04b mandle, mizni okruh, slinné žlázy

 1. nakresli schéma - waldayerův okruh
  Image Upload 1
 2. charakterizuj waldayerův okruh
  • mandle jsou seřazeny do kruhu okolo vstupu do hltanu, zachycují a odstraňují patogeny
  • nosní mandle:  v nasopharynxu, v oblasti hltanové klenby
  • tubární mandle: za ústím sluchové trubice do hltani
  • patrová mandle: v oropharynxu 
  • jazyková mandle: na povrchu jazyka, v obl.kořene
 3. kde přesně leží tonsilla palatina?
  v sinus tonsillaris mezi arcus palatoglossus/pharyngeus
 4. kdy je patrová mandle největší?
  mezi 5.-6.rokem, po pubertě se zmenšuje
 5. jaká je fce slin a jejich denní produkce?
  • sliny jsou sekretem gll.salivariae, denně asi 1l
  • sliny zvlhčují sliznici, obalují sousta, usnadňují jejich polknutí, a zahajují trávení škrobu
 6. charakterizuj a vyjmenuj glandulae salivariae minores
  • ve sliznici všech oddílů dut.ústní a produkují sliny nepřetržitě
  • gll labiales + palatinae + buccales et molares + linguales
 7. charakterizuj a vyjmenuj gll. salivariae majores
  • produkují sliny na konkrétní nerv.podnět
  • gl.parotidea, submandibularis, sublingualis
 8. která slinná žláza je největší a kolik váží?
  parotidea, asi 20-30g
 9. kde je umístěna gl.parotidea?
  • na lat.straně hlavy:
  • její povrchová část je uložena mezi zadním okrajem m.masseter a ušním boltcem
  • hluboká část vyplňuje prostor za ramus mandibulae
 10. který nerv prochází žlázovým parenchymem příušní žlázy a vytváří tak uvnitř plexus parotideus a rozdělluje žlázu na povrchovou a hlubokou část?
  n.facialis
 11. popiš vývod příušní žlázy
  • DUCTUS PAROTIDEUS
  • dlouhý asi 5cm
  • probíhá dopředu po m.masseter ↦ prochází tukový tělesem tváře ↦ proráží fascii m.buccinator ↦ ústí ve vestibulum oris na papilla parotidea naproti horní M2
 12. kde je uložena gl.submandubularis?
  • v trigonum submandibulare, pod spodinou dut.stní a ve fovea submandibularis naléhá na tělo mandibuly
  • její dorzální část se přetáčí kolem zadního okraje m.mylohyoideus a zasahuje do sublinguálního prostoru
 13. popiš ústí podčelistní žlázy
  • DUCTUS SUBMANDIBULARIS
  • asi 5cm dlouhý
  • obtáčí zadní okraj m.mylohyoideus, dostává se do sublinguální krajiny
  • spojuje se s dutus sublingualis major a ústí společně na caruncula sublingualis
 14. která slinná žláza je nejmenší?
  gl.sublingualis, asi 3cm, 5g
 15. kde leží podjazyková žláza?
  na spodině dut.ústní mezi jazykem a corpus mandibulae ve fovea sublingualis
 16. charakterizuj přední část podjazykové žlázy a její ústí
  seromucinózní, její vývod DUCTUS SUBLINGUALIS MAJOR ústí společně s ductus submandibularis na caruncula sublingualis
 17. charakterizuj zadní část podjazykové žlázy a její ústí
  tvořena skupinou mucinósních žláz, jejichž vývody DUCTUS SUBLINGUALES MINORES se otevírají samostatně na plica sublingualis
 18. kde je plica sublingualis?
  slizniční řasa na spodině dut.ústní, podmíněná horním okrajem podjazykové žlázy
Author
iren
ID
331490
Card Set
04b mandle, mizni okruh, slinné žlázy
Description
splancho
Updated