Genetika - pojmy

 1. Fenotyp:  B)
 2. Gen:  B)
 3. Čisté linie:   B)
 4. Při monogenní dědičnosti:   B)
 5. Fenotyp je : 
  a) podmíněn genotypem
  b) téměř vždy ovlivněn prostředím
  c) obvykle determinován třemi alelami
  d) nezávislý na gynotypu
  ab
 6. Alela:   D)
 7. Genotyp je :   D)
 8. Pojem aktivní alela:   B)
 9. Koeficient dědivosti (h2):   A)
 10. Genofondem rozumíme:   C)
 11. Kvalitativní znaky:   B)
 12. Genofond je:   D)
 13. Kvantitativní znaky jsou:  D)
 14. Geny malého účinku:   A)
 15. Kvantitativní znaky jsou:   B)
 16. Pojem aktivní alela:  B)
 17. Koeficient dědivosti (h2):   C)
 18. Genofondem rozumíme:  A)
 19. Autogamická populace:
  a) je tvořeny všemi jedinci hermafroditickými
  b) je tvořena jedinci, kteří se rozmnožují samoopylením
  c) je ve všech znacích panmicktická
  d) je např. populace lidská
  ab
 20. Alogamická populace:
  a) je obvykle tvořena organismy s odděleným pohlavím
  b) je např. populace lidská
  c) je tvořena organismy, které se rozmnožují samoopylením
  d) je tvořena vždy dvěma čistými liniemi
  ab
 21. Soubor genů celé populace se nazývá:  D)
 22. Chromosomové genetické mapy:  D)
 23. Strukturní gen:
  a) obsahuje informace pro konkrétní formu příslušného polypeptidu
  b) je synonymum pro znak jedince
  c) má vždy pouze jednu formu
  d) může dódovat i RNA
  ad
 24. Mutace:   A)
 25. Strukturní geny:
  a) mohou kódovat bílkoviny
  b) mohou kódovat RNA
  c) se aktivují prostřednictvím se promotorové oblasti
  d) mají v lidském genomu odlišnou délku
  abcd
 26. Teorii vzniku živých forem samoplozením vyslovil:   B)
 27. Prvé systémy přírody byly sestaveny:   D)
 28. Studiem bakterií se zabýval:  B)
 29. První veřejnou anatomickou pitvu v Praze provedl:  D)
 30. Původce tuberkolózy objevil:  B)
Author
lorelaj
ID
329740
Card Set
Genetika - pojmy
Description
modelovky biologie
Updated