Reverse 9-200

 1. danger, risk
  fara
 2. to stretch, tighten
  spänna
 3. to clear (away,  clean up)
  röja
 4. to hum, growl
  brumma
 5. to crunch, crackle
  knastra
 6. to be engaged
  förlova
 7. condition, state of things
  förhållande
 8. dozens
  dussintals
 9. expectant
  förväntansfull
 10. forced
  tvungen
 11. a fog, mist
  en dimma
 12. a pie
  en paj
 13. a third part
  en tredjedel
 14. a half
  en halv
 15. a screwdriver
  en skruvmejsel
 16. a wrench
  en skiftnyckel
 17. a pliers, tongs
  en tång
 18. a hammer
  en hammare
 19. a flashlight
  en flicklampa
 20. a pencil
  en blyertspenna
 21. placed
  placerad
 22. a folder
  en pärm
 23. an exhibition
  en utställning
 24. certain, given, true
  viss
 25. huge
  väldig
 26. a customs
  en tull
 27. a river
  en älv
 28. to increase
  öka
 29. abroad, international
  utrikes
 30. wild
  vild
 31. a main course (meal)
  en varmrätt
 32. to get, obtain
  skaffa
 33. to rejoice, shout for joy
  jubla
 34. a promise
  ett löfte
 35. to pick up, learn
  inhämta
 36. extensive, wide, vast
  vidsträckt
 37. in that
  däri
 38. a soul, mind
  en själ
 39. break (for lunch etc)
  rast
 40. to draw, sketch, outline
  rita
 41. to unpack
  packa   upp
 42. to give back
  lämna   tillbaka
 43. to function, work
  fungera
 44. to repair
  reparera
 45. light, easy
  lätt
 46. hard, difficult, tough, heavy
  svår
 47. to be like, resemble
  likna
 48. as good as
  lika bra som
 49. a fridge
  ett kylskåp
 50. a chicken
  en kyckling
 51. a napkin
  en servett
 52. a spoon
  en sked
 53. a knife
  en kniv
 54. Can I have .... (something).....
  Kan jag få något att ....
 55. a dessert
  en efterrätt
 56. a salad
  en sallad
 57. What do you mean?
  Vad tog du med
 58. a musician
  en musiker
 59. better
  bättre
 60. to regret, feel sorry about
  beklaga
 61. busy
  upptagen
 62. neither .... or
  varken......eller
 63. a curtain (in a theater)
  en ridå
 64. such
  sådan
 65. a friend
  en kamrat
 66. a help
  en hjälp
 67. a moment, time
  en stund
 68. to stop,  2  to fill, stuff
  stoppa
 69. to check
  kontrollera
 70. more and more
  allt  mer
 71. a testament
  ett testamente
 72. a driver's licence
  ett körkort
 73. to extinguish
  släcka
 74. to make an excuse for,  blame
  skylla på
 75. to force
  tvinga
 76. a hope
  ett hopp
 77. a peace,  calm
  en ro
 78. to decide
  bestämma
 79. a cheese
  en ost
 80. at all
  alls
 81. properly, carefully
  ordentligt
 82. to defend yourself
  värja sig
 83. to enter, get in
  komma in på
 84. medical school
  läkarlinjen
 85. to accept something
  tacka ja
 86. slept with
  legat med
 87. to appear, stand out
  framträda
 88. to ascertain
  förvissa sig
 89. to bribe
  muta
 90. initially, to begin with
  till en början
 91. a grand piano,  2. wing
  en flygel
 92. purchased
  inköptes
 93. fair skinned
  ljushyllta
 94. foresight, anticipatory
  förutseende
 95. crap
  skitprat
 96. small change
  växelpengar
 97. to get in touch
  höra av sig
 98. as it seems
  som det verkar
 99. go to any lengths
  gå hur långt som helst
 100. to know
  veta
 101. a hardware store
  en järnaffär
 102. a cake
  en tårt
 103. a book shop
  en bokhandel
 104. cash
  kontant
 105. wood
  trä
 106. heavy
  tung
 107. (a) jewelry
  en smycke
 108. vegetable
  grönsak
 109. grocery store
  livmedelsaffär
 110. to fill     also used with birthdays
  fylla
 111. sports stadium
  idrotsplats
 112. post office
  postkontor
 113. to where are you going
  Vart ska du
 114. a queue
  en kö
 115. bus stop
  hållplats
 116. a family room
  ett vardagsrum
 117. a bathroom
  ett badrum
 118. a kitchen
  ett kök
 119. a bedroom
  ett sovrum
 120. to go out
  slockna
 121. to beat up, lambaste, dress down
  klå upp
 122. within, within the space of
  inom loppet av
 123. mud
  ävjan
 124. lower abdomen (vagina in the book)
  underliv
 125. cold comfort, small comfort
  klen tröst
 126. odd, uneven
  udda
 127. continuously, all the time
  hela tiden
 128. to read through thoroughly
  lusläsa
 129. a tent
  ett tält
 130. a number
  en siffra
 131. to imagine, to get the idea
  få för sig
 132. to consider,  regard
  betrakta
 133. to assault, brutalize
  förgripa
 134. to cite, quote, adduce
  anföra
 135. to perish, corrupt, pervert
  fördärva
 136. a crusade
  ett korståg
 137. in and of itself
  i och för sig
 138. to base, set up, establish, found
  grunda
 139. to orchestrate
  iscensätta
 140. oblong
  avlång
 141. to disturb
  störa
 142. a footstool
  en pall
 143. envy
  avund
 144. unreasonable
  oresonligt
 145. to cause
  orsaka
 146. a search
  en husrannsakan
 147. aftershave
  rakvatten
 148. to consider, imagine
  tänka sig
 149. to settle, to be satisfied with, content with
  nöja sig
 150. route
  färdväg
 151. claw, pinchers
  klo
 152. a high beam (in car)
  ett helljus
 153. guidance
  vägledning
 154. purpose, object
  ändamål
 155. to do away, suicide
  ta livet av
 156. bills (paper money)
  sedlar
 157. a setback, a reverse
  bakslag
 158. adventurous, risky, hazardous
  äventyrlig
 159. decreases, reduces
  minskar
 160. mustard sauce
  hovmästarsås
 161. variety, variation
  omväxling
 162. a womb
  ett moderliv
 163. honestly
  ärligt talat
 164. duty, task, assignment
  arbetsuppgift
 165. the little woman (wife)
  frugan
 166. contemplation, reflection
  betraktelse
 167. a feature, element
  ett inslag
 168. lecture, talk
  föredrag
 169. hostile, antagonistic
  fientlig
 170. drunk
  på fyllan
 171. to slap
  daska
 172. to compensate, counterbalance
  uppväga
 173. foreign
  utländsk
 174. threateningly
  hotfull
 175. jealous
  svartsjuk
 176. a heaven, paradise
  ett himmelrike
 177. giddy, dizzy
  snurrig
 178. violent, hot, hot-headed
  häftig
 179. bang
  smäll
 180. to increase, heighten, intensify
  stegra
 181. a drought
  ett torka
 182. to surprise, astonish, amaze
  förvåna
 183. stretched
  spänd
 184. fiancé
  fästman
 185. very
  väldigt
 186. to demand, call for
  kräva
 187. immediate, direct
  omedelbar
 188. to swing
  gunga
 189. rotten
  skämd
 190. shoulder
  axel
 191. a overcoat
  en överrock
 192. to show
  visa
 193. to love
  älska
 194. to light
  tända
 195. to sit down
  sätta sig
 196. much
  mycket
 197. a quality
  en kvalitet
 198. to detest
  avsky
 199. a bag
  en påse
 200. to change, exchange
  byta
Author
RBSverige
ID
330131
Card Set
Reverse 9-200
Description
Reverse 9-200
Updated