Matematika Teorija

 1. Kaj je polarni zapis kompleksnega stevila z = x+iy? Narisi sliko in napisi, kako
  se kartezicni koordinati izrazata s polarnima.

  • Image Upload 1
  • Kartezični koordinatni sistem:
  • Je pravokoten koordinatni sistem kjer so točke podane s koordinatami
 2. Polarni koordinatni sistem:
  Točke so podane s oddaljenostjo od ničle ter kotom
 3. Zapiši pravilo za množenje kompleksnih števil v polarni obliki.
  Image Upload 2
 4. Definicija odvoda
  • Je relativna sprememba f(x0) če se x0 malce spremeni.
  • Image Upload 3
 5. Kako je naklon normale na graf funkcije f povezan z odvodom funkcije f?
  • Normala je pravokotna na tangento odvoda.
  • Image Upload 4
 6. Definicija nedoločenega integrala
  • Za dano funkcijo f bi radi našli funkcijo g, katere odvod je funkcija f.
  • Image Upload 5
 7. Zapisite Newton-Leibnizovo formulo za racunanje dolocenih integralov
  Image Upload 6
 8. Definicija določenega integrala
  Določen integral funkcije f na intervalu [a,b] je ploščina območja med x osjo in funkcijo f na intervalu [a,b].
 9. Kdaj funkcija injektivna, surjektivna, bijektivna?
  Injektivna: Vsak element v df se preslika v razlićen element iz zf

  Surjektivna: Obstajata dva elementa v df ki se preslikata v isti element iz zf

  Bijektivna: Kadar funkcija injektivna in surjektivna.
 10. Seštevanje vektorjev
  Image Upload 7
 11. Kako določimo vektor AB, ki se začne v A in konča v B?
  Koordinate B - koordinate A
 12. Skalarni produkt vektorjev
  Računska operacija ki ima za izraza vektor A in vektor B, rezultat pa realno število.

  • Primer
  • (a1,a2) * (b1, b2) = a1*b1 + a2*b2
 13. Kako izračunaš kot med vektorjema?
  chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=arc%20cos%20%3D%20(A%20*B)%2F%7CA%7C*%7CB%7C&chs=378x40
 14. Kdaj sta vektorja pravokotna?
  Kadar je njihov skalarni produkt enak 0.
 15. Vektorski produkt
  Je računska operacija ki za vhodne parametre vzame vektorja A in B ter vrne nov vektor C, ki je pravokoten na vektorja A in B.

  Image Upload 8
 16. Kako izračunam dolžino vektorja?
  Image Upload 9
 17. Kdaj sta vektorja kolinearna(Vsporedna)
  Image Upload 10
 18. Kaj je pravokotna projekcija enega vektorja na drug vektor? Opis dopolnite s sliko
  • in formulo za izracun.
  • Image Upload 11
  • Image Upload 12
 19. Volumen škatle z vektorji
  (A x B)*C
 20. Kako je določena ravnina v prostoru?
  • Ravnina v prostoru je določena lahko:
  •     s tremi točkami A, B in C
  •     S točko A in normalo n (vektorjem pravokotnem na ravnino)
 21. Kako izračunam ravnino če je podana s tremi točkami
  • 1. Iz točk izračunam dva vektorja ki gresta iz skupne točke
  • 2. Normalo dobim tako da ta dva vektorja pomnožim z vektorskim produktom

  ax + by+ cz = d

  • a,b,c so točke od normale
  • d dobim tako da s skalarjem pomnožim točko iz katere gre normala s normalo
 22. Kako zapišem enačbo premice v prostoru?
  • Premica je določena s točko A(a1,a2,a3), ter
  • smernim vektorjem e(a, b, c).

  • Nato lahko zapišem enačbo premice:
  • Image Upload 13
  • Vse točke na premici so določene:
  • Image Upload 14
 23. Kako izračunaš v kateri točki premica seka ravnino.
  • Za premico potrebujem enačbo premice.
  • Podana je z točko in smernim vektorjem.

  • Te podatke vnesem v tole enačbo:
  • Image Upload 15
  • a1... je točka a... pa smerni vektor

  Tako dobim x,y,z in to vstavim v enačbo ravnine, ter izračunam t, ki ga nato vstavim v enačno premice ki mi pove točke kjer premica seka ravnino
 24. Kako izračunaš oddaljenost točke od ravnine?
  • 1. Podano imaš enačbo ravnine iz katere dobiš ven normalo ter točko
  • n = normala
  • A = točka

  (A*n)/|n| = razdalja
Author
wolf
ID
328349
Card Set
Matematika Teorija
Description
dd
Updated