Chemie 2

 1. Soygazlar ... yapılıdır.
  Apolar
 2. Bir yapı sadece C ve H atomundan oluşuyorsa ... yapılıdır.
  apolar
 3. NH3 ... yapılıdır.
  polar
 4. CO... yapılıdır.
  apolar
 5. HF ... yapılıdır.
  polar
 6. Polar Poları ... çözer.
  iyi
 7. apolar poları ... çözer.
  kötü
 8. apolar apoları ... çözer.
  iyi
 9. SO... yapılıdır.
  polar
 10. Homojen karışımlar nelerdir?
  Tek fazlı karışımlar.
 11. Tüm gaz-gaz karışımlar ... yapılıdır.
  homojen
 12. gazozun çözücü ve çözüneni nelerdir?
  • çözünen gaz
  • çözücü sıvı
 13. Alkoller ve şeker suda ... moleküler şekilde çözünür.
  • moleküler
  • bu yüzden elektrolit değildir.
 14. Asit, bazlar ve tuzlar suda ... çözünür.
  • iyonlaşarak
  • bu yüzden elektrolittir.
 15. what do ppm and ppb stand for?
  • ppm per million 
  • ppb per billion
 16. ppm
  • times 10
  • chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7B1mg%7D%7B1L%7D&chs=62x72
 17. ppb
  times 109

 18. molalite nedir
  • chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7Bmol%7D%7Bkg%7D&chs=58x74
  • m
 19. molarite nedir?
  • chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7Bmol%7D%7BV%7D&chs=58x68 
  • M
 20. Koligatif nedir?
  • Çözeltilerin derişime bağlı olarak değişen özellikleridir.
  • Kaynama noktası
  • Donma noktası
  • Ozmos basıncı
 21. Saf maddelerin kaynama noktası nedir?
  sabittir.
 22. Su içine ne kadar madde koyarsak kaynama noktası o kadar ...
  artar.
 23. Koligatf özellikler KESİNLİKLE MOL'e GÖRE DEĞİŞİR:
  ÖNEMLİ CİNSE GÖRE DEĞİL SAKIN
 24. Donma noktası ne kadar madde varsa o kadar ...
  düşer.
 25. Madde kaynıyorsa ... ve ... eşittir.
  buhar basıncı ve atmosfer basıncı
 26. Uçucu maddeleri nasıl kullanabiliriz?
  • Kaynama noktasına etkisi olmaz 
  • ama donma noktasını baya düşürür.
 27. Ozmos nedir?
  Suyun az derişimden çok derişimliye geçişidir.
 28. Ozmotik basınç nedir?
  • Susuzluk giderme isteği
  • SU ÇEKME
 29. hipertonik nedir
  • kendinden daha derişimli yer
  • büzülür
  • plazmoliz geçirir
  • osmotik basınç artar
 30. hipotonik nedir
  • su çeker
  • daha az derişimli
  • deplazmoliz olur
  • osmotik basınç azalır.
 31. izotonik nedir
  • aynı derişim
  • ozmos devam eder.
 32. Heterojen karışım nedir?
  Dağıtıcı ve dağılan faz vardır.
 33. adi (basit karışımlar)
  • katı-katı
  • heterojen
  • yemek tuzu-kükürt tuzu
 34. emisyon
  sıvı-sıvı heterojen karışımlara denir.
 35. süspansiyon
  katı-sıvı heterojen karışım
 36. aerosol
  gaz katı veya gaz sıvı heterojen karışımlara denir.
 37. koloit nedir
  gözle görülmeyecek kadar küçük taneciklerden oluşan heterojen karışımlar. TYNDALL ile anlaşılır.
 38. çözelti
  • kaloit
  • heterojenlerin tanecik büyüklükleri
  • 10-9
  • kaloit 10-9  10-6
  • heterojen karışımlar 10-6 ve büyük
 39. buzlu su süspansiyon mudur
  hayır
Author
Anonymous
ID
327326
Card Set
Chemie 2
Description
my chemical romance
Updated