02A OS SACRUM+OS COCCYGIS

 1. Co řekneš o os sacrum na úvod?:)
  • Je nepohyblivou součástí páteře a zároveň i součástí kostry pánve - jejím prostř. Dochází k přenosu zatížení trupu, hlavy a HK do kostry pánevního okruhu až na DK
  • Má téř fci "klenáku" = arch. Prvek,kt.se vsazuje do vrcholku zděné klenby kt.uzavírá
  • Vzniká srůstem pěti křížových obratlů (tím se vytváří kanál obsahující cauda equina
 2. Kdy hovoříme o lumbalizaci sakrálního obratle?
  Když nedojde ke spojení S1, který zůstane volný
 3. Co je to spina bifida
  • Stav,kdy nesplynou obě poloviny obr.oblouků a sakrální kanál zůstane otevřený
  • Image Upload 1
 4. Popiš tvar os sacrum a její spojení s dalšími útvary
  • Trojúhelníkový tvar, kraniálně směřuje široká báze: BASIS OSSIS SACRI, kaudálně se zužuje v hrot APEX OSSIS SACRI
  • Kraniálně je skloubena s L5 párem horních kloubních výběžků a meziobratlovou ploténkoo dole se spojuje s kostrčí
  • Image Upload 2
 5. Při popisu os sacrum rozlišujeme následující plochy:
  • 1)facies pelvina
  • 2)facies dorsalis
  • 3)pars lateralis
  • 4)basis
  • 5)apex
 6. Popiš facies pelvina
  • Obrací se do malé pánve, tvoří ji konkávní plocha, na níž jsou patrné LINEAE TRANSVERSAE = hranice pův.obr.těl, na jejich laterálních koncích se nacházejí FORAMINA SACRALIA PELVINA (4páry)učené pro postup ventrálních větví sakrálních míšních nervů
  • Image Upload 3
 7. Popiš facies dorsalis
  • Konvexní drsná plocha křížové k.
  • CRISTA SACRALIS MEDIANA - v mediánní rovině, srostlé trnové výběžky
  • CRISTA SACRALIS INTERMEDIA - splynulé kloubné výběžky, leží mediálně od FORAMINA SACRALIA DORSALIA a kaudálně končí jako CORNUA SACRALIA, která ohraničují výstup z pát.kanálu - HIATUS SACRALIS (zakrnělé kloubní výběžky)
  • CRISTA SACRALIS LATERALIS - splynulé transverzální výběžky, leží laterálně od foramina sacralia dorsalia
  • Image Upload 4
 8. Co u os sacrum představuje trnové výběžky
  Crista sacralis mediana
 9. Co u os sacrum představuje hranice pův.obr.těl?
  Lineae transversae
 10. Co představuje u os sacrum kloubné výběžky?
  Crista sacralis intermedia + hiatus sacralis?
 11. Co u os sacrum představuje transverzální výběžky?
  Crista sacralis lateralis
 12. Popiš pars lateralis os sacrum
  • Kraniální polovina boční plochy křížpvé kosti, nese kloubné plošku pro skloubení s pánevní kostí - FACIES AURICULARIS, dorzálně od ní se nachází TUBEROSITAS SACRALIS (pro úpon vazů sakroiliakálního kloubu)
  • Image Upload 5
 13. Jak jsou orientovány processus srticulares superiores na bázi os sacrum?
  Do roviny sagitální
 14. Popiš bázi os sacrum
  Směřuje proximálně velkou oválnou,terminální ploškou prvního křížového obratle, dorzálně od ní je jeho obloukem ohraničen vstup do canalis sacralis

  Image Upload 6
 15. Kde leží promontorium a čeho je součástí?
  • Tvoří jej přední okraj těla S1,kt.prominuje ventrálně do pánevní dutiny
  • Asi 1cm za ním leží centrum gravitace lidského těla
  • Je součástí linea terminalis=hranice mezi velkou a malou pánví
 16. Popiš apex os sacrum
  • Vrchol křížové kosti, směřuje kaudálně,kde má oválnou kloubní plošku pro skloubení s Co1 (resp.meziobratl.ploténkou/chrupavkou)
  • Image Upload 7
 17. Uveď os coccygis:)
  • Tvarově velmi variabilní, z pův.obratlů se v podstatě zachovávají pouze zbytky obr.těl
  • Z řec. Slova kukačka - podobnost s ptačím zobákem
  • Vzniká srůste, 4-5rudimentárních obratlů
  • Image Upload 8
 18. Jaká je fce os coccygis
  • Odstupují od ní vazy a svaly,kt.spoluvytvářejí diaphragma pelvis
  • Nepatrně ochraňuje pánevní orgány,jinak není důležitá
 19. Popiš tvar a útvary na os coccygis
  • Dorzální povrch kostrče je konvexní, horní okraj nese výběžky - CORNUA COCCYGEA směřující kraniálně (jde o rudiment oblouku a kloubních výběžků Co1)
  • Hrot - APEX OSSIS COCCYGIS je orientován kaudálně,okrouhlý, může být rozštěpený
  • Image Upload 9
Author
iren
ID
330417
Card Set
02A OS SACRUM+OS COCCYGIS
Description
2A
Updated