Reverse 13-200

 1. tender
  ömsint
 2. magnifying glass
  förstoringsglas
 3. unpunished
  ostraffad
 4. freedom
  friheten
 5. elation, exhilaration, joy
  upprymdhet
 6. cross-street, cross road
  tvärgata
 7. presumably, at a guess
  gissningsvis
 8. ancient, really old
  uråldrig
 9. jail
  finkan
 10. bricklayer
  murare
 11. fire extinguisher
  en brandsläckare
 12. killer
  mördare
 13. suitable, appropriate
  passande
 14. to disappoint, let down, betray
  svika
 15. power of attorney
  fullmakt
 16. considerable
  ansenliga
 17. thesis, discourse, treatise
  avhandling
 18. tactful, delicate
  finkänslig
 19. to exploit, use
  utnyttja
 20. to wake
  vakna
 21. clott, plug, stopper
  propp
 22. overweight
  övervikt
 23. malingering
  simulanter
 24. walking
  vandrande
 25. generally, as a rule, usually
  i regel
 26. wrong
  bakfoten
 27. a public
  en allmänhet
 28. the bum          shove it up the bum
  • därbak
  • kunde .... ta sig därbak
 29. hidden
  dolt
 30. not a soul
  inte en käft
 31. anxious
  angelägna
 32. to coax, urge
  truga
 33. independent, unattached
  oberoende
 34. mice
  möss
 35. swarthy
  svartmuskig
 36. a foundation, trust
  en stiftelse
 37. deductible (taxes)
  avdragsgilla
 38. storage space, storeroom
  förrådsutrymme
 39. to busy, to work on, be occupied with
  syssla
 40. virtually, in effect
  i realiteten
 41. assault,  attack
  överfall
 42. to crow,  yell
  gala
 43. reconnaissance, scout
  spejare
 44. to press, drive, push, force
  tränga
 45. to jolt, jog, bob
  guppa
 46. clumsy, awkward
  klumpig
 47. embarrassed, shy
  förlägen
 48. a hug
  en kram
 49. to predict
  förutspå
 50. undeniably, certainly
  onekligen
 51. dude
  snubbe
 52. icing on the cake
  som grädde på moset
 53. given   (given what I know)
  med tanke på
 54. to scout, spy,  search
  spana
 55. to think, consider
  tänka efter
 56. tedious, repetitive
  tjatig
 57. Saint,  St.
  sankt
 58. a hunt
  en jakt
 59. for the time being, until further notice
  tills vidare
 60. a sprain (ankle, wrist etc), spraining, wrenching
  stukning
 61. to go astray, off the tracks
  spåra  ut
 62. sight
  syn
 63. glorious, wonderful
  härlig
 64. to learn
  lära
 65. young maiden, unmarried lady, waitress, teacher etc
  fröken
 66. a tray, serving tray
  bricka
 67. to creep, crawl,  to go to bed
  • krypa
  • krypa sig
 68. a thumb
  en tumme
 69. knocked down, to be run into
  • påkörd
  •  blir påkörd
 70. suddenly
  plötslig
 71. a guardian
  en vårdnadshavare
 72. grim, forbidding, severe
  bister
 73. discomfort, trouble, nasty
  obehag
 74. ball, globe
  klot
 75. exit, way out, close, end, outcome
  utgång
 76. doorbell
  dörrklocka
 77. to strengthen, confirm, prove
  styrka
 78. location, place, parts
  ort
 79. subject, study, field
  ämne
 80. hearing, interrogation, inquest
  förhör
 81. garbage, refuse
  sopor
 82. to vacuum
  dammsuga
 83. to tidy, clean
  städa
 84. a shower
  en dusch
 85. a bathtub
  ett badkar
 86. a hand basin
  ett handfat
 87. sour
  sur
 88. sweet
  sött
 89. spicy
  kryddstark
 90. a painting
  en målning
 91. to state, confirm, establish
  konstatera
 92. to replace
  ersätta
 93. difficulty, hardship, trouble
  svårighet
 94. to nibble
  knapra
 95. to shut down, close, discontinue
  lägga ner
 96. crown court, (district court)
  tingsrätt
 97. a mob
  en folkhop
 98. defender (legal defender), pleader, guardian
  försvarare
 99. weekend
  helgen
 100. to wax
  vaxa
 101. to steal
  stjäla
 102. a forenoon
  en förmiddag
 103. a road to recovery
  en bättringsväg
 104. to starve
  svälta
 105. whose (plural)
  vilkas
 106. to tear
  riva
 107. to be suitable
  duga
 108. to fly
  flyga
 109. sick
  sjuk
 110. a moon
  en måne
 111. in case
  i fall
 112. a performance
  en föreställning
 113. clever
  klok
 114. to live
  leva
 115. to tolerate
  tolerera
 116. a star
  en stjärna
 117. a point
  en poäng
 118. a secret, secrecy
  en hemlighet
 119. to throw
  kasta
 120. curtain, drape
  förhänge
 121. to slam, close, shut down
  slå igen
 122. to correspond, answer, equal, match
  motsvara
 123. faintness
  mattighet
 124. feces, stool
  avföring
 125. acquitted
  frikänd
 126. to adjust, overhaul. configure
  justera
 127. a rough estimate
  en överslagsberäkning
 128. to lead to, result in
  utmynna
 129. a label, tag
  en etikett
 130. to wash
  vaska
 131. custom, practice
  sed
 132. value, estimate
  värdera
 133. a yesterday
  en gårdag
 134. to avoid, escape
  undgå
 135. to treat, deal with
  behandla
 136. to congratulate
  lyckönska
 137. intonation
  tonfall
 138. to order out, send off, send out
  utvisa
 139. thoughtful, pensive
  eftertänksam
 140. a mirror
  en spegel
 141. inaudible
  ohörbar
 142. jaw
  käke
 143. to aim, direct, level, point
  rikta
 144. lazy
  lata
 145. toad
  padda
 146. edge, border
  kant
 147. threshold
  tröskel
 148. to whimper
  kvida
 149. to sharpen, intensify
  skärpa
 150. sharp
  skarp
 151. to deliver
  leverera
 152. sojourn, stay
  vistelse
 153. to gorge, cram in
  proppa i
 154. insanitary
  hälsovådlig
 155. good, useful, wholesome
  nyttig
 156. substantially
  rejält
 157. cockeyed
  sniskan
 158. to train, educate
  utbilda
 159. initial, beginning
  begynnelse
 160. a century
  ett sekel
 161. correct,  is it true (when beginning a sentence)
  stämmer
 162. unlike
  till skillnad
 163. to clamp
  fastklämma
 164. fortune
  förmögenhet
 165. a board, board of directors
  en styrelse
 166. brief
  kortfattad
 167. searched, ransacked
  genomsökt
 168. a concession, compromise
  en eftergift
 169. an excess, surplus
  ett överskott
 170. violin
  fiol
 171. to note, point out
  påpeka
 172. together
  tillsammans
 173. right side up
  rättvänd
 174. closed
  knuten
 175. straight, at a stretch
  sträck
 176. toe
 177. a car door
  en bildörr
 178. articles of clothing
  klädersplagg
 179. permission, condition
  tillstånd
 180. a work, profession, trade
  en yrke
 181. cafe
  fik
 182. corn
  majs
 183. every, every single
  varenda
 184. to go to the john
  gå  på  dass
 185. to court
  uppvakta
 186. to let go of, leave hold of
  släppa
 187. to file
  arkivera
 188. to get into trouble
  råka  illa  ut
 189. to unfold, undue
  veckla upp
 190. to grimace,  make a face
  grimasera
 191. region, area, part
  trakt
 192. to squirm, fidget
  skruva på sig
 193. anyway
  hur som helst
 194. second cup (coffee)
  påtår
 195. voluntary
  självmant
 196. a meal
  en måltid
 197. broth, stock
  buljong
 198. merit, credit, profit
  förtjänst
 199. weight, load
  tyngd
 200. out and about
  vift
Author
RBSverige
ID
331515
Card Set
Reverse 13-200
Description
Reverse 13-200
Updated