06A ULNA + RADIUS

 1. Na které straně předloktí ulna leží a kterým směrem je mohutnější?
  • Na malíkové straně, mohutnější je proximálně, distálním směrem se zužuje
  • Image Upload 1
 2. Jaké jsou tři hlavní útvary nacházející se na proximálním konci ulny
  • 1) OLECRANON ULNAE
  • 2) INCUSURA TROCHLEARIS ULNAE
  • 3) PROCESSUS CORONOIDEUS
  • Image Upload 2
 3. Kde se nachází olecranon ulnae a co se na něj upíná?
  • Nachází se na dorzální straně proximálního konce ulny a upíná se zde m.triceps brachii
  • Image Upload 3
 4. Kde se nachází incisura trochlearis ulnaes a jaká je její funkce?
  Nachází se na proximálním konci ulny, otvíráá se ventrálním směrem a spojuje se v lokti s trochlea humeri
 5. Kde najdeme processus coronoideus a co se s ním pojí?
  • Proximální konec ulny; ventrální výběžek distální hrany incisury trochlearis ulnae
  • Při flexi předloktí zapadá do fossa coronoidea humeru
 6. Jaké ptvary popisujeme na diafýze ulny?
  • 1) TUBEROSITAS ULNAE
  • 2) INCISURA RADIALIS ULNAE
  • 3) CRISTA M. SUPINATORIS
  • 4) FORAMEN NUTRICIUM
  • 5) MARGO INTEROSSEUS - trojboké tělo

  Image Upload 4
 7. Kde se nachází tuberositas ulnae a co se zde upíná
  • Na ventrální ploše diafýzy pod processus coronoideus
  • Úpon m.brachialis
  • Image Upload 5
 8. Kde se nachází incisura radialis ulnae a k čemu slouží?
  Na laterální straně diafýzy,pod proximálním koncem ulny
 9. Kde najdeme crista m. Supinatoris a co se na něj upíná?
  • Vybíhá distálním směrem z dorzálního okraje incisury radialis ulnae
  • Pro odstup části m.supinator
  • Image Upload 6
 10. Která hrana loketní kosti je nejostřejší?
  Trojboké tělo a nejostřejší je margo interosseus, kde se upíná mezikostní membrána
 11. Kde leží na loketní kosti foramen nutricium?
  • Obvykle na ventrální ploše asi v polovině délky kosti nebo v její proximální třetině
  • Směřuje k loketnímu kloubu
 12. Jaké útvary najdeme na distálním konci ulny?
  • 1) CAPUT ULNAE + circumferentia articularis capitis ulnae
  • 2) PROCESSUS STYLOIUDEUS ULNAE
  • 3) SULCUS M. EXTENSOR CARPI ULNARIS
  • Image Upload 7
 13. Kde se nachází caput ulnae a jak se jmenuje kloubní plocha, kterou se pojí s radiem?
  • Na distálním konci ulny
  • S radiem se pojí pomocí circumflentia articulaaris capitis ulnae
 14. Kde najdeme processus styloideus ulnae?
  • Vybíhá z dorzomediálního okraje hlavice na distálním konci ulny
  • Na živém hmatný
 15. Kde najdeme žlábek pro šlachu m.extensor carpi ulnaris?
  Na laterální straně styloidního výběžku ulny
 16. Kam při stránové orientaci směřují následující útvary? 1)TUBEROSITAS ULNAE; 2)INCISURA RADIALIS ULNAE; 3)MARGO INTEROSSEUS; 4)PROCESSUS STYLOIDEUS ULNAE
  • 1) ventrálně
  • 2)laterálně
  • 3) laterálně
  • 4) dorzálně
 17. Kam se upíná?
  • Na distomediálně směřující šikmou hranu v distální čtvrtině přední plochy ulny
  • Image Upload 8
 18. Která z kosti předloktí leží povrchověji?
  Ulna; na živém je dobře hmatný olekranon, hlavice i styloidní výběžek
 19. Processus styloideus které kosti předloktí zasahuje distálněji?
  • Processus styloideus radii, asi o 1cm
  • Image Upload 9
 20. Jak se nazývá jev, kdy obě kosti předloktí mohou ležet v cca stejné rovině?
  Tzv. Nulová varianta
 21. Co je to obranná zlomenina?
  • Zlomení loketní kosti ve střední části, kde je obvykle zachycen úder
  • Kost je v této části sice poměrně pevná,se silnou kompaktou, ale není chráněna ani svaly, ani vrstvou podkoží
 22. Popiš proximální konec radia
  • Je tvořen hlavicí - CAPUT RADII
  • Na ní je proximálně jamka pro skloubení s capitulum humeri - FOVEA CAPITIS RADII
  • Po obvodu hlavice je válcová kloubní ploška pro spojení s ulnou - CIRCUMFLENTIA ARTICULARIS RADII
  • Image Upload 10
 23. Jaké útvary rozlišujeme na diyfýze radia
  • 1) COLLUM RADII
  • 2) TUBEROSITAS RADII
  • 3) MARGO INTEROSSEUS
  • 4) FORAMEN NUTRICIUM
  • Image Upload 11
 24. Pod hlavicí je radius zúžen v...
  Collum radii
 25. Kde se nachází tuberositas radii a co se na ni upíná?
  • Pod krčkem na diyfýze, na ventromediální straně těla
  • Úpon m.biceps brachii
  • Image Upload 12
 26. Radius se distálním směrem ... a proti ulně vytváří....
  • Rozšiřuje
  • Margo interosseus, pro úpon mezikostní membrány
 27. Kde se nachází a kam směřuje foramen nutricium radia?
  Je v proximální třetině ventrální plochy těla a směřuje proximálně k loketnímu kloubu
 28. Jaké útvary nacházíme na distálním konci radia?
  • 1) INCISURA ULNARIS RADII
  • 2) FACIES ARTICULARIS CARPEA RADII
  • 3) PROCESSUS STYLOIDEUS RADII

  Image Upload 13
 29. Kde se nachází incisura ulnaris radii?
  • Na distálním konci vřetenní k., na mediálním okraji
  • Mělký zářez pro kontakt s hlavičkou ulny
 30. Jaká kloubní plocha se nachází na distálním konci radia?
  Facies articularis carpea radii - ke kontaktu s karpálními kostmi
 31. Jaký je rozdíl mezi ventrální a dorzální plochou radia na distálním konci?
  • Ventrání plocha je téměř hladká
  • Dorzální - zdrsnělá podélně orientovanými žlábky, v nichž probíhají šlachy extenzorů prstů
 32. Kam směřují v anat.postavení následující útvary: 1)caput radii; 2)tuberositas radii; 3)incisura ulnaris radii; 4)processus styloideus radii
  • 1)proximálně
  • 2)ventromediálně
  • 3)mediálně
  • 4)laterálně
 33. Co je to Collesova zlomenina?
  Radius se nejčastěji láme v distální čtvrtině, při pádu na dlaně s extendovanými HK
 34. Na distálním konci radia je u živého hmatný který útvar?
  Processus styloideus radii
Author
iren
ID
330421
Card Set
06A ULNA + RADIUS
Description
6A
Updated