LAW4_4_FINALS_RLP_v.1.0

 1. Pro vzlet a pristani pri nocnich tratovych letech vrtulniky pro leteckou zachrannou sluzbu:
  "plati, ze mohou vzletat a pristavat, ""kde se jim zamane"""
 2. Pri nocnich tratovych letech musi byt sluzba ATC nebo AFIS i na nahradnim letisti
  ano
 3. Lety VFR v noci jsou lety provadene:
  odpoved c)
 4. Pro lety letecke zachranne sluzby VFR v noci:
  lze povolit zvlastni lety
 5. Podminky pro provadeni letu VFR mezi zapadem a vychodem slunce stanovi
  UCL
 6. "Pokud neni schvaleno Uradem pro civilni letectvi jinak, lety VFR se nesmi obecne provadet nad"
  "FL195, pri transsonickych rychlostech"
 7. "S vyjimkou, kdy je to nezbytne pro vzlet nebo pristani nebo pokud tak povoli UCL, let VFR nesmi byt provaden nad huste zastavenymi misty (mesta, vesnice a jina obydlena mista) nebo shromazdenim osob na volnem prostranstvi ve vysce nizsi nez"
  300 m (1000 ft) nad nejvyssi prekazkou v orkuhu 600 m od letadla
 8. "S vyjimkou, kdy je to nezbytne pro vzlet nebo pristani nebo pokud tak povoli UCL, let VFR nesmi byt provaden, mimo let nad huste zastavenymi misty nebo shromazdenim osob na volnem prostranstvi,ve vysce nad zemi nebo vodou ne nizsi nez"
  150 m (500 ft)
 9. "Lety VFR musi byt provadeny v cestovnich hladinach, ktere odpovidaji letene trati dle tabulky cestovnich hladin, bude-li let probihat v cestovnich hladinach nad"
  "900 m (3000 ft) nad zemi nebo vodou nebo nad vyssi hodnotou stanovenou prislusnym uradem ATS s vyjimkou, kdy je v letovem povoleni uvedeno jinak nebo stanovi jinak prislusny urad ATS"
 10. Lety VFR musi byt provadeny v souladu s ustanovenimi o sluzbach rizeni letoveho provozu jestlize leti ve vzdusnem prostoru tridy
  "B, C a D"
 11. "Lety VFR musi byt provadeny v souladu s ustanovenimi o sluzbach rizeni letoveho provozu, jestlize"
  tvori soucast letistniho provozu na rizenem letisti
 12. "Lety VFR musi byt provadeny v souladu s ustanovenimi o sluzbach rizeni letoveho provozu, jestlize"
  leti jako zvlastni let VFR
 13. "Jestlize letadlo letici podle pravidel letu za viditelnosti chce prejit na pravidla letu podle pristroju, musi, byl-li predlozen letovy plan, predat nezbytne zmeny, ktere maji byt provedeny v platnem letovem planu nebo je-li tak pozadovano, predlozit letovy plan prislusnemu stanovisti letovych provoznich sluzeb a ziskat od nej povoleni pred prechodem na let IFR, jestlize se letadlo nachazi"
  v rizenem vzdusnem prostor
 14. Minimalni vyska pro prelet huste zastaveneho mista pri letu IFR je uvedena
  neni zvlast stanovena
 15. "S vyjimkou, kdy je to nezbytne pro vzlet nebo pristani nebo pokud tak povoli UCL, musi byt let IFR provaden v hladine, ktera neni nizsi nez"
  "minimalni letova nadmorska vyska stanovena statem, jehoz uzemi je preletavano"
 16. "Kde neni minimalni letova nadmorska vyska stanovena, musi byt let IFR provaden"
  "v hladine, ktera je nejmene 300 m (1000 ft) nad nejvyssi prekazkou v okruhu 8 km od predpokladane polohy letadla"
 17. "Jestlize letadlo leti podle IFR v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti nebo do nich vstoupi, nesmi zrusit svuj let podle IFR, pokud neocekava a nezamysli, ze let bude pokracovat v neprerusovanych meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti"
  po primerenou dobu
 18. "Predpokladana poloha letadla pri letu IFR zohlednuje navigacni presnost, ktere lze dosahnout na danem useku trate vzhledem k navigacnim zarizenim pouzitelnym"
  na zemi a v letadle
 19. "Letadlo, ktere se rozhodne zmenit let IFR na let VFR, musi, byl-li podan letovy plan, sve rozhodnuti vyslovne oznamit"
  prislusnemu stanovisti letovych provoznich sluzeb
 20. "Letadlo, ktere se rozhodne zmenit let IFR na let VFR musi, byl-li podan letovy plan, vyslovne oznamit svoje rozhodnuti prislusnemu stanovisti letovych provoznich sluzeb, ze"
  rusi let IFR
 21. Letovy plan musi byt vzdy predlozen pro let v poradnim prostoru
  kterymkoliv IFR
 22. "Pouziti tisnovych signalu znamena, ze"
  letadlu hrozi vazne a bezprostredni nebezpeci a pozaduje okamzitou pomoc
 23. Signal vyslany radiotelefonicky sestavajici z mluveneho slova MAYDAY je
  tisnovy signal
 24. "Signal vyslany radiotelegraficky nebo jakymkoli jinym zpusobem signalizace, sestavajici ze skupiny pismen ""SOS"" (...---...) je"
  tisnovy signal
 25. "Rakety nebo strely vydavajici cervene svetlo, vystrelovane jednotlive v kratkych intervalech znamenaji signal"
  tisnovy
 26. Padakove svetlice vydavajici cervene svetlo znamena signal
  tisnovy
 27. "Pilnostni signal znamena, ze"
  "letadlo si preje vyslat zpravu o obtizich, ktere jej nuti k pristani aniz by vyzadovalo okamzitou pomoc"
 28. "Opakovane rozsvecovani a zhasinani pristavacich svetel, nebo opakovane rozsvecovani a zhasinani polohovych svetel takovym zpusobem, aby se zretelne odlisilo od zableskovych polohovych svetel, znamenaji signal"
  pilnostni
 29. "Signal vyslany radiotelegraficky nebo jakymkoli jinym signalizacnim zpusobem sestavajici ze skupiny pismen ""XXX"" je"
  "pilnostni signal; letadlo chce vyslat nalehavou zpravu , tykajici se bezpecnosti lode, letadla nebo jineho vozidla nebo nektere osoby na palube nebo v dohledu"
 30. "Signal vyslany radiotelefonicky, sestavajici z mluvenych slov ""PAN, PAN"" je"
  "pilnostni signal; letadlo chce vyslat nalehavou zpravu , tykajici se bezpecnosti lode, letadla nebo jineho vozidla nebo nektere osoby na palube nebo v dohledu"
 31. "Vizualni signaly pouzivane k varovani letadla, ktere bez povoleni leti nebo vletne do omezeneho, zakazaneho nebo nebezpecneho prostoru, jsou ve dne i v noci serie svetelnych strel ,vydavajici kazda pri vybuchu cervene a zelene svetlo nebo hvezdy. Jsou vypalovane ze zeme v intervalech"
  10s
 32. "Je-li davan prikaz letadlu za letu stanovistem letistni sluzby rizeni svetelnym signalem, potom stale zelene svetlo znamena"
  pristani povoleno
 33. "Je-li davan prikaz letadlu na zemi stanovistem letistni sluzby rizeni svetelnym signalem, potom stale zelene svetlo znamena"
  vzlet povolen
 34. "Je-li davan prikaz letadlu na zemi stanovistem letistni sluzby rizeni svetelnym signalem, potom stale cervene svetlo znamena"
  stujte
 35. "Je-li davan prikaz letadlu za letu stanovistem letistni sluzby rizeni svetelnym signalem, potom stale cervene svetlo znamena"
  dejte prednost jinemu letadlu a pokracujte po okruhu
 36. "Je-li davan prikaz letadlu za letu stanovistem letistni sluzby rizeni svetelnym signalem, potom serie zelenych zablesku znamena"
  vratte se na pristani
 37. "Je-li davan prikaz letadlu za letu stanovistem letistni sluzby rizeni svetelnym signalem, potom serie cervenych zablesku znamena"
  "letiste neni bezpecne, nepristavejte"
 38. "Je-li davan prikaz letadlu na zemi stanovistem letistni sluzby rizeni svetelnym signalem, potom serie zelenych zablesku znamena"
  pojizdeni povoleno
 39. "Je-li davan prikaz letadlu na zemi stanovistem letistni sluzby rizeni svetelnym signalem, potom serie bilych zablesku znamena"
  vratte se do vasi vychozi polohy na letisti
 40. "Je-li davan prikaz letadlu za letu stanovistem letistni sluzby rizeni svetelnym signalem, potom serie bilych zablesku znamena"
  pristante na tomto letisti a pokracujte na odbavovaci plochu
 41. Horizontalni cervena ctvercova deska se zlutymi uhloprickami vylozena v signalni plose znamena
  "zakaz pristani, ktery se pravdepodobne prodlouzi"
 42. Horizontalni cervena ctvercova deska s jednou zlutou uhloprickou vylozena v signalni plose znamena
  ze vzhledem ke spatnemu stavu provozni plochy neboz jakekoliv jine priciny se musi priblizeni na pristani a pristani provadet zvlast opatrne
 43. Horizontalni bila cinka vylozena v signalni plose znamena
  "od letadel se pozaduje, aby pristavala, vzletala a pojizdela pouze na drahach a pojezdovych drahach"
 44. Horizontalni bila cinka s cernymi pruhy kolmo k podelne ose na obou kruhovych koncich cinky vylozena v signalni plose znamena
  "od letadel se pozaduje, aby pristavala a vzletala pouze na drahach, ale jine manevry nemusi byt omezeny na drahy a pojezdove drahy"
 45. "Krize v jedne napadne barve, zlute nebo bile, vylozene horizontalne na drahach a pojezdovych drahach nebo jejich castech, vyznacuji"
  plochu uzavrenou pro pohyby letadel
 46. "Dvojity bily kriz, vylozeny horizontalne v signalni plose znamena, ze"
  se letiste pouziva pro kluzaky a ze lety kluzaku prave probihaji
 47. "Horizontalni bile nebo oranzove pristavaci ""T"" vyznacujici smer, ktery maji letadla pouzivat pro"
  "pristani a vzlet, ktery musi byt rovnobezny s drikem T a smerovat k jeho pricnemu rameni"
 48. Skupina dvou cislic vylozena svisle na letistni ridici vezi nebo v jeji blizkosti ukazuje letadlum na provozni plose smer
  "vzletu, vyjadreny v desitkach stupnu k nejblizsi desitce stupnu magnetickeho kompasu"
 49. "Je-li horizontalne vylozena v signalni plose nebo na konci drahy a nebo pasu v pouzivani doprava lomena sipka napadne barvy vzletove, znamena, ze zatacky pred pristanim nebo po vzletu se"
  maji provadet doprava
 50. "Vertikalne umistene cerne pismeno ""C"" na zlutem podklade oznacuje"
  ohlasovnu letovych provoznich sluzeb
 51. "Ctyri oranzove obdelnikove plochy sestavene do tvaru krize s prazdnym ctvercem uprostred znamenaji, ze na letisti"
  se provadeji vysadky
 52. Motory letadel jsou cislovany pro signalistu stojiciho celem k letadlu
  zprava doleva
 53. "Letadlo, proti kteremu zakrocuje jine letadlo, musi okamzite plnit instrukce zakrocujiciho letadla, vyhodnocovat vizualni signaly a odpovidat na ne a je-li to mozne, uvedomit prislusne stanoviste letovych provoznich sluzeb, pokusit se navazat radiove spojeni se zakrocujicim letadlem nebo s prislusnym stanovistem ridicim zakrocovani pomoci vseobecneho volani s udanim sve identifikace a povahy letu na tisnovem kmitoctu"
  "121,5MHz"
 54. "Jestlize se instrukce radiem prijate z jakychkoliv zdroju lisi od instrukci predavanych zakrocujicim letadlem pomoci vizualnich signalu, letadlo, proti kteremu je zakrocovano musi zadat okamzite vysvetleni a pritom se"
  i nadale ridit vizualnimi instrukcemi predavanymi zakrocujicim letadlrm
 55. Leti-li letadlo let IFR po zemepisne trati od 000 stupnu do 179 stupnu musi dodrzovat nasledujici cestovni letove hladiny v symbolech
  "30, 90, 130, 230, 270"
 56. Lety VFR ve smeru od 180 stupnu do 359 stupnu mohou byt provadeny v letove hladine v symbolech
  "45, 65, 85, 105"
 57. Ve frazeologii se hladina letu vyjadrena vyrazem - Altitude - rozumi
  nadmorskou vyskou
 58. Lety IFR ve smeru od 180 stupnu do 359 stupnu mohou byt provadeny v nadmorskych vyskach
  "8000, 14000, 18000 stop"
 59. Lety VFR ve smeru od 000 stupnu do 179 stupnu mohou byt provadeny v nadmorskych vyskach
  "5500, 7500, 11500 stop"
 60. "Cestovni hladiny, ve kterych se ma let nebo jeho cast provest, musi byt pri letech v prevodni nadmorske vysce nebo pod ni vyjadreny"
  nadmorskymi vyskami
 61. "Hladiny, ve kterych se ma let nebo jeho cast provest, musi byt u letu po trati, jez se provadeji do 300 m (1000 ft) nad zemi vyjadreny"
  vyskami nad zemi
Author
Anonymous
ID
331819
Card Set
LAW4_4_FINALS_RLP_v.1.0
Description
rlp
Updated