Prøve uden hjælpemidler 2fMa

 1. Kapitalfremskrivning med begyndelsesværdi og slutværdi
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=S%3DB%5Ccdot%20(1%2Br)&chs=196x38
 2. Vækstrate
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=r%3D%5Cfrac%7BS%7D%7BB%7D-1&chs=140x68
 3. Procentvis ændring
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=p%25%3Dr%5Ccdot100%25&chs=214x38
 4. Kapitalfremskrivning
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=K%3DK_0%5Ccdot(1%2Br)%5En&chs=254x46
 5. Proportionalitet
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=y%3Dk%5Ccdot%20x&chs=118x36
 6. Omvendt proportionalitet
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=y%3Dk%5Ccdot%20%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D&chs=120x58
 7. Kvadratet på en sum
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(a%2Bb)%5E2%3Da%5E2%2Bb%5E2%2B2ab&chs=348x46
 8. Kvadratet på en differens
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(a-b)%5E2%3Da%5E2%2Bb%5E2-2ab&chs=344x46
 9. To tals sum gange samme to tals differens
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(a%2Bb)(a-b)%3Da%5E2-b%5E2&chs=342x44
 10. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5Er%20%5Ccdot%20a%5Es&chs=82x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5E%7Br%2Bs%7D&chs=68x28
 11. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7Ba%5Er%7D%7Ba%5Es%7D&chs=32x60
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5E%7Br-s%7D&chs=66x26
 12. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(a%5Er)%5Es&chs=72x46
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5E%7Br%5Ccdot%20s%7D&chs=54x26
 13. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(a%20%5Ccdot%20b)%5Er&chs=92x46
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5Er%5Ccdot%20b%5Er&chs=82x36
 14. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cleft(%5Cfrac%7Ba%7D%7Bb%7D%5Cright)%5Er&chs=68x70
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7Ba%5Er%7D%7Bb%5Er%7D&chs=34x68
 15. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5E0&chs=36x30
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=1&chs=14x28
 16. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5E%7B-r%7D&chs=52x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1%7D%7Ba%5Er%7D&chs=32x62
 17. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Csqrt%5Br%5D%7Ba%7D&chs=36x40
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7Br%7D%7D&chs=36x50
 18. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Csqrt%5Bs%5D%7Ba%5Er%7D&chs=56x48
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5E%7B%5Cfrac%7Br%7D%7Bs%7D%7D&chs=38x46
 19. Ensvinklede trekanter, forstørrelsesfaktor 1
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7Ba_1%7D%7Ba%7D%3D%5Cfrac%7Bb_1%7D%7Bb%7D%3D%5Cfrac%7Bc_1%7D%7Bc%7D%3Dk&chs=230x72
 20. Ensvinklede trekanter, forstørrelsesfaktor 1
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a_1%3Dk%5Ccdot%20a%5C%5C%20b_1%3Dk%5Ccdot%20b%5C%5Cc_1%3Dk%5Ccdot%20c&chs=132x108
 21. Pythagoras læresætning
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=c%5E2%3Da%5E2%2Bb%5E2&chs=176x38
 22. Cosinus i en retvinklet trekant
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=cosA%3D%5Cfrac%7Bb%7D%7Bc%7D&chs=136x60
 23. Sinus i en retvinklet trekant
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=sinA%3D%5Cfrac%7Ba%7D%7Bc%7D&chs=138x52
 24. Tangens i en retvinklet trekant
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=tanA%3D%5Cfrac%7Ba%7D%7Bb%7D&chs=144x60
 25. Cosinusrelationen
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=c%5E2%3Da%5E2%2Bb%5E2-2ab%5Ccdot%20cosC%5C%5CcosC%3D%5Cfrac%7Ba%5E2%2Bb%5E2-c%5E2%7D%7B2ab%7D&chs=360x110
 26. Sinusrelationen
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7BsinA%7D%7Ba%7D%3D%5Cfrac%7BsinB%7D%7Bb%7D%3D%5Cfrac%7BsinC%7D%7Bc%7D%5C%5C%5Cfrac%7Ba%7D%7BsinA%7D%3D%5Cfrac%7Bb%7D%7BsinB%7D%3D%5Cfrac%7Bc%7D%7BsinC%7D&chs=306x136
 27. Trekantens areal
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=T%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%5Ccdot%20ab%5Ccdot%20sinC&chs=230x64
 28. Hældningskoefficient for ret linje gennem to punkter
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%3D%5Cfrac%7By_2-y_1%7D%7Bx_2-x_1%7D&chs=154x68
 29. Den rette linjes ligning
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=y%3Dax%2Bb&chs=152x36
 30. Linjens ligning hvis punkt og hældningskoefficient kendt
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=y%3Da(x-x_1)%2By_1&chs=260x44
 31. Parablens ligning
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=y%3Dax%5E2%2Bbx%2Bc&chs=242x36
 32. Toppunkt for en parabel
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=T%3D%5Cleft(%5Cfrac%7B-b%7D%7B2a%7D%2C%5Cfrac%7B-d%7D%7B4a%7D%5Cright)&chs=202x72
 33. 1. gradspolynomium, forskrift
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Dax%2Bb&chs=194x38
 34. 2. gradspolynomium, forskrift
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Dax%5E2%2Bbx%2Bc&chs=282x38
 35. 2. gradspolynomium, forskrift, hvis to rødder kendt
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Da(x-x_1)(x-x_2)&chs=368x40
 36. Diskriminant
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=d%3Db%5E2-4ac&chs=184x36
 37. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=ln%20e&chs=44x28
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=1&chs=14x28
 38. Isoler x
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=y%3Dlnx&chs=112x36
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=x%3De%5Ex&chs=92x26
 39. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=ln(a%5Ccdot%20b)&chs=106x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=ln(a)%2Bln(b)&chs=180x38
 40. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=ln%5Cleft(%5Cfrac%7Ba%7D%7Bb%7D%5Cright)&chs=86x62
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=ln(a)-ln(b)&chs=178x38
 41. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=ln(a%5Er)&chs=88x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=r%5Ccdot%20ln(a)&chs=108x38
 42. Isoler x
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=y%3Dlogx&chs=126x36
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=x%3D10%5Ey&chs=108x36
 43. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=log(10)&chs=100x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=1&chs=14x28
 44. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=log(a%5Ccdot%20b)&chs=120x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=log(a)%2Blog(b)&chs=208x38
 45. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=log%5Cleft(%5Cfrac%7Ba%7D%7Bb%7D%5Cright)&chs=102x62
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=log(a)-log(b)&chs=206x38
 46. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=log(a%5Er)&chs=102x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=r%5Ccdot%20log(a)&chs=122x38
 47. Størrelse på vækstrate og fremskrivningsfaktor for en eksponentiel voksende funktion
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=r%3E0%5C%5Ca%3E1&chs=66x58
 48. Forskrift for en eksponentiel voksende funktion, tre udgaver
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Db%5Ccdot%20a%5Ex%5C%5Cf(x)%3Db%5Ccdot%20(1%2Br)%5Ex%5C%5C%20f(x)%3Db%5Ccdot%20e%5E%7Bkx%7D&chs=260x122
 49. Fremskrivningsfaktoren ud fra to punkter på grafen
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%3D%5Csqrt%5Bx_2-x_1%5D%7B%5Cfrac%7By_2%7D%7By_1%7D%7D%3D%5Cleft(%5Cfrac%7By_2%7D%7By_1%7D%5Cright)%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7Bx_2-x_1%7D%7D&chs=352x110
 50. Fordoblingskonstanten
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=T_2%3D%5Cfrac%7Blog(2)%7D%7Blog(a)%7D%3D%5Cfrac%7Bln(2)%7D%7Bln(a)%7D%3D%5Cfrac%7Blog(2)%7D%7Bk%7D&chs=392x86
 51. Størrelse af fremskrivningsfaktor og vækstrate for en eksponentiel aftagende funktion
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=0%3Ca%3C1%5C%5Cr%3C0&chs=112x58
 52. Forskrift for en eksponentielt aftagende funktion, tre udgaver
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Db%5Ccdot%20a%5Ex%5C%5Cf(x)%3Db%5Ccdot%20(1%2Br)%5Ex%5C%5Cf(x)%3Db%5Ccdot%20e%5E%7B-kx%7D%2C%5C%20hvor%5C%20k%3D-ln(a)&chs=486x122
 53. Halveringskonstanten
 54. Forskrift for en potensfunktion
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Db%5Ccdot%20x%5Ea&chs=174x38
 55. Størrelse af eksponent i potensfunktion, hvis funktionen er aftagende
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%3C0&chs=64x30
 56. Størrelse af eksponent i potensfunktion, hvis funktionen er en ret linje
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%3D1&chs=72x28
 57. Størrelse af eksponent i potensfunktion, hvis funktionen er voksende, to muligheder
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=0%3Ca%3C1%5C%20vokser%5C%20og%5C%20flader%5C%20mere%5C%20og%5C%20mere%5C%20ud%5C%5Ca%3E1%5C%20vokser%5C%20og%5C%20bliver%5C%20mere%5C%20og%5C%20mere%5C%20stejl&chs=644x72
 58. Bestemmelse af eksponenten ud fra to punkter på grafen
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%3D%5Cfrac%7Blog%5Cleft(%5Cfrac%7By_2%7D%7By_1%7D%5Cright)%7D%7Blog%5Cleft(%5Cfrac%7Bx_2%7D%7Bx_1%7D%5Cright)%7D%3D%5Cfrac%7Blog(y_2)-log(y_1)%7D%7Blog(x_2)-log(x_1)&chs=414x132

  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%3D%5Cfrac%7Bln%5Cleft(%5Cfrac%7By_2%7D%7By_1%7D%5Cright)%7D%7Bln%5Cleft(%5Cfrac%7Bx_2%7D%7Bx_1%7D%5Cright)%7D%3D%5Cfrac%7Bln(y_2)-ln(y_1)%7D%7Bln(x_2)-ln(x_1)%7D&chs=374x132
 59. Når x vokser med en procentsats i en potensfunktion
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=1%2Br_y%3D(1%2Br_x)%5Ea&chs=250x46
 60. Tangentligningen
  Image Upload 1
 61. Image Upload 2
  Image Upload 3
 62. Image Upload 4
  Image Upload 5
 63. Image Upload 6
  Image Upload 7
 64. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Dk&chs=124x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3D0&chs=136x44
 65. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Dax%2Bb&chs=194x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3Da&chs=138x44
 66. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Dx%5E2&chs=140x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3D2x&chs=158x44
 67. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3D%5Csqrt%7Bx%7D&chs=148x40
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B2%5Csqrt%7Bx%7D%7D&chs=176x76
 68. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3D%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D&chs=130x58
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3D-%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%5E2%7D&chs=186x64
 69. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(k%5Ccdot%20f)'(x)&chs=142x46
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=k%20%5Ccdot%20f'(x)&chs=116x44
 70. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(f%2Bg)'(x)&chs=162x46
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%2Bg'(x)&chs=192x44
 71. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=(f-g)'(x)&chs=160x46
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)-g'(x)&chs=190x44
 72. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Dx&chs=126x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3D1&chs=134x44
 73. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Dx%5En&chs=142x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3Dn%5Ccdot%20x%5E%7Bn-1%7D&chs=230x44
 74. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Dln(x)&chs=180x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3D%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D&chs=142x58
 75. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3De%5Ex&chs=138x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3De%5Ex&chs=152x44
 76. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f(x)%3Da%5Ex&chs=140x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=f'(x)%3Dln(a)%5Ccdot%20a%5Ex&chs=246x44
 77. Stamfunktion til chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=e%5Ex&chs=32x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=e%5Ex&chs=32x26
 78. Stamfunktion til chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=e%5E%7Bk%5Ccdot%20x%7D&chs=56x30
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1%7D%7Bk%7D%5Ccdot%20e%5E%7Bkx%7D&chs=86x66
 79. Stamfunktion til chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=a%5E%20x&chs=36x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7Ba%5Ex%7D%7Bln(a)%7D&chs=70x74
 80. Stamfunktion til chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=x%5Ea&chs=36x26
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1%7D%7Ba%2B1%7Dx%5E%7Ba%2B1%7D&chs=136x66
 81. Stamfunktion til chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Csqrt%7Bx%7D%3Dx%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%7D&chs=118x60
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7Dx%5Csqrt%7Bx%7D%3D%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7Dx%5E%7B%5Cfrac%7B3%7D%7B2%7D%7D&chs=182x76
 82. Stamfunktion til chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=cos(x)&chs=94x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=sin(x)&chs=92x38
 83. Stamfunktion til chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=sin(x)&chs=92x38
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=-cos(x)&chs=122x38
 84. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cint%20k%5Ccdot%20f(x)%20dx&chs=174x44
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=k%5Ccdot%20%5Cint%20f(x)%20dx&chs=168x44
 85. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cint%20f(x)%2Bg(x)%20dx&chs=240x44
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cint%20f(x)%20dx%2B%5Cint%20g(x)%20dx&chs=324x84
 86. chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cint%20f(x)-g(x)%20dx&chs=238x44
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cint%20f(x)%20dx-%5Cint%20g(x)%20dx&chs=304x44
Author
AnneSkand
ID
331509
Card Set
Prøve uden hjælpemidler 2fMa
Description
Aarsprøve formler
Updated