Prøve uden hjælpemidler 2fMa

 1. Kapitalfremskrivning med begyndelsesværdi og slutværdi
  Image Upload 1
 2. Vækstrate
  Image Upload 2
 3. Procentvis ændring
  Image Upload 3
 4. Kapitalfremskrivning
  Image Upload 4
 5. Proportionalitet
  Image Upload 5
 6. Omvendt proportionalitet
  Image Upload 6
 7. Kvadratet på en sum
  Image Upload 7
 8. Kvadratet på en differens
  Image Upload 8
 9. To tals sum gange samme to tals differens
  Image Upload 9
 10. Image Upload 10
  Image Upload 11
 11. Image Upload 12
  Image Upload 13
 12. Image Upload 14
  Image Upload 15
 13. Image Upload 16
  Image Upload 17
 14. Image Upload 18
  Image Upload 19
 15. Image Upload 20
  Image Upload 21
 16. Image Upload 22
  Image Upload 23
 17. Image Upload 24
  Image Upload 25
 18. Image Upload 26
  Image Upload 27
 19. Ensvinklede trekanter, forstørrelsesfaktor 1
  Image Upload 28
 20. Ensvinklede trekanter, forstørrelsesfaktor 1
  Image Upload 29
 21. Pythagoras læresætning
  Image Upload 30
 22. Cosinus i en retvinklet trekant
  Image Upload 31
 23. Sinus i en retvinklet trekant
  Image Upload 32
 24. Tangens i en retvinklet trekant
  Image Upload 33
 25. Cosinusrelationen
  Image Upload 34
 26. Sinusrelationen
  Image Upload 35
 27. Trekantens areal
  Image Upload 36
 28. Hældningskoefficient for ret linje gennem to punkter
  Image Upload 37
 29. Den rette linjes ligning
  Image Upload 38
 30. Linjens ligning hvis punkt og hældningskoefficient kendt
  Image Upload 39
 31. Parablens ligning
  Image Upload 40
 32. Toppunkt for en parabel
  Image Upload 41
 33. 1. gradspolynomium, forskrift
  Image Upload 42
 34. 2. gradspolynomium, forskrift
  Image Upload 43
 35. 2. gradspolynomium, forskrift, hvis to rødder kendt
  Image Upload 44
 36. Diskriminant
  Image Upload 45
 37. Image Upload 46
  Image Upload 47
 38. Isoler x
  Image Upload 48
  Image Upload 49
 39. Image Upload 50
  Image Upload 51
 40. Image Upload 52
  Image Upload 53
 41. Image Upload 54
  Image Upload 55
 42. Isoler x
  Image Upload 56
  Image Upload 57
 43. Image Upload 58
  Image Upload 59
 44. Image Upload 60
  Image Upload 61
 45. Image Upload 62
  Image Upload 63
 46. Image Upload 64
  Image Upload 65
 47. Størrelse på vækstrate og fremskrivningsfaktor for en eksponentiel voksende funktion
  Image Upload 66
 48. Forskrift for en eksponentiel voksende funktion, tre udgaver
  Image Upload 67
 49. Fremskrivningsfaktoren ud fra to punkter på grafen
  Image Upload 68
 50. Fordoblingskonstanten
  Image Upload 69
 51. Størrelse af fremskrivningsfaktor og vækstrate for en eksponentiel aftagende funktion
  Image Upload 70
 52. Forskrift for en eksponentielt aftagende funktion, tre udgaver
  Image Upload 71
 53. Halveringskonstanten
 54. Forskrift for en potensfunktion
  Image Upload 72
 55. Størrelse af eksponent i potensfunktion, hvis funktionen er aftagende
  Image Upload 73
 56. Størrelse af eksponent i potensfunktion, hvis funktionen er en ret linje
  Image Upload 74
 57. Størrelse af eksponent i potensfunktion, hvis funktionen er voksende, to muligheder
  Image Upload 75
 58. Bestemmelse af eksponenten ud fra to punkter på grafen
  Image Upload 76

  Image Upload 77
 59. Når x vokser med en procentsats i en potensfunktion
  Image Upload 78
 60. Tangentligningen
  Image Upload 80
 61. Image Upload 82
  Image Upload 84
 62. Image Upload 86
  Image Upload 88
 63. Image Upload 90
  Image Upload 92
 64. Image Upload 93
  Image Upload 94
 65. Image Upload 95
  Image Upload 96
 66. Image Upload 97
  Image Upload 98
 67. Image Upload 99
  Image Upload 100
 68. Image Upload 101
  Image Upload 102
 69. Image Upload 103
  Image Upload 104
 70. Image Upload 105
  Image Upload 106
 71. Image Upload 107
  Image Upload 108
 72. Image Upload 109
  Image Upload 110
 73. Image Upload 111
  Image Upload 112
 74. Image Upload 113
  Image Upload 114
 75. Image Upload 115
  Image Upload 116
 76. Image Upload 117
  Image Upload 118
 77. Stamfunktion til Image Upload 119
  Image Upload 120
 78. Stamfunktion til Image Upload 121
  Image Upload 122
 79. Stamfunktion til Image Upload 123
  Image Upload 124
 80. Stamfunktion til Image Upload 125
  Image Upload 126
 81. Stamfunktion til Image Upload 127
  Image Upload 128
 82. Stamfunktion til Image Upload 129
  Image Upload 130
 83. Stamfunktion til Image Upload 131
  Image Upload 132
 84. Image Upload 133
  Image Upload 134
 85. Image Upload 135
  Image Upload 136
 86. Image Upload 137
  Image Upload 138
Author
AnneSkand
ID
331509
Card Set
Prøve uden hjælpemidler 2fMa
Description
Aarsprøve formler
Updated