10A TIBIA + FIBULA

 1. Která kost leží na palcové straně bérce DK?
  Tibia
 2. Na proximálním konci tibii rozlišujeme:
  • 1) CONDYLUS MEDIALIS ET LATERALIS
  • 2) FACIES AURICULARIS SUPERIOR
  • ... EMINENTIA INTERCONDYLARIS
  • 3)FACIES ARTICULARIS FIBULARIS
 3. Popiš povrch tibie
  • FACIES AURICULARIS SUPERIOR
  • Je přerušena vyvýšeninou EMINENTIA INTERCONDYLARIS a povrch je tak rozdělen na facies auricularis superior MEDIALIS ET LATERALIS pro kontakt s kondyly femuru

  • Eminence je ještě rozdělena na TUBERCULUM INTERCONDYLARE MEDIALE ET LATERALE
  • Před a za eminencí leží AREA INTERCONDYLARIS ANTERIOR ET POSTERIOR
 4. Který útvar na proximálním konci tibie slouží ke skloubení s hlavičkou lýtkové kosti?
  FACIES AURICULARIS FIBULARIS, na zadní straně lat.kondylu distolaterálním směrem
 5. Kde se nachází tuberculum intercondylare mediale et laterale a co se zde upíná?
  • Nachází se na facies articularis superior, rozděluje eminenci
  • Úpon zkřížených vazů kolenního kloubu
 6. Kde leží area intercondylaris anterior et superior a co se zde upíná?
  • Před a za eminencí
  • Úpon cípů kolenních menisků a pro úpon ligg.cruciata genus
 7. Jaký tvar ma diafýza tibie a jaké hrany na ní rozlišujeme?
  • Trojstranná diafýza
  • MARGO ANTERIOR - ostrá přední hrana, odděluje mediální plochu od laterální
  • MARGO INTEROSSEUS - odděluje lat.plochu od plochy zadní
  • MARGO MEDIALIS - odděluje plochu zadné od mediální
 8. Kde najdeme tuberositas tibiae?
  Proximální začátek margo anterior na diafýze tibie; distálně se oplošťuje
 9. Co se upíná na tuberositas tibiae?
  Úpon lig.patellae čtyřhlavého stehenního svalu
 10. Kde a se nachází a co to je linea musculi soleil?
  • Na proximální části zadní strany diafýzy tibie
  • Probíhá z proximolaterální na distomediální stranu
  • Drsná čára pro odstup m. Soleus
 11. Kde najdeme foramen nutricium tibie?
  • Na zadní straně diafýzy, laterálně od linea musculi soleil
  • Směřují distálně
 12. Jaké útvary rozlišujeme na diafýze tibie?
  • 1)margo interosseus, anterior, medialis
  • 2)tuberositas tibiae
  • 3)linea musculi soleil
  • 4)foramen nutricium
 13. Jaké útvary jsou na distálním konci tibie?
  • MALLEOLUS MEDIALIS
  • SULCUS MALLEOLI MEDIALIS
  • FACIES ARTICULARIS INFERIOR TIBIAE
  • INC.FIBULARIS
 14. Kde najdeme malleolus medialis?
  Vnitřní kotník na med. Straně tibiae
 15. Kde najdeme sulcus malleoli medialis?
  Za vnitřním kotníkem na distálním konci tibie
 16. Co probíhá skrz sulcus malleoli madialis?
  Cévy a nervy do plosky nohy - a.,v. tibialis posterior + n.tibialis
 17. Jaká plocha na distállním konci tibie slouží ke spojení s talem?
  Facies articularis inferior tibiae
 18. Kde se na tibii nachází inc. fibularis?
  Na lat.straně distálního konce,, pro vazivové spojení s lýtkovou kostí
 19. Porovnej facies articularis superior lat. a med.kondylu
  Na lat.kondylu je ploška okrouhlejší než na mediálním, kde je ploška spíše oválná
 20. Kde najdeme facies articularis tibiae accessoria a čeho je důsledkem?
  • Na ventrálním okraji distální epifýzy tibie
  • Často rozdělená na med.a lat.část
  • Někt.autoři přisuzují její výskyt tzv.squattingu - časté pozici v podřepu, kdy je talokrurální kloub v maximální dorzální flexi
 21. Kde je umístěna fibula?
  Štíhlá kost umístěna na bérci laterálně od tibie (na malíkové straně)
 22. Jaké útvary najdeme na proximálním konci fibuly?
  • CAPUT FIBULAE s
  • facies articularis capitis fibulae
  • Apex capitis fibulae
 23. Prostřednictvím jaké kloubní plochy na caput fibule se pojí fibula s tibié?
  Facies articularis capitis fibulae
 24. Co se upíná na apex capitis fibulae?
  M.biceps femoris, m.peronaeus longus
 25. Jaké hrany rozlišujeme na diafýze fibuly?
  • Čtverhranné těllo:
  • Margo anterior, posterior, medialis, interosseus
 26. Kde najdeme foramen nutricium fibuly?
  • Na zadní ploše těla, asi uprostřed jeho délky
  • Směřuje distálně
 27. Jaké útvary najdeme na diafýze fibuly?
  Hrany+foramen nutricium
 28. Distální konec fibuly je tvořen:
  Yevním kotníkem . Malleolus lateralis
 29. Jaké útvary se nachází na zevním kotníku?
  • Facies articularis malleoli laterales
  • Sulcus malleoli lateralis
  • Fossa malleoli lateralis
 30. Jaká ploška a kde na distálním konci fibuly slouží ke skloubení fibuly s hlezenní kostí?
  FACIES ARTICULARIS MALLEOLI LATERALIS, na vnitřní straně zevního kotníku
 31. Kde najdeme sulcus malleoli lateralis a co v něm probíhá?
  • Na dorzální straně zevního kotníku, proximolaterálně
  • Průběh šlach m.peronaeus longus+m.peronaeus brevis
 32. Kde se nachází a k čemu slouží fossa malleoli lateralis?
  • Na dorzállní straně zevního kotníku, distomediálně
  • Hluboká jamka pro úpon lig.talofibulare posterius
 33. Jaký je rozdíl mezi distálním a proximálním koncem fibuly?
  Distální konec se zevním kotníkem je plošší, hlavice fibuly je hranatější
Author
iren
ID
330425
Card Set
10A TIBIA + FIBULA
Description
10A
Updated