Svårt geo

 1. Kornstorlekar?
  • Lera <0,002 mm
  • Silt 0,002-0,063 mm
  • Sand 0,063-2mm
  • Grus 2-60 mm
  • Sten 60-200 mm
  • Block >200 mm
 2. Nämn några av de vanligaste bergartsbildande mineralen samt vilka grundämnen de innehåller.
  Fältspat, kvarts och glimmer. De innehåller syre och kisel samt en katjon som kan vara t ex aluminium.
 3. Två huvudtyper av jord?
  Mineraljord och organisk jord.
 4. Vad visar graderingstalet för en siktkurva?
  Om jorden är ensgraderad, mellangraderad eller månggraderad.
 5. Hur bestämmer man vad som ska vara adjektiv och substantiv?
  Den som dominerar viktprocentmässigt blir substantiv. Siltig sand, sandig silt.
 6. Säg ett laboratorieförsök för friktionsjord och ett för kohesionsjord.
  Triaxialförsök sand, tryckförsök lera.
 7. Ska man alltid lastsprida?
  Ja, i en dåres värld. Den kloke jämför lastbredd med lerdjup och sparar kanske en massa krångel.
 8. De sex parametrarna i Q-värdesmetoden?
  • RQD
  • Antal sprickgrupper
  • Sprickfyllnad
  • Sprickråhet
  • Vattenreduktionsfaktor
  • Spänningsreduktionsfaktor
 9. Hur stor andel av jordens vatten är grundvatten?
  Mindre än 1 procent. Men det är den absolut största andelen vatten vi dricker.
 10. Ett par förstärkningsmetoder?
  Bultning och sprutbetong.
 11. Två metoder plan glidyta?
  Dränerad och odränerad analys.
 12. Två metoder cirkulär glidyta?
  Direktmetoden och lamellmetoden.
 13. Definiera mineral och säg tre.
  • Ett fast oorganiskt ämne som förekommer naturligt i naturen och som definieras av sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. 
  • Fältspat, kvarts och glimmer.
Author
trummistobbe
ID
331687
Card Set
Svårt geo
Description
asdfklj
Updated