Radon

 1. Vad är radon?
  En radioaktiv ädelgas som bildas då radium sönderfaller.
 2. Var finns radon?
  • I marken runt och under hus
  • I stenbaserade byggnadsmaterial
  • I hushållsvatten från egna brunnar
 3. Vad kan hända med hälsan?
  Lungcancer, om man röker.
 4. Hur mäts radonhalten?
  • Med spårfilmsdosor, helst långtid 2-3 mån, även 7-10 ger viss info.
  • Gammastrålning för material
  • Vattenprov
 5. Vem bör mäta radonhalten?
  Småhusägar bör, ägare av flerbostadshus måste.
 6. Vad är gränser för ok radon?
  200 Bq/m³ luft
 7. Vad gäller vid försäljning?
  Säljare och mäklare har rapporteringsplikt om de har info, köpare har kontrollplikt.
 8. Vilka myndigheter ansvarar?
  • Boverket
  • Socialstyrelsen
  • Strålskyddsmyndigheten
  • Arbetsmiljöverket
  • Länsstyrelsen (radonbidrag)
 9. Hur saneras radon?
  • Mark - skapa undertryck under grundplatta, undvika termisk stigning
  • Byggmaterial - öka ventilation
  • Vatten - radonavskiljare
 10. Hur säkrar man mot radon?
  • Tätskikt mot radon: asfalt, gummiasfalt, armerat laminat
  • Dränering i det kapillärbrytande skiktet
  • Skapa undertryck under betongplatta och led ut luft med fläkt
  • Täta genomföringar av rör och avlopp
  • Marktäcka före gjutning
 11. Vems ansvar är det att det byggs radonsäkert?
  Byggherren
 12. Hur många hus med radon finns?
  • 400 000 enfamiljhus
  • 100 000 flerfamiljshus
Author
msae
ID
327756
Card Set
Radon
Description
Byggteknik2
Updated