Biologie 2-1

 1. lokus
  kromozom üstünde gen bulunan yerdir.
 2. alel genler
  kromozomun karşılıklı lokuslarında bulunur.
 3. gen bağımsızsa gamet çeşidi nasıl bulunur
  2heterozigot sayısı
 4. gen bağımlıysa gamet çeşidi sayısı nasıl bulunur?
  • AaBb için 2gensayısı 
  • örneğin, 2
  • Aa ve Bb olabilir
 5. gen bağımlı ve crossing over olursa
  • bağımsızla aynı formül
  • 2heterozigot sayısı
 6. monohibrit nedir
  Aa
 7. monohibrit çaprazlama nedir
  Aa x Aa
 8. dihibrit nedir
  SsDd
 9. dihibrit çaprazlama nedir
  SsDd x SsDd
 10. kontrol çaprazlaması nedir
  baskın fenotipli bireyin homozigot mu heterozigot mu olduğunu anlamak için homozigot çekinikle çaprazlanmasıdır
 11. eksik baskınlık nedir
  • alel genlerden biri diğerinin üzerine tam baskınlık kuramıyorsa eksik baskınlık görülüyor  demektir. 
  • siyah gri beyaz olması gibi
 12. eş baskınlık nedir
  • bir karakteri oluşturan alel çeşidinin ikiden fazla olmasıdır.
  • c1 c2 c3 falan
 13. pleitropizm
  • bir genin birden fazla karakterin oluşumuna katılmasına denir.
  • orak hücreli anemilik geni aynı zamanda sıtmaya dayanıklılık sağlar.
 14. antikor nedir
  • A kan grubunda B antikoru
  • B kan grubunda A antikoru
  • AB de antikor yoktur
  • 0da hem a hem b antikoru vardır.
 15. antijen nedir
  • Alyuvarın zarında bulunan proteine antijen denir
  • Örneğin
  • A kan gruplu birinde A antijeni bulunur.
 16. Rh'ı anlat
  • Baskındır.
  • Rh proteini bulunduranlar Rh (+) olur.
  • Artıdan eksiye ilk kan verildiğinde daha Antikor olmadığı için çökelme olmaz.
 17. Kan uyuşmazlığı
  • anne Rh eksi çocuk Rh artı olunca
  • annenin savunma sisteminin ürettiği antikor plesanta aracılığıyla bebeğe geçince bebeğin alyuvarları parçalanır.
  • sarılığa kansızlığa kalp yetmezliğine sebep olur.
 18. fenotipik eşeyin belirlenmesi
  • ortam koşulları eşeyin belirlenmesinde görevlidir.
  • örnek:
  • soğanda besin fazlaysa dişidir.
 19. Y hastalıkları
  • balık pulluluk
  • yapışık parmaklılık
  • kulak kıllılığı
 20. nur X hastalıkları
  • Kırmızı-yeşil renk körlüğü
  • hemofili
 21. Homolog X hastalıkları
  • xeroderma pigmentosum
  • fetinitis pigmentosum
  • tam renk körlülüğü
 22. eşeye bağlı karakterler
  gonozomların belirlediği bbazı vücut karakterlerine denir.
 23. kas distrofisi
  • distrofin adlı protein üretilmeyince olur.
  • Xte taşınır.
 24. bozuk dentin
  • x kromozomu üzerinde baskındır.
  • dentin tabakası oluşmaz.
  • çarpık bir görünüm olur.
 25. retinitis pigmentosa
  • baskındır.
  • retinada pigment birikimi sonucu kısmi veya tam körlük olur.
  • hem x hem y
 26. xeroderma pigmentosa
  • extreme sensitivity to UV 
  • çekinik
  • hem x hem y
 27. mutasyon nedir
  kromozom üzerindeki genlerde meydana gelen değişimlerdir.
 28. mutasyona neden olan maddelere ne denir
  mutajen
 29. mutasyon nadiren yararlıdır
  • evet
  • örnek
  • buğdayın soğuğa dayanıklı olması
 30. mutasyon nasıl olabilir
  • mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılmayabilir
  • Mayoz 2'de kardeş kromatitler ayrılmayabilir
 31. 21. kromozomda ayrılmama
  down syndrome
 32. 13. kromozomda ayrılmama
  patau
 33. 18. kromozomda ayrılmama
  edwards
 34. XXX
  süper dişi
 35. XXY
  kleinefelter
 36. XO
  Turner dişi
 37. XYY
  canice öldürür
 38. YO
  direkt ölür
 39. kromozomun parça kaybetmesi
  delesyon
 40. kopan bir kromozom parçasının ters dönüp koptuğu yere geri bağlanması
  inversiyon
 41. kopan bir kromozomun homoloğuna bağlanması
  duplikasyon
 42. homolog olmayan kromozom parçalarının yer değiştirmesi
  • translokasyon
  • (alellerde olursa CROSSING OVER denir)
 43. nokta mutasyon nedir
  • DNA üzerindeki bir çift nükleotitin mutasyonu sonucu oluşur.
  • örnek orak hücreli anemi
Author
Anonymous
ID
329936
Card Set
Biologie 2-1
Description
lol
Updated