14A OS FRONTALE + PARIETALE

 1. Os frontale tvoří podklad...
  Čela a stropu očnice
 2. Z jakých částí se skládá os frontale?
  • 1)SQUAMA FRONTALIS - šupina čelní k.
  • 2)PARTES ORBITALES - očnicové části
  • 3)PARS NASALIS-nosní část
 3. Kde se nachází tubera frontalia?
  Z vnější strany šupiny čelní kosti
 4. Jak se nazývá horní okraj očnice?
  Margo supraorbitalis
 5. Kde se nachází inc.frontalis (popř.foramen frontale)?
  Mediálně na margo supraorbitalis
 6. Kde se nachází inc.supraorbitalis (příp.foramen supraorbitale)?
  Laterálně na margo supraorbitalis
 7. K čemu slouží foramen frontale + supraorbitale?
  Pro postup větví n.ophtalmicus (1.větev n.trigeminus)
 8. Kde se nachází arcus superciliares?
  Nad margo supraorbitalis
 9. Kde se nachází glabella?
  Nad margo supraorbitalis mezi arcus superciliares
 10. Jaké útvary rozlišujeme na šupině čelní kosti?
  • 1) TUBERA FRONTALIA
  • 2) MARGO SUPRAORBITALIS:
  • med: INC.FRONTALIS
  • lat: INC. SUPRAORBITALIS
  • 3) ARCUS SUPERCILIARES + GLABELLA
 11. Partes orbitales tvoří...
  • Přední část stropu očnic
  • Jsou párové
 12. Kde se nachází fossa glandulae lacrimalis?
  • Na lat.části stropu očnice
  • Mělká jamka pro slzní žlázu
 13. Kde se nachází fovea trochlearis?
  • Na mediální straně partes orbitales
  • Jamka v níž je upevněna chrupavčitá kladka, kolem níž zahýbá šlacha horního šikmého očního svalu
 14. Kde se nachází foramen ethmoidale anterius +posterius?
  • Ve frontoethmoidálním švu na mediální stěně očnice
  • Probíhají jimi stejnojmenné nerv.-cévní svazky
 15. Jaké útvary rozlišujeme na partes orbitales čelní kosti?
  • 1) FOSSA GLANDULAE LACRIMALIS - lat.
  • 2)FOVEA TROCHLEARIS-med.
  • 3)FORAMEN ETHMOIDALE ANTERIUS+POSTERIUS -na med.stěně očnice ve frontoethmoidálním švu
 16. Jaký tvar má pars nasalis k.čelní a s jakými kostmi se spojuje?
  Tvar písmene U, spojena s nosními kostmi, maxillou,slzn kostí a s čichovou k
 17. Jaké útvary rozišujeme v pars nasalis?
  Sinus frontalis
 18. Sinus frontalis je čelní dutina: párová nebo nepárová?
  Párová, rozdělená pomocí septum sinuum frontalium na dva, většinou asymetrické prostory
 19. Kam a prostř. Čeho vyusťuje sinus frontalis?
  Přes apertura sinus frontalis do středního průchodu nosní dutiny
 20. Co je to sutura frontalis a kdy zaniká?
  Kost čelní je pův párová, sutura mezi pravou a levou částí čelní kosti zaniká do dvou let
 21. Kde jsou na čelní kosti osifikační centra?
  • Tubera frontalia
  • Desmogenně
 22. Co je to sutura metopica?
  Persistuje-li sutura frontalis do dospělosti, v naší populaci cca 8%
 23. Co je to sutura supranasalis?
  Stopa po zániku sutura metopica, která zlstává téměř u každého v oblasti glabely
 24. Co je to os metopicum?
  Vsunutá kůstka v metopickém švu, vzácně
 25. Která kost tvoří hlavní podklad lebeční klenby?
  Os parietale, párová kost neurokrania
 26. S jakou kostí a prostř.čeho se spojuje os parietale ventrálním směrem?
  S čelní k.,prostř. Sutura coronalis
 27. Dorzálně se os parietale pojí s jakou kostí a prostř.čeho?
  S týlní k.,prostř.sutura lambdoidea
 28. S jakými kostmi a prostř.čeho se pojí os parietale laterokaudálním směrem?
  Se spánkovými kostmi - sutura squamosa
 29. Prostřednictvím čeho jsou obě temenní kosti spojeny navzájem?
  Šípovým švem - sutura sagittalis
 30. Kde se nachází foramina parietalia?
  V blízkosti sutura saggitalis,v jeho dorzální třetině
 31. Co je to emissarium parietale?
  Průchod žilních spojek skrze foramina parietalia
 32. Kde jsou osifikační centra temenní kosti? U koho jsou zvlášť výrazná?
  Na zevním povrchu kosti, TUBERA PARIETALIA, patrná zejm.u žen a dětí
 33. Kde se nachází linea temporalis sup.et inf.a k čemu slouží?
  Dvě drsné čáry táhnoucí se laterální pro úpon fascie a svalových snopců spánkového svalu
 34. Jaké útvary lze nalézt na endokrniální ploše šípového švu?
  • Sulcus sinus sagittalis superioris
  • Sulci arteriae meningeae meddiae
 35. Jaké hlavní útvary (mimo švů a žilních splavů) najdeme na os parietale?
  • 1)foramina parietalia
  • 2)tubera parietalia
  • 3)linea temporais sup.+inf.
 36. Popiš švy,kterými se os parietale připojuje k ostatním kostem
  • SUTURA CORONALIS-s čelní k.
  • SUTURA LAMDOIDEA-s týlní k.
  • SUTURA SQUAMOSA-se spánkovými kostmi
  • SUTURA SAGITTALIS-mezi oběma os parietale
 37. Jak poznáme temporální okraj kosti?
  Ztenčený, směřuje kaudálně
 38. Kam směřují sulci arteriosi při stranové orientaci kosti?
  Ma vnitřní straně kosti, vějířovité, rozbíhají se šikmo dozadu
Author
iren
ID
330434
Card Set
14A OS FRONTALE + PARIETALE
Description
14A LEBKA
Updated