
  ihned
 17. "Dojde-li ke ztrate obousmerneho spojeni s letadlem, ridici by mel"
  "zjistit, zda prijimac letadla je funkcni ci nikoliv, tim, ?e prika?e letadlu na kanalu do te doby pou?ivanem potvrdit prikaz provedenim urciteho manevru, a sledovanim trate letadla nebo prikazem letadlu zapnout IDENT nebo menit kody SSR a/nebo vysilani ADS-B."
 18. "Ridici musi oznamit letadlu, ktere je vektorovano pro pristrojove priblizeni jeho polohu"
  nejmene jednou pred zahajenim konecneho pribli?eni.
 19. Letadlu provadejicimu radarove priblizeni nachaz-li se na konecnem priblizeni
  "pripomenuto, aby proverilo, zda je podvozek vysunut a zajisten."
 20. Letadlu provadejicimu radarove priblizeni by se melo prikazat provest postup nezdareneho priblizeni
  • "i) kdy? se letadlo jevi, ?e je v nebezpecne poloze
  • na konecnem pribli?eni; nebo
  • ii) z duvodu provoznich konfliktu; nebo
  • iii) neobdr?i-li se povoleni k pristani od
  • proceduralniho ridiciho do doby, kdy letadlo
  • dosahne vzdalenost 4 km (2 NM) od bodu
  • dotyku nebo jine takove vzdalenosti, ktera byla
  • dohodnuta s letistni ridici ve?i; nebo
  • iv) podle instrukci letistniho ridiciho; nebo"
 21. "Letadlu, provadejicimu radarove priblizeni se musi pred zahajenim konecneho priblizeni oznamit"
  "bod, ve kterem bude pribli?eni prehledovym radarem ukonceno"
 22. Informace zobrazene na situacnim zobrazeni se pri pouzivani prehledovych systemu ATS v letove informacni sluzbe vysilaji
  "tykajici se jakehokoliv letadla pozorovaneho na trati, ktera je konfliktni s trati identifikovaneho letadla, a navrhy nebo rady k vyhnuti; b) informace o poloze vyznacneho pocasi a, pokud je to proveditelne, rady letadlum, jak nejlepe obletet takove prostory neprizniveho pocasi (viz poznamka v ust. 8.6.9.2); c) informace pomahajici letadlu pri navigaci."
 23. Schvali-li tak prislusny urad ATS smi se pouzivat prehledoveho radaru v letistni sluzbe rizeni k zajistovani radarovych rozstupu
  mezi za sebou odletavajicimi letadly
 24. Zvlastni lety VFR za normalnich okolnosti
  "nesmi byt vektorovany, pokud si to nevynuti zvlastni okolnosti, jakymi jsou napriklad nouze."
 25. SIGMET informace predavane letadlum z iniciativy zeme by mely pokryt
  "cast trati az hodinu letoveho casu pred letadlem, vyjma, kdyz byla na zaklade regionalnich postupu ICAO stanovena jina doba."
 26. AIRMET informace predavane letadlum z iniciativy zeme by mely pokryt
  "cast trati az hodinu letoveho casu pred letadlem, vyjma, kdyz byla na zaklade regionalnich postupu ICAO stanovena jina doba."
 27. "Schopnost deleni 8,33 kHz se v poli vybaveni ve formulari letoveho planu uvede pod pismenem:"
  Y
 28. Schopnost RVSM se v poli vybaveni uvede ve formulari letoveho planu pod pismenem:
  W
 29. Doplnkove zpravy zahrnuji
  zpravy zadosti o letovy plan;  zpravy zadosti o doplnek letoveho planu;  zpravy doplnku letoveho planu;
 30. Koordinacni zpravy zahrnuji
  zpravy platneho letoveho planu;  zpravy o predpokladanem case preletu;  koordinacni zpravy;  zpravy o souhlasu;  zpravy o logickem potvrzeni;
 31. Zpravy podaneho letoveho planu zahrnuji
  "FPL, CHG, CNL, DLA, DEP ARR"
 32. Kategorie zprav o pohybech a rizeni letadel zahrnuje
  zpravy podaneho letoveho planu;  zpravy o zdrzeni;  zpravy o zmene;  zpravy o zruseni letoveho planu;  zpravy o odletu;  zpravy o pristani
 33. Letadlo proletava vice letovymi informacnimi oblastmi a neni vybaveno vhodnym obousmernym radiovym spojenim. Odpovednost za koordinaci pohotovostni sluzby ma ATS letove informacni oblasti
  "ve ktere letadlo letelo v case posledniho radioveho spojeni letadlo-zeme + do nize letadlo melo vstoupit, kdyz v case spojeni letadlo-zeme bylo spojeni navazano na hraniccih nebo v blizkosti hranic"
 34. "Uplatnuji-li se v case predani rizeni radarova minima rozstupu, predani hlasoveho spojeni letadlo ? zeme z predavajiciho na prebirajici ATC se musi uskutecnit"
  "ihned potom, kdy prebirajici stanoviste ATC souhlasi s prevzetim rizeni."
 35. "ACC smi po koordinaci s APP predat letadlo primo TWR, jestlize bude cele priblizeni provedeno za"
  v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti
 36. "APP musi ihned predavat na ACC opravu predpokladaneho casu priblizeni vydaneho ACC, kdyz se predpokladany cas priblizeni vypocitany APP lisi o"
  pet minut nebo o jiny cas dohodnuty mezi temito dvema stanovisti ATC;
 37. Informace o priletavajicich letadlech musi ACC predavat APP pred predpokladanym casem priletu nejmene
  15 minut pred predpokladanym casem priletu a tyto informace se musi podle potreby opravovat.
 38. Zpravy ATS se deli na tri zakladni kategorie
  Zpravy o nouzi + Zpravy o pohybech a rizeni + zpravy letovych informaci
 39. Zpravy o rizeni zahrnuji
  zpravy o povoleni;  zpravy o rizeni toku;  hlaseni polohy a hlaseni z letadel
 40. Kategorie zprav letovych informaci zahrnuje zpravy
  a) zpravy obsahujici informace o provozu (FF); b) zpravy obsahujici meteorologicke informace (FF nebo GG); c) zpravy tykajici se provozu leteckych zarizeni (GG); d) zpravy obsahujici podstatne informace o letisti (GG); e) zpravy tykajici se hlaseni incidentu v letovem provozu (FF).
 41. Zpravy ATS predavane po AFTN musi obsahovat
  "a) informaci o prednosti, s jakou ma byt zprava vysilana, a o adresatech, jimz ma byt dorucena, a oznaceni data a casu jejiho podani u prislusne letecke pevne stanice a oznaceni odesilatele (viz ust. 11.2.1.2.5); b) udaje letovych provoznich sluzeb, kterym v pripade potreby predchazi doplnujici informace k oznaceni adresata predepsana v ust. 11.2.1.2.6 a ktere jsou sestaveny podle Doplnku 3. Tyto udaje budou vysilany jako text zpravy AFTN."
 42. "Prednosti poradi l, 2, 3 maji nasledujici prednostni znacky"
  1. SS 2. DD; FF 3. GG; KK
 43. "Je-li adresatem vojenska sluzba nebo vojensky organ, uvadi se na pate az sedme pozici adresy pismena"
  YXY
 44. V adrese pro zpravy tykajici se letu IFR se pouzije nasledujici tripismenne oznaceni
  ZQZ
 45. V adrese pro zpravy tykajici se letu VFR se pouzije nasledujici tripismenne oznaceni
  ZFZ
 46. V adrese pro zpravy letistni ridici vezi se pouzije nasledujici tripismenne oznaceni
  ZTZ
 47. V adrese pro zpravy ARO se pouzije nasledujici tripismenne oznaceni
  ZPZ
 48. Cas podani v adrese musi byt slozen z ciselne skupiny tvorene
  sesticiselne skupiny datum-cas udavajici datum a cas podani zpravy pro vysilani dotycnou leteckou pevnou stanici.
 49. "Pri ustnim predavani zprav mezi stanovisti ATS je dukazem, ze zprava byla prijata"
  "musi ustni potvrzeni tvorit prukazne prijeti zpravy. Potvrzeni v pisemne forme primo mezi ridicimi se proto nemusi vyzadovat. Potvrzeni koordinace zpusobem vymeny zprav mezi automatizovanymi systemy se musi vyzadovat, pokud neni mezi stanovisti, jichz se to tyka, uzavrena zvlastni dohoda."
 50. Zakladni udaje letoveho planu pro rizeni toku tvori
  "podany letovy plan, nebo jako staly letovy plan predany postou ve forme formulare seznamu stalych letovych planu nebo jinym mediem vhodnym pro systemu elektronickeho zpracovani udaju"
 51. "Zakladni udaje letoveho planu, ktere jsou nezbytne pro ucely rizeni letoveho provozu musi byt predlozeny prvnimu stredisku rizeni na trati nejmene"
  30 minut pred letem
 52. Oznameni o letu se pri koordinaci musi predat prostrednictvim zpravy
  "zpravy platneho letoveho planu, ktera obsahuje vsechny pro ATS dulezite udaje, nebo zpravy o predpokladanem case preletu, ktera obsahuje navrzene podminky predani. Zprava o predpokladanem case preletu se muze pouzit pouze tehdy, kdyz prebirajici stanoviste jiz ma k dispozici aktualizovane zakladni udaje letoveho planu, tj. zpravu podaneho letoveho planu a prirazenou aktualizacni zpravu (zpravy), ktere jiz byly odeslany predavajicim stanovistem."
 53. Platne meteorologicke informace predavane priletavajicim letadlum musi obsahovat nasledujici informace v tomto poradi
  "1) smer a rychlost prizemniho vetru, vcetne vyznacnych odchylek; 2) dohlednost a, kde je uplatnovana, drahova dohlednost (RVR); 3) soucasne pocasi; 4) oblacnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyssi minimalni sektorovou nadmorskou vyskou podle toho, ktera je vetsi; cumulonimby; vertikalni dohlednost, pokud je k dispozici, jestlize je obloha zatazena; 5) teplota vzduchu; 6) teplota rosneho bodu, je-li tak urceno na zaklade regionalnich postupu ICAO; 7) nastaveni vyskomeru (vyskomeru); 8) jakekoliv dostupne informace o vyznacnych meteorologickych jevech v prostoru priblizeni; a 9) predpoved pro pristani typu TREND, pokud je k dispozici"
 54. "Zprava DLA se musi vyslat, jakmile odlet letadla, pro nejz byly zaslany zakladni udaje FPL nebo RPL, je zdrzen od EOBT obsazeneho v zakladnich udajich letoveho planu o vice jak :"
  15 minut
 55. Informace o vyskytu vody na draze
  "musi byt z iniciativy ridiciho vyslana kazdemu letadlu, ktereho se muze tykat, s pouzitim nasledujicich vyrazu: VLHKY ? povrch vykazuje zmenu barvy nasledkem vlhkosti. MOKRY ? povrch je nasycen vodou, ale neni na nem stojata voda. STOJICI VODA (STANDING WATER) ? pro ucely vykonnosti letounu, draha, kde je vice nez 25 procent plochy povrchu drahy (at uz se jedna nebo nejedna o odloucene plochy) v ramci pozadovane vyuzite delky a sirky pokryto vodou o hloubce vrstvy vetsi nez 3 mm."
 56. Informace o vyskytu vody na draze musi byt vyslana
  ".- ,,-"
 57. Zpravy tykajici se provozu leteckych zarizeni se musi vysilat letadlum
  "z jejichz letoveho planu je zrejme, ze provozni stav dotycneho zarizeni muze ovlivnit provedeni letu. Zpravy musi obsahovat prislusne udaje o stavu daneho zarizeni, a je-li zarizeni mimo provoz, musi se uvest, kdy bude obnoven stav normalniho provozu."
 58. "Vsechna povoleni ke vstupu, pristani, vzletu a zpetnemu pojizdeni po draze"
  musi byt pilotem zopakovana
 59. "Letadlo muze byt pozadano frazi ""CEKEJTE ""na kmitoctu, kdyz"
  "zamysli, ze spojeni zanedlouho zahaji stanoviste ATS, a nebo ?MONITORUJTE? kmitocet, kdyz jsou informace na tomto kmitoctu vysilany rozhlasovym zpusobem"
 60. "Na frazi ?STUJTE RUSIM, OPAKUJI, RUSIM VZLET? pilot odpovi"
  zastavuji
 61. Fraze ZADAM 15 NM NA FINALE znamena
  "po?aduje-li pilot, aby byl priveden do urcite vzdalenosti od bodu dotyku"
 62. "Letadlu,o kterem je znamo nebo se predpoklada, ze je ve stavu nouze, vcetne protipravniho cinu se"
  se musi dat prednost pred vsemi ostatnimi letadly.
 63. Jestlize pilotovi letadla nachazejiciho se ve stavu nouze naridila ATC predtim zapnout odpovidac na urcity kod
  "tento kod a/nebo mod budou za normalnich okolnosti udrzovany, pokud se pilot za zvlastnich okolnosti nerozhodne jinak nebo se mu jinak neoznami. Kde ATC nepozadovalo nastaveni kodu nebo nouzoveho modu, pilot nastavi odpovidac na mod A, kod 7700 a/nebo na prislusny ADS-B nouzovy mod."
 64. "Od letadla vybaveneho odpovidacem SSR se ocekava, ze v pripade, kdy je vystaveno protipravnimu cinu tento"
  "nastavi na mod A, kod 7500, aby presne oznacilo, ze je vystaveno protipravnimu cinu. Letadlo vsak muze nastavit odpovidac na mod A, kod 7700, aby naznacilo, ze mu hrozi vazne a bezprostredni nebezpeci a ze zada okamzitou pomoc"
 65. "Kdykoliv je znamo nebo podezreni na protipravni cin vuci letadlu nebo hrozba bombou, stanoviste ATS musi"
  • "urychlene venovat pozornost pozadavkum nebo predvidanym potrebam letadla, vcetne zadosti o dulezite informace vztahujici se k navigacnim zarizenim, postupum a sluzbam na trati letu a na jakemkoli letisti zamysleneho pristani, a musi prijmout takova opatreni, ktera jsou nezbytna k urychlenemu
  • provedeni vsech casti letu."
 66. "Predpoklada se, ze letadlo, ktere prijme rozhlasove vysilani o klesani jineho letadla ve stavu nouze opusti stanovene prostory a zustane na poslechu na prislusnem radiovem kmitoctu a"
  a vycka dalsich povoleni od stanoviste rizeni letoveho provozu.
 67. "Stanoviste rizeni letoveho provozu (ACC, APP nebo TWR) jichz se to tyka, musi vsem dotcenym letadlum predavat"
  • "predavat dalsi povoleni tykajici se dodatecnych postupu, ktere se maji dodrzovat behem nouzoveho klesani a po jeho ukonceni. Dotcena stanoviste ATS musi krome toho take informovat
  • ostatni stanoviste ATS a ridici pracoviste, ktera
  • mohou byt timto dotcena.
  • "
 68. "Velitel letadla letu IFR v tride D pri ztrate spojeni, leti-li za VMC, pokracuje v letu v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti a"
  2) pristane na nejblizsim vhodnem letisti; a 3) ohlasi svuj prilet nejrychlejsim zpusobem prislusnemu stanovisti rizeni letoveho provozu; nebo
 69. "Velitel letadla letu IFR pri ztrate spojeni za IMC pokracuje podle platneho letoveho planu na prislusne urcene navigacni zarizeni slouzici letisti priletu, bude vyckavat nad timto prostredkem a zahaji klesani"
  "zahaji klesani z navigacniho prostredku co nejblize predpokladanemu casu priblizeni naposled prijatemu a potvrzenemu nebo, jestlize nebyl predpokladany cas priblizeni prijat a potvrzen, v case nebo co nejblize vypocitanemu casu priletu vyplyvajicimu z platneho letoveho planu"
 70. "Jakmile je znamo, ze letadlo letici v prostoru odpovednosti stanoviste letovych provoznich sluzeb zjevne ztratilo radiove spojeni, musi stanoviste letovych provoznich sluzeb o ztrate spojeni"
  "nformovat vsechna dotcena stanoviste letovych provoznich sluzeb na trati letu. To oblastni stredisko rizeni, v jehoz prostoru se nachazi letiste urceni, musi podniknout kroky k ziskani informaci o nahradnim letisti (nahradnich letistich) a dalsich dulezitych informaci uvedenych v podanem letovem planu, nejsou-li takove informace k dispozici."
 71. Neohlasi-li se letadlo do 30 minut po predpokladanem casu priletu oznamenym pilotem
  "musi se prislusne informace o tomto letadle predat provozovatelum nebo jejich urcenym zastupcum a velitelum vsech letadel, jichz se to tyka. Normalni postupy rizeni se obnovi, jestlize to tito pozaduji. Je odpovednosti provozovatelu letadel nebo jejich zastupcu a velitelu letadel rozhodnout, zda obnovi normalni provoz nebo podniknou jine opatreni."
 72. "Pokud je prijata hrozba bombou nebo jinym vybusnym zarizenim, stanoviste ATS ktere hrozbu prijalo"
  "a) pokud ma prime spojeni s letadlem, neprodlene informovat letovou posadku o hrozbe a o dalsich okolnostech tykajicich se hrozby; nebo b) pokud nema prime spojeni s letadlem, informovat letovou posadku co nejrychleji pres jine stanoviste ATS nebo jinymi zpusoby"
 73. "Pri prijmuti rozhlasoveho vysilani o nouzovem klesani se predpoklada, ze velitel letadla"
  opusti stanovene prostory a zustane na poslechu na prislusnem radiovem kmitoctu a vycka dalsich povoleni od stanoviste rizeni letoveho provozu.
 74. "Pokud se nachazi let VFR v nepriznivych meteorologickych podminkach, mel by byt pilot pozadan o urcite informace. Zahrnuji tyto informace i dotaz na zkusenosti pilota?"
  ANO
 75. Pokud pilot letu VFR hlasi problemy s udrzovanim VMC o minimalni letove nadmorske vysce by
  "mel byt informovan v prostoru, kde se letadlo nachazi nebo se predpoklada, ze se tam nachazi. "
 76. Radarova pomoc letu VFR by mela byt poskytnuta pouze na zadost nebo se souhlasem pilota
  "ANO a druh sluzby, ktera by mela byt poskytnuta, by mel byt dohodnut s pilotem."
 77. Pokud letadlo leti v rizenem vzdusnem prostoru a pozaduje vypousteni paliva hladina letu by nemela byt nizsi nez
  • "6000 ft (1800m) a trat letu, trat letu, ktera by pokud mozno mela vest mimo
  • mesta, prednostne nad vodou a mimo oblasti, kde
  • jsou hlaseny nebo ocekavany bourky;
  • "
 78. Pokud letadlo leti v rizenem vzdusnem prostoru a pozaduje vypousteni paliva trat letu by mela pokud mozno vest prednostne
  "prednostne nad vodou a mimo oblasti, kde jsou hlaseny nebo ocekavany bourky; a mela by vest pokud mozno mimo mesta"
Author
Anonymous
ID
331827
Card Set
ATM8_10_FINALS_RLP_v.1.0
Description
rlp
Updated