Reverse 14-200

 1. briefly, scarcely, narrowly
  knappt
 2. sense
  sinne
 3. to convert, reverse
  omvända
 4. expense
  utgift
 5. to groan
  stöna
 6. remote control
  fjärrkontroll
 7. application
  ansökan
 8. to be clear, evident
  framgå
 9. it passes (is above) my comprehension
  övergå
 10. early summer
  försommar
 11. theft, burglary
  stöld
 12. a message
  ett meddelande
 13. task, role
  uppgift
 14. author
  författare
 15. (a) violence
  ett våld
 16. betrayal, treachery, treason
  förräderi
 17. unprecedented, unrivaled
  utan like
 18. diary
  dagbok
 19. abuses, excesses
  övergrepp
 20. common place
  vardagsmat
 21. to defend
  försvara
 22. taciturn
  fåordig
 23. to behave, act
  bete sig
 24. to ladle, scoop, pour
  ösa
 25. greasy
  flottig
 26. respectability, decency
  anständighet
 27. otherwise, or else
  annars
 28. a madman
  en galning
 29. to insult
  förolämpa
 30. merciful, compassionate
  barmhärtig
 31. a pavement, sidewalk
  en gångbana
 32. muscle
  muskler
 33. to beseech, implore, beg
  böna
 34. protracted
  utdragna
 35. to disfigure, blemish, deface
  vanställa
 36. crouched
  hopkrupen
 37. to cling
  klamra
 38. pitch black
  becksvart
 39. appealingly
  vädjande
 40. laboriously
  mödosamt
 41. publishers, publishing house
  förlag
 42. beaten
  misshandlad
 43. observation
  iakttagelse
 44. legible
  läslig
 45. to add
  tillägga
 46. inexplicably
  oförklarligt
 47. foolish, silly, simple
  enfaldig
 48. to suppose, guess, adopt
  anta
 49. foolishness
  oförsynt
 50. to bolt, run away
  skena
 51. to force it's way down, ooze, seep
  tränga ner
 52. to work under the table
  jobba  .... svart
 53. vintage, volume, file, year
  årgång
 54. a bastard, devilry
  ett fanskap
 55. to purchase, buy
  inhandla
 56. mishap
  malör
 57. where did you go
  vart tog du vägen
 58. photo studio
  fotoateljéns
 59. tuxedo
  smoking
 60. escort, partner
  kavaljer
 61. a splinter
  ett splitter
 62. (a) covers, covering, duvet
  ett täcke
 63. slow, gentle, slowly
  sakta
 64. immobile, unmoving
  orörolig
 65. insipid
  smaklös
 66. everywhere
  överallt
 67. dull, aching
  dov
 68. to quarrel
  gräla
 69. remarkable, strange, odd
  märklig
 70. participator, member
  deltagare
 71. to look out, watch, investigate
  spana
 72. an excitement, stir, fuss, (religion) resurrection
  en uppståndelse
 73. a murmur
  ett sorl
 74. take it for granted
  ta  för  givet  att
 75. to force
  kränga
 76. a stop, break, halt, wait
  uppehåll
 77. bore  (boring person)
  tråkmåns
 78. convulsive, spasmodic
  krampaktig
 79. an edge, border
  en kant
 80. rat
  råtta
 81. down, downwards
  nedför
 82. (a) stairs
  en trappa
 83. a ladder
  en stege
 84. to appoint
  utnämna
 85. educated, cultivated
  bildad
 86. future
  framtid
 87. a receiver (phone), horn
  en lur
 88. (a) features, pull a drag, outline
  en drag
 89. to furrow
  fåra
 90. wheeze, rattle
  rossling
 91. an answer
  ett besked
 92. thus, accordingly, consequently
  alltså
 93. to spurt, squirt, spout, sprinkle
  spruta
 94. to establish
  etablera
 95. insane, crazy, mad
  vanvettig
 96. reluctant
  motvillig
 97. to poison
  förgifta
 98. understanding, sympathetic
  förstående
 99. silly, stupid, ridiculous
  fånig
 100. to maintain, preserve, keep up
  upprätthålla
 101. flattering
  smickrande
 102. surface, area
  yta
 103. life jacket
  flytväst
 104. nonsense, rubbish
  trams
 105. subscription
  prenumeration
 106. to renew, repeat
  förnya
 107. circumference
  omkrets
 108. an opinion
  en mening
 109. oh yes
  jodå
 110. past (adj)
  förfluten
 111. to ache
  värka
 112. brain
  hjärna
 113. to open one's mouth
  gapa
 114. garment, article of clothes
  plagg
 115. degradation
  förnedring
 116. to save, spare
  bespara
 117. to deceive, cheat, swindle
  • bedraga
  • bedra
 118. to decorate
  pynta
 119. flourish, curlicue
  krumelur
 120. abbreviation
  förkortning
 121. a briefcase
  en portfölj
 122. a cash machine
  en bankomat
 123. like this, like that
  • så  här
  • så  där
 124. polite
  artig
 125. for sale
  rea

  short for realisation or realisa
 126. a queen
  en drottning
 127. to delay, be late, dawdle
  dröja
 128. a mood, a temper
  en stämning
 129. high spirits
  uppslupen
 130. a step,  stride
  en steg
 131. unknown
  okänd
 132. within reach
  räckhåll
 133. pitfall
  fallgrop
 134. indignant
  upprörd
 135. out of the corner of one's eye
  ögonvrå
 136. frank, straight forward
  rättfram
 137. to depend on, trust
  lita
 138. period, era, epoch
  tidevarv
 139. to bear,  give birth to
  föda
 140. to be happy, rejoice over
  glädja  sig
 141. fluent in a language;  floating
  flytande
 142. to slander, back bite
  baktala
 143. to give in
  foga  sig
 144. to add, join, attach
  foga
 145. a stage, phase
  ett stadium
 146. convincing
  övertygande
 147. a paint color, varnish, patent leather, sealing-wax
  en lack
 148. lamp, lantern
  lykta
 149. letter of the alphabet
  bokstav
 150. criminal, villain, scoundrel
  bov
 151. dust balls
  dammtussar
 152. to clean up
  stöka
 153. to clear one's throat
  harkla sig
 154. to turn over the pages
  bläddra
 155. to collide
  törna ihop
 156. tight fitting
  åtsittande
 157. entangled
  intrasslad
 158. a bunch
  en knippa
 159. to prevent
  förhindra
 160. a shin
  en smalben
 161. underpants
  kalsonger
 162. thick oversocks
  raggsocka
 163. to harden, hardy
  • härda
  • härdad
 164. a rag
  en trasa
 165. unbecoming
  missklädsam
 166. scornful
  hånfull
 167. thigh, leg
  lår
 168. (a) warmth
  en värme
 169. to cause, be the cause
  vålla
 170. to neglect
  negligera
 171. just enough
  lagom
 172. live in, cohabitor
  sambo
 173. to vomit
  spy
 174. to swish
  svischa
 175. turkey
  kalkon
 176. a harness, reins
  en sele
 177. immediately, promptly
  omgående
 178. to fail, disappoint, desert, deceive, betray
  svika
 179. to expect
  vänta sig
 180. red-eyed
  rödgråten
 181. awkward, tricky
  marig
 182. before
  inför
 183. shocking, terrible, awful
  gräslig
 184. luxury
  lyx
 185. threatening
  hotfull
 186. to foam, froth
  skumma
 187. rage, fury, frenzy
  raseri
 188. naughty, nasty, evil, wicked
  elak
 189. to appreciate, value, estimate
  uppskatta
 190. a quilt (duvet) cover
  ett  påslakan
 191. skin
  hud
 192. an attitude
  en attityd
 193. sweet, nice, cute
  gullig
 194. feeling, sensation, emotion
  känsla
 195. to please, appeal to, attract
  behaga
 196. son-in-law, daughter-in-law
  • svärson
  • svärdotter
 197. to care
  bry(r)  sig
 198. to daub, scribble
  kladda
 199. door, shutter, latch
  lucka
 200. a sink
  en vask
Author
RBSverige
ID
331748
Card Set
Reverse 14-200
Description
Reverse 14-200
Updated