02B formule zubni, prorezavani zubu, chrup

 1. co je to dentice?
  • soubor všech zubů - chrup
  • u člověka heterodontní
 2. jak vytvoříme zubní vzorec?
  • rozdělení zubů do 4kvadrantů
  • dočasný chrup: malá písmena s indexem n římské číslice
  • trvalý chrup: velká písm.s indexem n.arabské číslice
  • xpočítačová technika: 1.č.označuje kvydrant; 2.č. pořadí konkrétního zubu
 3. jaké zuby značíme:
  m1
  II
  7
  C
  11
  72
  • m1= první molár dočasného chrupu
  • II= druhý řezák dočasného chrupu
  • 7= druhá stolička trvalého chrupu
  • C=řezák trvalého chrupu
  • 11=první horní řezák vpravo trvalého chrupu
  • 72=druhý dolní řezák vlevo mléčného chrupu
 4. jaké typy skusu (oclusio) znáš
  • psalidodontie: řezáky krají sousta j.nůžky, ptž zuby horního oblouku přesahují svými hranami své antogonisty v dolní čelisti
  • labiodontie: kousací hrany řezáků se stýkají j.ramena kleští
  • opisthodontie: dolní řezáky se kladou před horní
 5. co je to speeova kontaktní křivka
  • kontaktní čára mezi zuby horního a dolního oblouku
  • při pohledu ze strany, od řezáků klesá k M1 a odtud distálně stoupá k M3
 6. co je gingivální recese?
  postupný úbdochází tak ke snížení alveolárního výběžku, krček zubu se postupně obnažuje
 7. kdy se vytvářejí základy zubů? v jaké podobě jsou zuby uloženy u novorozence?
  • během nitroděložního vývoje
  • v podobě korunek v čelistech
 8. vysvětli princip prořezávání zubů
  kořeny postupně rostou do délky, tlačí korunku směrem k dásni, ta později strofuje a korunka se prořeže nad její povrch
 9. kdy se dočasné zuby začínají prořezávat a které jsou prořezány první?
  • asi v půl roce
  • obvykle nejprve dolní a později horní řezák
 10. kdy je ukončen vývoj dočasného chrupu?
  2,5roku
 11. kdy se začínají prořezávat zuby trvalého chrupu a které se prořezají jako první?
  • mezi 6-8.rokem
  • nejdříve M1 nebo I1
Author
iren
ID
331475
Card Set
02B formule zubni, prorezavani zubu, chrup
Description
...
Updated