Türkiyenin Coğrafi Konumu

 1. türkiyenin matematik konumu
  • 36-42 kuzey
  • 26-45 doğu

  kuzeyden güneye 666 kmdir
 2. orta kuşak ülkesi olmasının sonuçları
  • dört mevsim yaşanır
  • cephe yağışları görülür
  • batı rüzgarları kuşağındadır
  • kıyılarında boğaz şekilleri yoktur
 3. KYK'de Yengeç dönencesinin kuzeyindedir
  • güneşi hiçbir zaman dik almaz
  • gölge boyları hiçbir zaman 0 olmaz
  • öğle vakti gölgeler kuzeyi gösterir
  • dağların güney yamaçları daha çok ısınır
 4. güneyden kuzeye doğru neler artar
  • alacakaranlık
  • gölge boyları
  • yerçekimi
 5. güneyden kuzeye doğru ne azalır
  • sıcaklık
  • çizgisel hız
  • kalıcı kar sınırı
  • orman üst sınırı
  • meridyenler arası uzaklık
 6. türkiyenin en doğusu ve en batısı arası .. dk vardır
  76
 7. iki nokta aynı enlemdeyse ..
  aynıdır
  • çizgisel hız
  • gece ve gündüz süre farkı
  • yer çekimi
  • alacakaranlık süresi
  • öğle vakti güneş ışını düşme açısı
 8. iki nokta aynı boylamda duruyorsa... aynıdır
  • yerel saatleri
  • öğle vakti
  • güneşin karşısından geçiş anı
  • ekinokslarda güneşin doğuş ve batış anları
  • aynıdır
 9. iki nokta aynı boylamda duruyorsa ... aynı değildir
  • güneşin ufuk yüksekliği
  • sıcaklıklar
  • gece gündüz süre farkı
  • alacakaranlık süresi
 10. ileri saat uygulamasında ..
  geri saat uygulamasında .. kullanılır
  • 3.
  • 2.
 11. 3. saat dilimi.. dereceye göredir
  45
 12. ..-... arası ileri saat uygulaması olur
  nisan ekim
 13. geri saat uygulaması ... dereceye göredir
  30
 14. her boylam arası... dakikadır
  4
 15. ufuk çizgisi enlem arttıkça ....
  aşağı iner
 16. Türkiyenin Özel Konumu
  • yer şekilleri engebelidir.
  • yarımadadır.
  • aynı anda farklı iklim özellikleri görülür
  • istanbul-çanakkale boğazlarına sahiptir.
  • karadenize giriş çıkışı kontrol eder
  • genç nüfusludur
  • yeraltı yerüstü su kaynakları bakımından zengindir
 17. türkiyenin yakın zamanda oluştuğunun kanıtları
  • yükseltisinin fazla olması
  • aktif fayların bulunması
  • kaplıca ve su kaynaklarının zengin olması
  • linyit yataklarının geniş olması
  • akarsuların denge profiline ulaşmamış olması
 18. türkiyenin şekillenmesinde en etkili iç kuvvet... en etkisiz iç kuvvet
  • orojenez
  • volkanizma
 19. türkiyenin şekillenmesinde en etkili dış kuvvet... en etkisiz dış kuvvet
  • akarsular
  • buzullardır
 20. kıyılarında ... bulunmaz
  • buzul şekilleri
  • haliç (gelgit etkili değildir)
  • resif fiyort skayer bulunmaz
 21. Kuzey ve güney dağları nasıl oluşmuştur?
  Tethys denizi kuzeyden avrasya, güneyden afrika levhalarınca sıkıştırılıp tortul tabakası yükselmiş ve kuzey ve güney dağları oluşmuştur.
 22. Deniz olan alanın sonradan kara olduğuna kanıt
  .toros dağlarında miyosen zamanına ait deniz hayvanı fosilleri bulunur.
 23. 1. zamanda neler olmuştur
  • paleozoik 
  • masif araziler oluşmuştur.
  • (Yıldız dağları, Menderes masifi, Kırşehir)
  • zonguldak taş kömürü yatakları oluşmuştur.
 24. 2. zaman
  • mezozoik
  • alp-himalaya kıvrımlarına hazırlık zamanıdır
 25. 3. zaman
  • tersiyer
  • alp-himalaya orojenezi
  • volkanik dağlar oluşmuştur
  • toroslar ve kuzey anadolu dağları oluşmuştur
  • petrol, kayatuzu, bor, linyit yatakları oluşmuştur.
 26. 4. zaman
  • kuaterner
  • egeit karası çökmüş ve istanbul ve çanakkale boğazları oluşmuştur.
  • karadeniz akdenize bağlanmıştır.
  • yüksek dağlarda buzullaşma olmuştur.
  • anadolu yarımadası yükselmiştir.
  • delta ovaları oluşmuştur
 27. Dağ Çeşitleri
  • kıvrımlı (antiklinal)
  • kırıklı (horst)
  • volkanik (volkan konisi)
 28. Türkiyede kıvrımlı dağlar
  • kuzeyde ve güneyde kıvrımlı gibi antiklinal dağlardır.
  • yıldız dağları (marmara)
  • küre dağları (karadeniz)
  • ılgaz dağları (karadeniz)
  • sağ orta tecer dağları
 29. türkiyede kırıklı dağlar
  • ege bölgesinde bir sürü horst
  • kaz dağları
  • madra dağlaı
  • yunt dağları
  • boz dağları
  • aydın dağları
  • menteşe dağları (kıyıya paralel)
 30. türkiyede volkanik dağlar
  • aktif yoktur
  • koni şeklindedir (karacadağ hariç, kalkan)
  • uludağ derinlik volkanizmasıyla oluşmuş bir batolittir.
 31. dağlar --- yönünde uzanır
  doğu - batı
 32. doğuya doğru ... ve yükseklikleri ...
  • sıkışırlar
  • artar
 33. güncel buzullara ... rastlanır
  doğudaki dağlarda
 34. en yüksek zirveler... dağlar üzerindedir
  volkanik
 35. toroslarda ... yaygındır
  karstik
 36. türkiyenin ovaları
  • delta ovaları
  • tektonik ovalar
  • karsitk ova (polye)
  • dağeteği ova
  • dağiçi ova
 37. Delta ovaları
  • marmara:meriç
  • ege: bakırçay
  • gediz
  • küçükmenderes
  • büyük menderes
  • akdeniz: göksü, çukurova
  • karadeniz: bafra, çarşamba
 38. deltaların olması .. fazla olduğunu kanıtlar
  erozyonun
 39. delta ovalarında ... topraklar yaygındır
  alüvyal
 40. tektonik ovalar
  • fay hatlarını takip eder ve bütün bölgelerde bulunur
  • bingöl muş
  • bitlis
  • erzurum
  • adapazarı
  • bakırçay
  • bolu
 41. karstik ovalar (polye)
  • karstik arazilerdeki çanaklarda tortulların birikmesiyle oluşur.
  • antalya-muğla
  • muğla
  • elmalı
  • yellice
  • gembos
  • korkutelli
 42. dağeteği ovaları
  • bursa ovası
  • ısparta senirkent
  • iskenderun
 43. dağiçi ovaları
  • muş
  • malatya
  • erzincan
  • bolu
 44. türkiyede oluşuna göre platolar
  • lav
  • karsitk
  • aşınım
  • yatay yapılı
 45. lav platoları
  erzurum-kars
 46. karstik platolar
  • teke
  • taşeli
  • obruk
 47. aşınım platosu
  çatalca-kocaeli
 48. yatay yapılı plato
  • uzunyayla 
  • yazılıkaya
  • bozok
 49. iç bölgelerdeki platolarda..
  tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır.
 50. türkiyede karstik aşındırma şekilleri şekiller
  • lapya
  • uvala 
  • obruk
  • mağara
  • kanyon
  • körvadi
  • parye
  • dolin
 51. türkiyede karstik biriktirme şekilleri
  • sarkıt
  • dikit
  • damlataşı sütünu
  • traverten
 52. karstik şekiller ... oluşur.
  kireç taşlı arazilerde
 53. karstik şekiller nerelerde yaygındır
  • akdeniz bölgesi
  • göller yöresi
  • muğla-menteşe yöresinde
 54. karstik şekiller yer altında da devam eder
  yüksek oranda çözünmüş kireç vardır. böyle yerler yeraltı suyu bakımından zengindir. tarıma uygun değildir.
 55. traverten
  • karstik biriktirme şekli
  • pamukkale
 56. polye
  • karstik aşındırma şekli
  • acıpayam (denizli)
  • kesten (ısparta)
  • korkutelli (antalya)
 57. kanyon
  • karstik aşındırma şekli
  • valla kanyonu (kastamonu)
  • saklıkent 
  • ıhlara vadisi
 58. mağara
  • karstik aşındırma şekli
  • karain
  • yarımburgaz
 59. türkiyede dalgaların oluşturduğu yer şekilleri
  • Aşındırma:
  • Falez
  • Biriktirme: 
  • Kumsal
  • Kıyıoku
  • Lagün
  • Tombolo
 60. Falez
  • dalgaların oluşturduğu aşındırma şekli
  • karadeniz ve akdenizde dağlar kıyıya paralel olduğu için yaygındır.
 61. kıyıoku
  • dalga biriktirme
  • ege bölgesi
  • kordon
 62. lagün
  • dalga biriktirme
  • küçükçekmece büyükçekmece gölü, adana akyayan akyatan gölleri
 63. tombolo
  • dalga biriktirme
  • sinop inceburun
  • kapıdağı yarımadası
 64. rüzgarların oluşturduğu şekiller
  • kurak bölgelerde etkilidir.
  • kumul : karapınar kumulları
  • mantar kaya: kapadokya
 65. türkiyede buzulların oluşturduğu yer şekilleri
  • en etkisiz dış kuvvettir.
  • doğudaki dağların yüksek kısımlarında sirk ve morenler bulunur
  • batıdaki dağlarda kalıcı buzul şekilleri yoktur.
  • kıyılarımızda buzul şekilleri yoktur.
 66. türkiyede akarsuların oluşturduğu aşındırma şekilleri
  • menderes
  • vadi
  • taraça
  • peribacası
  • kırgıbayır
  • peneplen
 67. türkiyede akarsuların oluşturduğu biriktirme şekilleri
  • delta ovası
  • dağ içi dağ eteği ovası 
  • taban seviyesi ovası
  • ırmak adaları
 68. epirojenik hareketler olduğunda akarsu yataklarında...
  taraçalar oluşur
 69. yatay yapılı platolar nasıl oluşur
  • yatay duruşlu platolar üzerinde akarsu aşındırmasıyla oluşur 
  • peneplen olan arazi yükselir
  • Haymana
  • Cihanbeyli
  • Bozok
  • Uzunyayla
 70. en çok plato
  iç anadolu
 71. masiflerin kırılmasıyla oluşan plato
  yazılıkaya platosu
 72. kurumuş göl tabanı ovası
  konya
 73. taban seviyesi ovası
  adapazarı
Author
pelinpoyraz
ID
330144
Card Set
Türkiyenin Coğrafi Konumu
Description
yay
Updated