Reverse 2-200

 1. incurable
  obotlig
 2. to toast in drinking
  skåla
 3. an accusation,  charge
  en beskyllning
 4. undue, improper,  unwarranted
  otillbörlig
 5. return,  yields,  proceeds
  avkastning
 6. good luck,  Godspeed
  lycka till
 7. indisposed
  förhinder
 8. to digest,  melt,  dissolve
  smälta
 9. in the current situation
  i dagsläget
 10. to disperse,  disspell, dissolve
  skingra
 11. to climb
  klättra
 12. satisfied
  mätt
 13. strong
  stark
 14. weak
  svag
 15. fresh
  frisk
 16. to freeze
  frysa
 17. thirsty
  törstig
 18. balloon
  ballong
 19. loaf
  limpe
 20. more
  flera
 21. living
  levande
 22. German
  tysk
 23. world
  värld
 24. pointer, hand of the clock, indicator
  visare
 25. (an) air
  en luft
 26. a swimmer
  en simmare
 27. inside
  inne
 28. to hold, keep
  hålla
 29. to find
  hitta
 30. were   archaic
  vore
 31. to, toward, for
  åt
 32. to surprise
  överraska
 33. ever
  någonsin
 34. exactly
  precis
 35. a friend
  en vän
 36. worn out
  utsliten
 37. a problem
  ett problem
 38. no
  nej
 39. you (subject)
  du
 40. a girl
  en flicka
 41. to write off
  avskriva
 42. a fish
  en fisk
 43. an illness
  en sjukdom
 44. a desert
  en öken
 45. usual
  sedvanlig
 46. a turntable, record player
  en skivspelare
 47. wherein
  vari
 48. executive
  verkställande
 49. lock, sluice, floodgate
  sluss
 50. guiltily
  skuldmedvetet
 51. teeny little, weeny
  pytteliten
 52. a cover, book jacket, wrapping
  ett omslag
 53. by hand
  med bud
 54. a termination
  en uppsägning
 55. to watch out carefully (be more careful)
  passa sig noga
 56. school desk
  skolbänk
 57. to make a fuss, make difficulties
  krångla
 58. piece of property
  ägodel
 59. exhausted
  utmattad
 60. completely
  helt
 61. to strike, hit, affect
  drabba
 62. to shake, quake jordbäva earthquake
  • bäva
  •      
 63. to sew
  sy
 64. really good
  jättebra
 65. this morning
  i morse
 66. a ticket
  en biljett
 67. left  (direction)
  vänster
 68. an owner
  en ägare
 69. a traffic
  en trafik
 70. to start, get going
  sätta igång
 71. a tinned or bottled food
  en konserv
 72. piece
  styck
 73. about, around
  omkring
 74. almost
  nästan
 75. to appear
  synas
 76. to grow light
  ljusna
 77. companion
  följeslagare
 78. reference, respect, regard
  avseende
 79. loophole
  skottglugg
 80. gnarled, bony
  knotig
 81. done and dusted
  klappat och klart
 82. pallet
  lastpall
 83. eternal, everlasting
  evinnerlig
 84. busy
  fullt upp
 85. craftsmanship
  gediget hantverk
 86. a bridge of the nose
  en näsrygg
 87. access
  tillgång
 88. reason
  anledning
 89. thus, accordingly, consequently
  alltså
 90. suspected
  misstänkt
 91. a rejection
  ett avslag
 92. final, definitive
  slutgiltig
 93. an action, document, plot (book)
  en handling
 94. a decision
  ett beslut
 95. arriving
  ankommande
 96. to laugh
  skratta
 97. dam, dike
  fördämning
 98. shrill, strident
  gäll
 99. direction
  hållet
 100. elevator button
  hissknapp
 101. infidelity
  otrohet
 102. to solve
  lösa
 103. to recover, reproduce, create
  återskapa
 104. to contribute
  bidra
 105. to fix
  åtgärda
 106. log
  stock
 107. to tickle
  kittla
 108. to wind
  slingra
 109. windy
  slingrande
 110. a worm
  en mask
 111. harsh, stern
  barsk
 112. to tear
  riva
 113. furious
  rasande
 114. rate, speed, pace
  tempo
 115. in a mess
  huller om buller
 116. to turn your back on
  vända...rygg
 117. to settle down
  bosätta  sig
 118. to return
  återvända
 119. probably, likely
  sannolik
 120. a judge
  en domare
 121. to threaten
  hota
 122. a majority
  ett flertal
 123. neighbor
  granne
 124. quiet
  stillsam
 125. at the same time
  samtidigt
 126. at what time
  Hur dags
 127. to delay
  försena
 128. a plane
  ett flyg
 129. a forest
  en skog
 130. train station
  järnvägstation
 131. theater performance
  teaterföreställning
 132. sparse
  gles
 133. inside, outside
  • inomhus
  • utomhus
 134. before
  före
 135. cold
  kall
 136. a cloud
  en moln
 137. a light, candle
  ett ljus
 138. to give off, emit
  avge
 139. smoke
  rök
 140. a stove
  en spis
 141. flame
  låga
 142. a match
  en tändsticka
 143. drink, beverage
  dryck
 144. similar, equal
  lika
 145. fewer
  färre
 146. a rope
  ett rep
 147. a building
  en byggnad
 148. a tool, instrument, utensil
  ett verktyg
 149. an umbrella
  ett paraply
 150. tooth
  tand
 151. baker
  bagare
 152. pupil
  elev
 153. to instruct, teach
  undervisa
 154. upper part of the body
  överkropp
 155. delay, tardiness
  dröjsmål
 156. approval, appreciation, assent
  gillande
 157. headrest in car
  nackstod
 158. to pinch, steal
  norpa
 159. to occupy, take in, take
  inta
 160. hardship, tribulation
  vedermöda
 161. a lair, den
  en lya
 162. sedately
  sedesamt
 163. to insert, tuck in
  stoppa in
 164. to be about, about
  handla om
 165. a siphon
  en hävert
 166. hedge
  häck
 167. flowerbeds
  blomsterrabatter
 168. to cheat, botch, frame up, dabble, crib
  fuska
 169. relating to (find myself relating to)
  rör till
 170. access, admission, admittance
  tillträde
 171. held back on (a decision)
  legat lågt med
 172. plumber
  rörmokare
 173. sampling
  provtagning
 174. snobby
  snobbig
 175. to long to go
  längta  till
 176. unbelievable
  otrolig
 177. interested in
  interessad av
 178. to remember
  komma  ihåg
 179. a garden
  en trädgård
 180. to look, to appear
  se...ut
 181. a relation
  en släkting
 182. miserly, mean
  snål
 183. this year
  i  år
 184. perky, dashing, jaunty
  käck
 185. available, disposal
  förfogande
 186. uncomfortable
  obehagligt
 187. impertinent, impudent, flippant, saucy
  näsvis
 188. to dawn, break
  gry
 189. unarmed
  vapenfri
 190. to devour
  sluka
 191. suitable, appropriate
  lämplig
 192. inflatable
  uppblåsbara
 193. terrible, terribly, awfully
  ruskigt
 194. there
  där
 195. a transition
  övergång
 196. a key
  en nyckel
 197. a boy
  en pojke
 198. a street
  en gata
 199. a dog
  en hund
 200. many
  många
 201. (an) autumn
  en höst
 202. a bird
  en fågel
 203. old
  gammal
Author
RBSverige
ID
328582
Card Set
Reverse 2-200
Description
Reverse 2-200
Updated