Meiosis

 1. Mayozun özellikleri hakkında bilgi veriniz.
  • DNA bir kez eşlenir. 
  • İki kere bölünme gerçekleşir.
  • Adaptasyon ve genetik çeşitlilik artar.
  • Genetik çeşitliliği CROSSIN OVER ve KUTUPLARA RASTGELE ÇEKİLİM sağlar.
 2. kiazma nedir?
  Crossing over bölgesidir.
 3. Sinapsis nedir?
  Kromozomların tetrat oluşturmalarına sinapsis denir.
 4. Somatik hücre nedir?
  Vücut hücresidir.
 5. Bakterilerde genetik çeşitliliğe neler sebep olur?
  • Konjugasyon
  • Transdiksiyon (virüs)
  • Transformasyon (ortamdan DNA alma)
  • MUTasyon
  • sebep olur.
 6. Deneysel partenogenez nasıl yapılabilir?
  • aklık değeri
  • pH değeri
  • suyun tuzluluğu ile oynanarak.
 7. İzogami hakkında bilgi veriniz.
  • Şekil ve büyüklükleri aynı 
  • ikisi de kamçılı sperm ve yumurta döllenir.
  • Tatlu su Algleri
  • Mantarlar
 8. Anizogami hakkında bilgi veriniz.
  • Büyüklük farkı az 
  • ikisi de kamçılı sperm ve yumurta 
  • Kara yosunu
  • Eğrelti Otu
 9. Oogami hakkında bilgi veriniz.
  • Sprem çok küçük ve kamçılı,
  • yumurta büyük ve hareketsizdir. 
  • insan
  • çiçekli bitki
  • hayvanlarda gerçekleşir.
 10. Bakterilerde Konjugasyonu açıklayınız.
  • Plazmitin bir ipliği (küçük DNA halkası) pillus yardımıyla tutunmus bakteriden diğerine geçer. İplik iki tarafta kendini tamamlar. 
  • Oluşan hücreler birbirinden farklı olur.
  • Genetik çeşiitlilik ve adaptasyon artar.
  • Birey sayısı değişmez.
 11. Paramesyumda Konjugasyonu açıklayınız.
  • Paramesyumların sitoplazması kaynaşır.
  • Küçük çekirdekleri mayoz geçirir. Büyük çekirdek kaybolur
  • 4 küçüğün 3ü erir. Kalanlar mitoz geçirerek biri takas edilir.
  • Bulunan haploit iki çekirdek birleşip diploit olur.
  • Köprü kaldırılır.
  • Diploit çekirdek 3 kere mitoz geçirir. 8 diploit küçük çekirdek oluşur. 3ü kaybolur. 4ü büyük çekirdek olur.
  • Mitoz geçirir. 4 yavru hücre oluşur.
 12. Partenogenezi açıklayınız.
  • iuuq_NV_00jnh_SL_xfcnf_SL_dpn0qjd0v0vojwfstjufzfib_AP_jsmjl038_SL_kqh
  • arılarda
  • su pirelerinde
  • karıncalarda
  • bazı kelebeklerde
  • yaprak bitlerinde gerçekleşir.
 13. Hermafroditlik hakkında bilgi veriniz.
  • Yassı solucanlar kendini dölleyebil
  • r ancak toprak solucanı, salyangoz farklı zamanlarda sperm ve yumurta üreterek bunu engeller.
 14. Mayoz bölünmede kaç kere karyokinez ve sitokinez görülür?
  3
 15. Spermatogenez ve Oogenez arasındaki farkları açıklayınız.
  • 1. Oogenezde sitoplazma eşit dağılmaz.
  • 2. oogenezde 1, spermatogenezde 4 olgun gamet oluşur.
  • 3. Yumurta sayısı sabittir, sperm değildir.
  • 4. Spermatogenez süreklidir. Oogenez uzun süre duraklar.
 16. Mayoz Profaz 1de neler gerçekleşir?
  • Tetrat oluşur. (sinapsis)
  • Kiyazmada gen değişimi gerçekleşir.
  • Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.
  • Sentriyol kutuplara gider.
  • İğ iplikleri kinetekora tutunur.
 17. Mayoz Metafaz 1de ne gerçekleşir?
  Homolog kromozomlar karşılıklı dizilir.
 18. Mayoz Anfaz 1de neler gerçekleşir?
  • Homolog kromozomlar ayrılır.
  • Kardeş kromatitler bir arada kalır.
 19. Mayoz Telofaz ve Sitokinez 1de neler gerçekleşir?
  • Boğumlanma ya da hücre plağı 
  • çekirdek zaru ve çekirdekçik yeniden oluşur.
 20. Mayoz Profaz 2de neler gerçekleşir?
  • Kardeş kromatitler bir aradadır. 
  • Sentrozomlar eşlenir. 
  • iş iplikleri kinetekora bağlanır.
  • çekirdekçik, çekirdek zarı kaybolur.
 21. Mayoz Metafaz 2de neler gerçekleşir?
  Kardeş kromatitler zıt kutuplar bakacak şekilde ekvatoral düzleme dizilirler.
 22. Mayoz Anafaz 2de neler gerçekleşir?
  Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılır ve gametlerin kromozom takımlarını oluşturur.
 23. Mayoz Telofaz ve Sitokinez 2de neler gerçekleşir?
  • Haploit 4 hücre oluşur.
  • Çekirdekçik ve Çekirdek Zarı Oluşur.
Author
pelinpoyraz
ID
327129
Card Set
Meiosis
Description
kill meh
Updated