Mitosis

 1. Kromozon kromatit ve kormatin nedir?
  • Ökaryot hücrelerde genetik bilgi kromatin iplikte bulunur. 
  • Kendini eşleyip yoğunlaşınca kromozom olur.
  • Eşlendiği için kromozom, iki kromatitten oluşur.
 2. Hücre neden bölünür?
  • hacim yüzey oranını
  • sitoplazma çekirdek oranını dengelemek için
  • x ışını veya kimyasal etkilere maruz kalınca hücre bölünür.
 3. İnterfazın özellikleri nelerdir?
  • metabolik aktivite yüksektir.
  • kromozom ve organeller kopyalanır.
  • hücre büyür
  • DNA polimeraz gerçekleşir.
  • EMBRİYONİK HÜCRE DÖNGÜSÜNDE GÖRÜLMEZ.
  • Kromozom sayısı değişmez.
 4. İkiye Bölünmenin özellikleri nelerdir?
  • Bakteri, arke bakteride olur.
  • Geometrik artış görülür.
  • DNA eşlenir, DNA ayrılır, hücre zarı çöker, iki hücre arasında hücre duvarı oluşur, iki bakteri olur.
  • Öglenada BOYUNA
  • Amipte HER YÖNE
  • Paramesyumda ENİNE olur.
 5. Tomurcuklanmanın özelliklerini söyleyiniz.
  • Bira mayası, sünger, hidrada gerçekleşir.
  • (Polip tutunan, medüz denizanası)
  • Koloni oluşturabilirler.
 6. Rejenarasyonun özelliklerini söyleyiniz.
  • Deniz yıldızında organizma düzeyinde, kertenkelede organ, insanda doku düzeyinde görülür.
  • gelişmişlikle ters orantılıdır.
 7. Sporla Üreme hakkında bilgi veriniz.
  • Mantarlarda, tek hücrelilerde, tohumsuz bitkilerde görülür. 
  • eşeyli ve eşeysiz üreme varsa metagenez denir. (döl almaşı)
  • diploit sporofit mayoz geçirerek spor, sporlar mitozla gametofit, gametofitler sperm ve yumurta, sperm ve yumurta döllenerek embriyo ve sporofit oluşturur.
 8. Vejetatif Üreme hakkında bilgi veriniz.
  • sürünücü: çilek
  • rizom: ayrık otu, zencefil
  • yumru: patates
  • aşılama: dalı bağlama
  • daldırma: toprağa dal koyma
 9. Hangi hücrelerimizde mitoz görülmez?
  Sinir, kas ve retina hücrelerinde mitoz görülmez.
 10. Mitozun Profaz Evresinde neler gerçekleşir?
  • profaz1-evresi-hücrenin-durumu
  • kromatin yoğunlaşır, kromozomlar belli hale gelir.
  • kromozomlar sentromere bağlı iki kromatit haline gelir.
  • mikrotübül oluşur. sentriyol ktuplara gider. kinetekora bağlanır.
  • çekirdekçik kaybolur.
  • çekirdek zarı erir.
 11. Mitozun Metafaz Evresinde Neler Gerçekleşir?
  Kromatitler ekvatoral düzlemde sıralanır.
 12. Mitozun Anafaz Evresinde Neler Gerçekleşir?
  • İğ ipliklerinin boyu kısalır.
  • kardeş kromatitler zıt kutuplara gider.
  • hücrenin boyu uzar
  • kardeş kromatitler kromozoma dönüşür.
 13. Mitozun Telofaz Evresinde Neler Gerçekleşir?
  • Çekirdekçik ve çekirdek zarı oluşur
  • kromozomlar kromatine dönüşür.
  • golgiden ayrılan keseler ekvatoral düzlemde birikir.
 14. Bakteri ve arkebakteriler neyle çoğalır?
  • Mitozla çoğalmaz.
  • Amitozla çoğalır.
 15. Sitokinez sonucu neler hücreler arası farklılık gösterebilir?
  büyüklük, sitoplazma miktarı, organel sayısı
 16. Hayvan hücrelerinin sitokinezi nasıl gerçekleşir?
  • mikrofilamentler görev alır. aktin ve miyozin yapılı iğ iplikleri oluşur.
  • İçten dışa doğru olur.
 17. Bitki Hücrelerinin sitokenezi nasıl gerçekleşir?
  • Dıştan içe doğru.
  • Orta lamel hücreyi ikiye böler.
 18. Kontrol noktaları hakkında bilgi veriniz.
  • G1: Bölünme Komutu
  • S: DNA eşlenir
  • G2: Hata var mı (Protein Sentezi)
  • M: Kromozomların iğ ipliğine bağlanması kontrol edilir.
 19. Sentromer ve kinetekor nedir?
  Kinetekor iğ ipliklerinin bağlandığı yer, sentromer de kromatitleri bir arada tutan yerdir.
 20. Kontrol noktalarında ne görev yapar?
  Siklin ve siklin bağlı kinazlar görev yapar.
Author
pelinpoyraz
ID
327128
Card Set
Mitosis
Description
ay
Updated