organik bileşikler

 1. sadece C ve H'den oluşan yapılara ne denir
  hidrokarbon denir
 2. CH4
  metan
 3. C2
  etan
 4. C3
  propan
 5. C4
  bütan
 6. C5
  pentan
 7. C6
  hegzan
 8. C7
  heptan
 9. C8
  oktan
 10. C9
  nenan
 11. C10
  dekan
 12. alkanlar ve alkenler ve alkenler
  • alkanlar doymuş
  • alken ve alkinler doymamış
 13. polar bağ
  farklı atomlar
 14. apolar bağ
  aynı atomlar arası
 15. Alkanlar
  CnH2n+2
 16. Sikloalkanlar
  • alkenerle izomer
  • CnH2n
  • ilk üyesi 3 karbonlu
 17. halkalı olunca
  H iki eskilir
 18. Alkenler
  • CnH2n
  • sikloalkanla izomer
  • ikili bağ
  • 2den başlar
 19. alkinler
  • CnH2n-2
  • doymamıştır
  • 2den başlar
 20. aromatik hidrokarbonlar
  • benzen ve türevleridir
  • C6H6
 21. Alkoller
  • -OH fonksiyonel grubu
  • Radikalin yanına gelir
  • bir karbona birden fazla OH bağlanırsa alkol olmaz
  • birden fazla OH varsa polialkoldür
 22. Amino Gruplar
  • -NH2
  • baziktir
  • benzenlere gelir
 23. karboksilikasit grubu
  • COOH
  • H-COOH formik asit
  • CH3-COOH asetik asit
  • hidrojen bağıyla bağlanır.
 24. Eterler
  • R-O-R
  • kendi molekülleri arasında H bağı yoktur.
  • Başka moleküllerle vardır
 25. Aldehitler
  COH varsa aldehittir
 26. Ketonlar
  CO varsa ketondur
 27. aldehit ve ketonlar...
  karbonhidratların farklı olmasında etkilidr
 28. Alkil gruplar
  • radikaller
  • 1 H çıkar
  • sonu il alır
 29. toluen
  CH3 

  • C6H5CH3
  • TNT alyuvar parçalama      
 30. Piridin
  • C5H6N
  • bir karbon yerine N gelir
  • ölümcüldür
  • plastik boya ilaç yapımı
 31. anilin
  • NH2
  • C6H5NH2
  • zehirleyici
  • boya
  • fotoğrafçılık
  • boya
  • matbaa
Author
pelinpoyraz
ID
330294
Card Set
organik bileşikler
Description
yay
Updated