eng-bg-eng 222017

 1. prejudice [´predʒudis]
  предразсъдък
 2. предразсъдък
  prejudice [´predʒudis]
 3. hypocritical [¸hipə´kritikl]
  adj лицемерен, двуличен
 4. adj лицемерен, двуличен
  hypocritical [¸hipə´kritikl]
 5. wretched [´retʃid]
  нещастен, окаян, злочест, долнокачествен
 6. нещастен, окаян, злочест, долнокачествен
  wretched [´retʃid]
 7. reckless [´reklis]
 8. безразсъден, неразумен, дързък; необмислен; ~ of danger без страх пред опасността
  reckless [´reklis]
 9. reckless [´reklis
  безразсъден, неразумен, дързък; необмислен; ~ of danger без страх пред опасността
 10. shatter [´ʃætə]
 11. разбивам (се), разтрошавам; раздробявам;2. разбивам (надежди), разстройвам, съсипвам (здраве, нерви и пр.), подкопавам (доверие).
  shatter [´ʃætə]
 12. shatter [´ʃætə]
  разбивам (се), разтрошавам; раздробявам;2. разбивам (надежди), разстройвам, съсипвам (здраве, нерви и пр.), подкопавам (доверие).
 13. broth [brɔθ]
  n супа, бульон;
 14. n супа, бульон;
  broth [brɔθ]
 15. creed [kri:d]
  1. вероучение; символ на вярата;2. вероизповедание;3. верую, убеждение, кредо
 16. 1. вероучение; символ на вярата;2. вероизповедание;3. верую, убеждение, кредо
  creed [kri:d]
 17. sorrow [´sɔrou]
  печал
 18. печал
  sorrow [´sɔrou]
Author
fa31
ID
328079
Card Set
eng-bg-eng 222017
Description
eng-bg-eng 222017
Updated