eng-bg-eng 2172017_1

 1. строг 2. неприветлив, отблъскващ, мрачен, зловещ, страшен
  • GRIM[grim]
  • The soldiers had a grim task looking for bodies in the wrecked houses. зловещ
  • The boss looks a bit grim this morning. свиреп
 2. злобен 2. раздразнителен, заядлив
  SPLEENFUL['spli:nful,-ni]
 3. 1. зловещ, злокобен
  • SINISTER['sinist?]
  • His disappearance is extremely sinister. зловещ
 4. влага,2. изпарения, рудничен газ, въгледвуокис 3. униние,
  • угнетеностto cast/strike a DAMP over/into обезсърчавам, обезкуражавам,
  • угнетявам II. a влажен, мъгливIII. 1. овлажнявам, намокрям2. задушавам (с
  • газ
  • DAMP [daemp]
  • This towel is still damp. влажен
  • The walls were brown with (the) damp. влага
 5. загнивам, окапвам
  to DAMP off
 6. смърт, кончинаII. v умирам
  DECEASE[di'si:s]
 7. избавяне, освобождение
  DELIVERANCE(d-lvr-ns, -lvrns)
 8. плача, ридая
  WEEP[wi:p]
 9. 1. ужасен, страшен, страхотен2. вдъхващ страхопочитание, разг. ужасен, отвратителенpenny
  DREADFUL['dredful]
 10. гледам, поглеждам, виждам, съзирам2. imp виж! гледай! погледни! eто
  BEHOLD[bi'hould]
 11. (за) ради мене,
  for my SAKE
 12. нещастен, злочест, окаян, мизерен
  WRETCHED['ret?id]
 13. натрупвам (се), струпвам (се)
  HUDDLE['hadl]
 14. пищя, крещя, изпищявам, изкрещявам
  SHRIEK[?ri:k]
 15. тракам, дрънча, тропам, хлопам, трополя
  CLATTER['klaeta]
 16. бала, денк
  BALE[beil]
 17. товар, бреме, тежест (и прен.)
  BURDEN['b?:d?n]
 18. падам шумно, строполявам се
  to CLATTER down
 19. долен, низък, подъл, безчестен
  VILE[vail]
 20. бързам, движа се/действувам бързо
  HASTEN['heisn]
 21. момък, младеж, момче
  LAD[l?d]
 22. съответно, надлежно, както подхожда/подобава
  DULY['dju:li]
 23. мома
  MAID[meid]
 24. скитнически
  ROVING['rouvi?]
 25. напуквам (се), нацепвам (се)
  CHAP[tfaep]
 26. фантазия, въображение,луксозен, пъстър
  FANCY['f?nsi]
 27. ръчкам/сръчквам някого в ребрата
  poke/dig someone in the RIBs
 28. скривам, скътвам, прибирам на сигурно място
  STASH[stesh]
 29. книж. бягам, избягвам, побягвам
  FLEE[fli:]
 30. ребро
  RIB[rib]
 31. мрачен, тъмен, неприветлив
  DISMAL['dizm?l]
 32. мрак
  GLOOM[glu:m]
 33. скръб, печал
  SORROW['s?rou]
 34. паст (и прен.)
  MAW[mo:]
 35. надсмивам се (на), подигравам се (на) (at)
  FLOUT[flaut]
 36. царуване
  REIGN[rein]
 37. дебна, търся плячка
  PROWL[praul]
 38. GRIM[grim]
  • The soldiers had a grim task looking for bodies in the wrecked houses. зловещ
  • The boss looks a bit grim this morning. свиреп
  • строг 2. неприветлив, отблъскващ, мрачен, зловещ, страшен
 39. SPLEENFUL['spli:nful,-ni]
  злобен 2. раздразнителен, заядлив
 40. SINISTER['sinist?]
  • His disappearance is extremely sinister. зловещ
  • 1. зловещ, злокобен
 41. DAMP [daemp]
  • This towel is still damp. влажен
  • The walls were brown with (the) damp. влага
  • влага,2. изпарения, рудничен газ, въгледвуокис 3. униние,
  • угнетеностto cast/strike a DAMP over/into обезсърчавам, обезкуражавам,
  • угнетявам II. a влажен, мъгливIII. 1.овлажнявам, намокрям2. задушавам (с
  • газ
 42. to DAMP off
  загнивам, окапвам
 43. DECEASE[di'si:s]
  смърт, кончинаII. v умирам
 44. DELIVERANCE(d-lvr-ns, -lvrns)
  избавяне, освобождение
 45. WEEP[wi:p]
  плача, ридая
 46. DREADFUL['dredful]
  1. ужасен, страшен, страхотен2. вдъхващ страхопочитание, разг. ужасен, отвратителенpenny
 47. BEHOLD[bi'hould]
  гледам, поглеждам, виждам, съзирам2. imp виж! гледай! погледни! eто
 48. for my SAKE
  (за) ради мене,
 49. WRETCHED['ret?id]
  нещастен, злочест, окаян, мизерен
 50. HUDDLE['hadl]
  натрупвам (се), струпвам (се)
 51. SHRIEK[?ri:k]
  пищя, крещя, изпищявам, изкрещявам
 52. CLATTER['klaeta]
  тракам, дрънча, тропам, хлопам, трополя
 53. BALE[beil]
  бала, денк
 54. BURDEN['b?:d?n]
  товар, бреме, тежест (и прен.)
 55. to CLATTER down
  падам шумно, строполявам се
 56. VILE[vail]
  долен, низък, подъл, безчестен
 57. HASTEN['heisn]
  бързам, движа се/действувам бързо
 58. LAD[l?d]
  момък, младеж, момче
 59. DULY['dju:li]
  съответно, надлежно, както подхожда/подобава
 60. MAID[meid]
  мома
 61. ROVING['rouvi?]
  скитнически
 62. CHAP[tfaep]
  напуквам (се), нацепвам (се)
 63. FANCY['f?nsi]
  фантазия, въображение,луксозен, пъстър
 64. poke/dig someone in the RIBs
  ръчкам/сръчквам някого в ребрата
 65. STASH[stesh]
  скривам, скътвам, прибирам на сигурно място
 66. FLEE[fli:]
  книж. бягам, избягвам, побягвам
 67. RIB[rib]
  ребро
 68. DISMAL['dizm?l]
  мрачен, тъмен, неприветлив
 69. GLOOM[glu:m]
  мрак
 70. SORROW['s?rou]
  скръб, печал
 71. MAW[mo:]
  паст (и прен.)
 72. FLOUT[flaut]
  надсмивам се (на), подигравам се (на) (at)
 73. REIGN[rein]
  царуване
 74. PROWL[praul]
  дебна, търся плячка
Author
fa31
ID
328589
Card Set
eng-bg-eng 2172017_1
Description
eng-bg-eng 2172017_1
Updated