ABCDE

 1. ABCDE vilket är en akronym för
  • Airway
  • Breathing
  • Circulation
  • Disability
  • Exposure
 2. Tecken på ofri luftväg?
  • Snarkande andning - Kan vara tecken på främmande kropp
  • Stridor
  • Gurgling
  • Interkostala indragningar
  • Jugulära indragningar
  • Lufthunger (orolig patient)
  • Paradoxala andningsrörelser
  • Förlängd inandningstid
 3. Orsaker till ofri luftväg?
  • Sänkt medvetandegrad
  • -Tungan kan trilla bak och klistra sig mot bakre svalgväggen
  • -Muskler som i vaket tillstånd aktivt spänner ut pharynx slappnar av vid medvetslöshet
  • Främmande kropp (t.ex. matrester, koagel, aspiration) – Ofta snarkande andning
  • Svullnad - T.ex. Anafylaxi → AdrenalinInre blödning
Author
serko222
ID
329618
Card Set
ABCDE
Description
-
Updated