1-25

 1. disparate
  different
 2. eclectic
  çeşitli
 3. conspicuous
  göze çarpan
 4. subtle
  imalı, göze çarpmayan, alttan alttan
 5. to digress
  konudan sapmak
 6. to dissent
  to disagree
 7. to procrastinate
  ertelemek
 8. to alleviate
  azaltmak
 9. to distort
  bozmak, çarpıtmak
 10. oblivious
  unaware
 11. resolute
  kararlı
 12. compassion
  şevkat
 13. to undermine
  yıkmak, kuyusunu kazmak
 14. to perplex
  şaşırtmak
 15. hypocricy
  yalancılık, ikiyüzlülük
 16. pragmatic
  pratik
 17. to cherish
  çok değer vermek
 18. merit
  value
 19. to merit
  haketmek
 20. to relish
  tadını çıkarmak, to enjoy
 21. explicit
  clear
 22. implicit
  imalı
 23. cynical
  pesimist ve alaycı
 24. sardonic
  alaycı
 25. sarcastic
  alaycı
 26. to pretend
  ikisi de rol yapmak
 27. to feign
  ikisi de rol yapmak
 28. to confirm
  hepsi onaylamak
 29. to condone
  hepsi onaylamak
 30. to endorse
  hepsi onaylamak
 31. to sanction
  hepsi onaylamak
 32. to comply
  to obey
 33. to conform
  to obey
 34. to compromise
  uzlaşmak 2. tehlikeye atmak
 35. to reconcile
  barışmak
 36. conciliatory
  barışçıl
 37. confrontational
  kavgacı
 38. wary
  temkinli
 39. leery
  temkinli
 40. cautious
  temkinli
 41. to enhance
  arttırmak, güçlendirmek
 42. to foster
  to encourage, teşvik etmek
 43. deplete
  used up, almost bitmiş
 44. replete
  full
 45. austere
  1. strict 2. süssüz, çok sade
 46. parched:
  1. kurak 2. thirsty
 47. arid
  kurak
 48. skeptical
  ikisi de şüpheci
 49. dubious:
  bu bir de şüpheli
 50. equivocal:
  belirsiz
 51. ambiguous
  belirsiz
 52. taciturn
  az konuşan
 53. laconic
  az konuşan
 54. reticent
  az konuşan, mesafeli
 55. adverse:
  ters, zıt
 56. adversity:
  zorluk
 57. adversary:
  düşman, rakip
 58. perceptive:
  sezgili, anlayan, farkeden, gören
 59. insightful
  sezgili, anlayan, farkeden, gören
 60. *decorous:
  1. görgülü 2. sakin, ağırbaşlı
 61. placid:
  sakin
 62. tranquil
  sakin
 63. collected
  sakin
 64. composed
  sakin
 65. serene
  sakin
 66. scheme:
  entrika
 67. machinations
  entrika
 68. deliberate:
  kasti
 69. robust:
  strong
 70. to deliberate:
  düşünüp taşınmak
 71. ornate:
  süslü
 72. florid:
  süslü
 73. to embellish:
  süslemek
 74. to adorn:
  süslemek
 75. to revere:
  saygı duymak
 76. to venerate
  saygı duymak
 77. intransigent:
  taviz vermeyen, dediğim dedik
 78. unyielding
  taviz vermeyen, dediğim dedik
 79. dogmatic
  taviz vermeyen, dediğim dedik
 80. doctrinaire
  taviz vermeyen, dediğim dedik
 81. invaluable =
  valuable
 82. impassive =
  passive
 83. ingenious =
  genius
 84. inflammable =
  flammable
 85. impassioned =
  passioned
 86. spurious:
  sahte (opposite of genuine)
 87. egregious:
  gözardı edilemeyecek kadar kötü (mesela hata)
 88. to mimic:
  aynısını yapmak
 89. to imitate;
  aynısını yapmak
 90. to emulate:
  özenerek aynısını yapmak
 91. arrogant:
  kibirli
 92. pompous
  kibirli
 93. smug
  kibirli
 94. to espouse:
  to support
 95. to censure:
  kınamak, eleştirmek
 96. innocuous:
  harmless
 97. fallacious:
  mantık hatalı
 98. inconsequential:
  unimportant
 99. lurid:
  korkunç(savaş alanındaki gibi korkunç, for example)
 100. graphic
  korkunç(savaş alanındaki gibi korkunç, for example)
 101. to mitigate:
  to alleviate
 102. lucid:
  clear
 103. to abstain:
  to stay away from
 104. mundane:
  dünyevi or sıkıcı
 105. auspicious:
  hayırlı
 106. ominous:
  hayırsız
 107. temper(n):
  1. huy 2. sinirlilik
 108. to temper:
  dizginlemek, azaltmak, ılımlılaştırmak
 109. temperance:
  ılımlı, orta şekerli, extreme olmayan
 110. moderation
  ikisi de ılımlı, orta şekerli, extreme olmayan
 111. to scrutinize:
  to examine very carefully
 112. prosaic:
  sıkıcı
 113. barrage:
  bombardıman
 114. to alter:
  to change
 115. myth:
  yanlış inanç
 116. to ameliorate:
  to improve, to make better
 117. to appraise:
  ölçmek, değerlendirmek
 118. to assess
  ölçmek, değerlendirmek
 119. to assay
  ölçmek, değerlendirmek
 120. trivial :
  önemsiz
 121. frivolous
  önemsiz
 122. trifling
  önemsiz
 123. inscrutable:
  anlaşılmaz
 124. pungent:
  having a strong smell or taste
 125. meticulous:
  titiz
 126. pundit:
  expert
 127. to supplant:
  to replace
 128. obstinate:
  inatçı
 129. intrepid:
  cesur
 130. evanescent:
  kısa süren, geçici
 131. ephemeral
  kısa süren, geçici
 132. to intimidate:
  korkutmak
 133. indignant:
  kızgın
 134. nonchalant:
  umursamaz tavırlı
 135. probity:
  integrity
 136. fraud:
  sahtekarlık
 137. ruthless:
  acımasız
 138. conviction:
  1. belief 2. mahkumiyet
 139. prose:
  düzyazı
 140. corruption:
  yozlaşma
 141. to refute:
  yanlışlamak
 142. competent:
  becerikli, işinin ehli
 143. constitution:
  1. anayasa 2. bünye
 144. narrative:
  hikaye
 145. vignette:
  short description
 146. industrious:
  çalışkan
 147. assiduous
  çalışkan
 148. persevering:
  çalışkan, yılmayan
 149. diligent
  çalışkan, yılmayan
 150. surreptitious:
  gizli
 151. stealthy
  gizli
 152. clandestine
  gizli
 153. to compete
  rekabet etmek, yarışmak
 154. to vie
  rekabet etmek, yarışmak
 155. to contest (bu bir de oppose demek)
  rekabet etmek, yarışmak,oppose
 156. to overwhelm:
  to be too much, boğmak, bunaltmak
 157. overwhelming:
  1. bunaltıcı 2.karşı konulamaz,çok büyük ( mesela majority)
 158. to flourish:
  büyümek, gelişmek, zenginleşmek
 159. to prosper
  büyümek, gelişmek, zenginleşmek
 160. to thrive
  büyümek, gelişmek, zenginleşmek
 161. to accord:
  agree
 162. to concur
  agree
 163. to accede
  agree
 164. to acquiesce
  agree
 165. to concede
  agree
 166. to assent
  agree
 167. salutary:
  sağlıklı, yararlı
 168. salubrious
  sağlıklı, yararlı
 169. scrupulous:
  1. ahlaklı 2. titiz, dikkatli
 170. disposition:
  1. huy 2. eğilim
 171. to be disposed to……:
  eğilimi olmak
 172. effusive:
  abartılı or abartılı duygusal
 173. potent:
  güçlü
 174. to proliferate-prolific:
  artmak, çoğalmak - üretken
 175. profound:
  derin (laf olur, belief olur, filozofi olur)
 176. convention:
  1. tradition 2. toplantı
 177. to delineate:
  to describe
 178. to corroborate:
  desteklemek
 179. to exasperate:
  1. kızdırmak 2. yormak
 180. conundrum:
  puzzling problem
 181. transient:
  geçici
 182. neophyte:
  çaylak, acemi
 183. novice
  çaylak, acemi
 184. tyro
  çaylak, acemi
 185. to condense:
  kısaltmak
 186. to curtail
  kısaltmak
 187. to abridge
  kısaltmak
 188. to abbreviate
  kısaltmak
 189. to exacerbate:
  to worsen
 190. to aggravate
  to worsen
 191. subservient:
  ezik itaatkar
 192. submissive
  ezik itaatkar
 193. servile
  ezik itaatkar
 194. parsimonious:
  cimri
 195. stingy
  cimri
 196. frugal
  cimri
 197. miserly
  cimri
 198. to embroil:
  kötü bir duruma karışmak
 199. to extricate:
  kötü bir durumdan kurtulmak
 200. superficial:
  yüzeysel
 201. artificial:
  yapay
 202. credible:
  güvenilir, inanılır, plausible
 203. credulous:
  saf
 204. credit:
  1. praise 2.güven 3. itibar
 205. incredulous:
  inanmayan
 206. didactic:
  eğitici, öğretici
 207. pedagogical
  eğitici, öğretici
 208. dilletante:
  yüzeysel bilgisi olan, uzman olmayan
 209. dabbler
  yüzeysel bilgisi olan, uzman olmayan
 210. relevant:
  1.alakalı 2.önemli 3.geçerli
 211. reprehensible:
  kınanması gereken
 212. to augment:
  arttırmak
 213. vociferous:
  loud
 214. tentative:
  1.deneme babında, emin olmadan 2.firm veya kesin olmayan
 215. tenacious:
  1. firm 2. yılmayan
 216. querulous:
  şikayetçi
 217. awe:
  çok büyük hayranlık
 218. indifference:
  umursamazlık
 219. disinterested:
  impartial
 220. stoic:
  hislerini belli etmeyen, şikayet etmeyen
 221. hospitality:
  misafirperverlik
 222. integrity:
  karakter sağlamlığı, dürüstlük
 223. to preserve:
  muhafaza etmek
 224. to vacillate:
  kararsız olmak, gidip gelmek
 225. animosity:
  düşmanlık
 226. hostility
  düşmanlık
 227. enmity
  düşmanlık
 228. antagonism
  düşmanlık
 229. inimical:
  düşmanca
 230. affluent:
  zengin
 231. opulent
  zengin
 232. severe:
  ciddi, ağır
 233. grave
  ciddi, ağır
 234. astute:
  zeki
 235. judicious
  zeki
 236. perspicacious
  zeki
 237. sagacious
  zeki
 238. to substantiate:
  kanıtlamak
 239. sanguine:
  1. optimistic 2. kanlı
 240. tedium:
  boredom
 241. wit:
  zeka (witty: zekice humorous)
 242. to resent:
  kızmak+gücenmek
 243. patron:
  müşteri
 244. to indulge:
  1. to satisfy 2.şımartmak 3.hoşgörmek
 245. indulgent:
  şımartan
 246. tenable:
  reasonable, makul
 247. sound
  reasonable, makul
 248. contrite:
  pişman
 249. remorseful
  pişman
 250. penitent
  pişman
 251. repentant
  pişman
 252. rueful
  pişman
 253. to regret:
  1. pişman olmak 2. üzülmek
 254. unwittingly:
  kasti olmayan, farkında olmadan
 255. inadvertantly
  kasti olmayan, farkında olmadan
 256. gloomy:
  kasvetli
 257. dreary
  kasvetli
 258. remiss:
  ihmalkar
 259. negligent
  ihmalkar
 260. negligible:
  ihmal edilecek kadar küçük, önemsiz
 261. soporific:
  sıkıcı, uyku getiren
 262. renown:
  ün
 263. rational:
  mantıklı
 264. idiosyncratic:
  kendine özgü
 265. remedy:
  ilaç, çare
 266. dignity:
  onur, ağırbaşlılık
 267. ambivalent:
  kararsız
 268. depraved:
  ahlaksız
 269. to lobby:
  kulis yapmak
 270. to assert:
  to claim
 271. epitome:
  best örnek, zirvedeki kişi
 272. edifice:
  bina
 273. facade:
  görunen yüz
 274. serendipity:
  beklenmedik hoş tesadüf
 275. chagrin:
  embarassment
 276. cerebral:
  hep aklını not duygusunu kullanan
 277. discreet:
  hem temkinli hem çaktırmadan
 278. whim:
  gelip geçici heves
 279. deed:
  act
 280. posture:
  vücudun duruşu
 281. demeanor:
  tavır
 282. consistent:
  1. uyumlu 2. istikrarlı
 283. turmoil:
  karışıklık
 284. assertive:
  girişken
 285. grotesque:
  tuhaf and çirkin
 286. bizarre:
  tuhaf
 287. dilatory:
  geciktirici
 288. candid/candor:
  dürüst, samimi
 289. to juxtapose:
  to compare
 290. to mar:
  bozmak, lekelemek
 291. gullible:
  saf
 292. kin:
  akraba
 293. guile:
  kurnazlık, hinoğluhinlik
 294. guileless:
  saf
 295. diversion:
  1. sapma 2.eğlence
 296. to amble
  to walk
 297. to ambulate:
  to walk
 298. hue:
  color
 299. conceited:
  kibirli
 300. to exculpate:
  suçsuzluğunu göstermek
 301. superfluous:
  unneessary
 302. facetious:
  sulu, yersiz şakacı
 303. formidable:
  çok güçlü, ürkütücü bu yüzden
 304. redoubtable
  çok güçlü, ürkütücü bu yüzden
 305. mediator:
  arabulucu, hakem
 306. arbitrator
  arabulucu, hakem
 307. adjudicator
  arabulucu, hakem
 308. umpire
  arabulucu, hakem
 309. arbiter
  arabulucu, hakem
 310. enthusiastic:
  coşkulu, şevkli
 311. fervent
  coşkulu, şevkli
 312. ardent
  coşkulu, şevkli
 313. to laud:
  övmek
 314. to extol
  övmek
 315. accolade:
  övgü
 316. clamor:
  gürültü
 317. din
  gürültü
 318. to incriminate:
  suçlu olduğunu göstermek
 319. to inculpate
  suçlu olduğunu göstermek
 320. bold:
  cesur
 321. dauntless
  cesur
 322. to mull:
  to think
 323. to ruminate
  to think
 324. to reflect
  to think
 325. to ponder
  to think
 326. solemn:
  ciddi, ağırbaşlı
 327. somber:
  ciddi, kasvetli
 328. viable:
  workable
 329. feasible
  workable
 330. terse:
  kısa ve öz
 331. pithy
  kısa ve öz
 332. concise
  kısa ve öz
 333. succint
  kısa ve öz
 334. munificent:
  cömert
 335. magnanimous
  cömert
 336. philanthropist:
  hayırsever insan
 337. tycoon:
  zengin ve güçlü “
 338. reactionary:
  tutucu “
 339. maverick:
  kuralları takmayan
 340. pariah:
  outcast
 341. pauper:
  fakir
 342. paragon:
  model
 343. zenith:
  zirve
 344. apogee
  zirve
 345. apex
  zirve
 346. summit
  zirve
 347. pinnacle
  zirve
 348. nadir:
  en dip nokta
 349. haphazard:
  keyfi, random’a benzer
 350. arbitrary
  keyfi, random’a benzer
 351. charm:
  evil’dan koruyucu muska
 352. amulet
  evil’dan koruyucu muska
 353. talisman
  evil’dan koruyucu muska
 354. dirge:
  ağıt
 355. elegy
  ağıt
 356. gratuitous:
  1. bedava 2. gereksiz
 357. nursery:
  1. çiçeklik 2. bebek odası
 358. counterfeit:
  sahte (para)
 359. irrigation:
  sulama
 360. volition:
  free will
 361. eulogy:
  övgü
 362. to invigorate:
  canlandırmak, energize
 363. tonic:
  enerji veren içecek
 364. unremitting:
  incessant
 365. infallible:
  perfect
 366. unwarranted:
  unnecessary, uncalled for
 367. reciprocal:
  karşılıklı
 368. mutual
  karşılıklı
 369. congenital:
  doğuştan olan, doğasında olan
 370. innate
  doğuştan olan, doğasında olan
 371. inherent
  doğuştan olan, doğasında olan
 372. fertile:
  verimli
 373. fecund
  verimli
 374. query:
  soru, sorgulama
 375. inquiry
  soru, sorgulama
 376. to debunk:
  eleştirmek
 377. detractor:
  eleştiren
 378. controversial:
  tartışmalı
 379. capricious:
  kaprisli, değişken
 380. mercurial
  kaprisli, değişken
 381. fickle
  kaprisli, değişken
 382. to convey:
  iletmek
 383. orthodox:
  tutucu
 384. to ridicule:
  alay etmek
 385. to mock
  alay etmek
 386. to reflect:
  1.yansıtmak 2.düşünmek
 387. comprehensive:
  kapsamlı
 388. prudent:
  temkinli
 389. to verify:
  doğrulamak
 390. entrenched:
  sabit, fixed, kolay değişmez
 391. to commend:
  övmek
 392. to vindicate:
  haklı çıkarmak
 393. prophet:
  kahin
 394. exuberant:
  coşkulu, energetic
 395. vindictive:
  kindar
 396. lugubrious:
  sad
 397. progenitor:
  ata
 398. to avoid:
  kaçınmak
 399. to avert
  kaçınmak
 400. to evade
  kaçınmak
 401. to conceal:
  gizlemek
 402. to disguise
  gizlemek
 403. to dissemble
  gizlemek
 404. intriguing:
  ilginç
 405. beguiling
  ilginç
 406. tantalizing
  ilginç
 407. titillating
  ilginç
 408. articulate:
  güzel konuşan
 409. eloquent
  güzel konuşan
 410. to attribute:
  atfetmek
 411. to impute
  atfetmek
 412. ingenUous:
  naive
 413. artless
  naive
 414. animated:
  canlı, hareketli
 415. to impugn:
  to attack as false or lacking integrity
 416. to gainsay:
  to oppose, to contradict
 417. altruistic:
  fedakar
 418. posterity:
  gelecek nesiller
 419. to renege:
  sözünden dönmek
 420. impudent:
  küstah, terbiyesiz
 421. impertinent
  küstah, terbiyesiz
 422. officious:
  kendini pek önemseyen ve işgüzar
 423. to inflict:
  acı vs. vermek
 424. to rebuke:
  azarlamak
 425. ubiquitous:
  her yerde olan
 426. infamous:
  kötü ünü olan
 427. notorious
  kötü ünü olan
 428. liable:
  1. responsible 2. possible
 429. liability:
  1. responsibility 2. disadvantage 3. debt
 430. to deride:
  küçük görmek
 431. to belittle
  küçük görmek
 432. to condescend
  küçük görmek
 433. to patronize
  küçük görmek
 434. chaff
  küçük görmek
 435. disdain
  küçük görmek
 436. amiable:
  friendly
 437. amicable
  friendly
 438. affable
  friendly
 439. genial
  friendly
 440. congenial
  friendly
 441. cordial
  friendly
 442. courteous
  friendly
 443. obliging
  friendly
 444. urbane
  friendly
 445. vitriolic:
  yakıcı, acı (mesela eleştiri de olur)
 446. caustic
  yakıcı, acı (mesela eleştiri de olur)
 447. acrid
  yakıcı, acı (mesela eleştiri de olur)
 448. acrimonious
  yakıcı, acı (mesela eleştiri de olur)
 449. astringent
  yakıcı, acı (mesela eleştiri de olur)
 450. vituperative:
  küfürlü
 451. to mourn:
  yas tutmak
 452. to incur:
  bring upon oneself
 453. dormant:
  inactive
 454. predicament:
  unpleasant situation
 455. covetous:
  greedy
 456. venal
  greedy
 457. avaricious
  greedy
 458. rapacious
  greedy
 459. destitute:
  fakir
 460. penurious
  fakir
 461. indigent
  fakir
 462. impecunious
  fakir
 463. impoverished
  fakir
 464. omen:
  kehanet
 465. portent
  kehanet
 466. harbinger
  kehanet
 467. propensity:
  düşkünlük
 468. predilection
  düşkünlük
 469. penchant
  düşkünlük
 470. proclivity
  düşkünlük
 471. bent
  düşkünlük
 472. to thwart:
  engellemek
 473. to stymie
  engellemek
 474. forgery:
  sahtekarlık
 475. unassuming:
  modest
 476. incipient:
  yeni başlayan
 477. repast:
  meal
 478. comestibles:
  food
 479. saporous:
  lezzetli
 480. corpulent:
  şişman
 481. emaciated:
  pek zayıf
 482. to devour:
  hırsla, iştahla yemek (okumak falan da olur)
 483. voracious:
  doymaz
 484. ravenous
  doymaz
 485. adage:
  atasözü
 486. appellation:
  isim
 487. to swagger:
  hava atarak yürümek
 488. to strut
  hava atarak yürümek
 489. prostrate:
  1. yüzükoyun yatmış 2. halsiz
 490. profane:
  küfürlü, kirli, saygısız
 491. torrid:
  çok sıcak
 492. sluggish:
  ağır hareket eden, tembel
 493. torpid:
  uyuşuk
 494. mien:
  yüz ifadesi
 495. grandiloquent:
  tumturaklı, şatafatlı (konuşma)
 496. bombastic:
  abartmalı, şişiririlmiş (konuşma)
 497. pusillanimous:
  korkak
 498. temerity:
  cesaret
 499. propitious:
  hayırlı, favorable
 500. timid:
  ürkek or shy
 501. timorous
  ürkek or shy
 502. to soothe:
  sakinleştirmek, yatıştırmak
 503. to mollify
  sakinleştirmek, yatıştırmak
 504. to appease
  sakinleştirmek, yatıştırmak
 505. to propitiate
  sakinleştirmek, yatıştırmak
 506. pedestrian:
  1. sıkıcı 2. yaya
 507. enthralling:
  büyüleyici
 508. blithe:
  neşeli
 509. morose:
  somurtkan
 510. immaculate:
  tertemiz, kusursuz
 511. unkempt:
  dağınık
 512. squalid:
  pis
 513. paltry:
  değersiz, önemsiz
 514. antediluvian:
  obsolete
 515. intractable:
  kolay idare edilmeyen, inatçı
 516. refractory
  kolay idare edilmeyen, inatçı
 517. to scorn:
  alay ederek küçük görmek
 518. to scoff
  alay ederek küçük görmek
 519. knave:
  hilekar insan
 520. rogue
  hilekar insan
 521. to pique:
  sinirlendirmek
 522. to vex
  sinirlendirmek
 523. to peeve
  sinirlendirmek
 524. to provoke
  sinirlendirmek
 525. to affront
  sinirlendirmek (bu to insult da demek)
 526. voluble:
  geveze
 527. garrulous
  geveze
 528. verbose
  geveze
 529. to enervate:
  kuvvetini azaltmak
 530. rustic:
  rural + simple
 531. arcane:
  sır olan, gizli
 532. to relinquish:
  vazgeçmek, bırakmak
 533. abstruse:
  anlaşılması güç
 534. insidious:
  sinsi
 535. impervious:
  etkilenmeyen
 536. inexorable:
  yolundan şaşmayan, yılmaz
 537. unswerving
  yolundan şaşmayan, yılmaz
 538. unrelenting
  yolundan şaşmayan, yılmaz (bu ceaseless de demek)
 539. adamant
  yolundan şaşmayan, yılmaz
 540. lackadaisical:
  lethargic
 541. listless
  lethargic
 542. to flout:
  açıkça itaat etmemek
 543. to buttress:
  to reinforce, support
 544. to uplift:
  to improve, enrich
 545. prospect:
  1. beklenen şey 2. ümit
 546. to promote:
  1. terfi etmek 2. reklamını yapmak
 547. fabrication:
  uydurma
 548. prognosis:
  tahmin
 549. to promulgate:
  resmen ilan etmek
 550. to flaunt:
  gösteriş yapmak
 551. to accommodate:
  1. to help 2.to house 3. to adapt
 552. deleterious:
  (sağlığa) zararlı
 553. rectitude:
  dürüstlük
 554. havoc:
  destruction
 555. commensurate:
  orantılı, uygun
 556. to tout:
  reklamını yapmak
 557. touching:
  duygulandırıcı
 558. moving
  duygulandırıcı
 559. poignant
  duygulandırıcı
 560. onerous:
  zor, yorucu
 561. arduous
  zor, yorucu
 562. taxing
  zor, yorucu
 563. strenuous
  zor, yorucu
 564. to oblige:
  1. zorlamak 2. memnun etmek
 565. obliged(adj):
  minnettar
 566. obliging:
  helpful, nazik
 567. accommodating:
  helpful, uzlaştırıcı
 568. amenable:
  yumuşak başlı
 569. pristine:
  el değmemiş
 570. unspoilt
  el değmemiş
 571. to divulge:
  to announce
 572. to reveal
  to announce
 573. flagrant:
  negatif bir şeyi göze çarpa çarpa
 574. blatant
  negatif bir şeyi göze çarpa çarpa
 575. to taunt:
  to mock
 576. to jeer
  to mock
 577. to invoke:
  dua etmek, çağırmak
 578. tenuous:
  ince, hafif, yerleşmemiş, insignificant
 579. precipitous:
  acele
 580. to purloin:
  to steal
 581. ineffable:
  sözle ifade edilemez
 582. to proscribe:
  yasak etmek, mahkum etmek
 583. loath:
  isteksiz
 584. nebulous:
  kesin olmayan
 585. hazy
  kesin olmayan
 586. verity:
  doğruluk
 587. veracity
  doğruluk
 588. to evoke:
  aklına getirmek, uyandırmak, hissettirmek
 589. redundant:
  gereksiz tekrar edilmiş
 590. cacophony:
  gürültü
 591. importunate:
  ısrarcı ve rahatsız eden
 592. to expound:
  explain
 593. to efface:
  silmek
 594. self-effacing:
  modest
 595. fortitude:
  strength, dayanıklılık
 596. levity:
  yersiz şakacılık
 597. to bolster:
  to support
 598. to ingratiate:
  sevdirmek(bazen yağcılıkla)
 599. to abominate:
  nefret etmek
 600. to loathe
  nefret etmek
 601. to sully:
  kirletmek
 602. to tarnish
  kirletmek
 603. colossal:
  çok büyük
 604. gargantuan
  çok büyük
 605. mammoth
  çok büyük
 606. prodigious
  çok büyük
 607. diminutive:
  çok küçük
 608. miniscule
  çok küçük
 609. minute
  çok küçük
 610. diffident:
  shy
 611. deference:
  respect
 612. peremptory:
  kati, kesin
 613. categorical
  kati, kesin
 614. missive:
  mektup
 615. ornery:
  huysuz
 616. to defer:
  ertelemek
 617. wistful:
  melankolik ve özlemli
 618. to encompass:
  to include
 619. to incorporate
  to include
 620. to hamper:
  engellemek
 621. prodigal:
  müsrif
 622. exclusive:
  bir kişi veya bir gruba has, hariç tutan
 623. to contrive:
  bir yolunu bulmak, düşünmek
 624. to prescribe:
  emretmek
 625. opaque:
  1. şeffaf olmayan 2. kolay anlaşılmayan
 626. arbor:
  ağaç
 627. to exhort:
  1. teşvik etmek, urge 2. öğüt vermek
 628. rhetoric:
  söylem, konuşma
 629. discourse
  söylem, konuşma
 630. to delimit:
  sınır çizmek
 631. to demarcate
  sınır çizmek
 632. to circumscribe
  sınır çizmek
 633. prepossessing:
  çekici
 634. alluring
  çekici
 635. captivating
  çekici
 636. limber:
  esnek
 637. lithe
  esnek
 638. perennial:
  hep süren
 639. perpetual
  hep süren
 640. to vanquish/the vanquished:
  yenmek/yenilmiş
 641. debacle:
  felaket, büyük yenilgi
 642. mellifluous:
  sweet sounding
 643. oblique:
  convoluted
 644. providence:
  1. fate 2. prudence
 645. provident:
  1. cimri 2. prudent
 646. providential:
  lucky
 647. fortuitous
  lucky
 648. obsequious:
  yalakalık yapan
 649. fawning
  yalakalık yapan
 650. sycophantic
  yalakalık yapan
 651. to absolve
  suçu affetmek
 652. to redeem
  kurtarmak
 653. to beseech
  yalvarmak
 654. trite
  basmakalıp
 655. restive
  restless, agitated
 656. subversive
  yıkıcı
 657. to cajole
  tatlı sözle kandırmak, ikna etmek
 658. to coax
  tatlı sözle kandırmak, ikna etmek
 659. calamity
  catastrophe
 660. callow
  tecrübesiz
 661. indubitable
  certain, kesin
 662. incontrovertible
  certain, kesin
 663. incontestable
  certain, kesin
 664. cumbersome
  burdensome, bulky, awkward
 665. deciduous
  yaprakları dökülen + geçici
 666. largess
  cömertlik
 667. to desiccate
  kurutmak
 668. to falter
  tereddüt etmek, duraklamak
 669. lassitude
  halsizlik
 670. zest
  lezzet, zevk
 671. to foil
  engellemek
 672. to galvanize
  hareketlendirmek
 673. dolorous
  kederli
 674. to goad
  teşvik etmek
 675. to hoax
  aldatmak
 676. hyperbole
  exaggeration
 677. ignominious
  namussuz
 678. truculent
  zalim
 679. immaterial
  önemsiz
 680. maudlin
  aşırı duygusal, ağlamaklı
 681. nominal
  1. isimle ilgili 2. önemsiz
 682. tribute
  övme
 683. to prevaricate
  yalan söylemek
 684. homage
  hürmet
 685. travesty
  alay, haksızlık
 686. perverse
  abnormal, unnatural
 687. umbrage
  gücenme
 688. vagary
  kapris, whim
 689. wont
  habit
 690. overbearing
  zorba tavırlı
 691. zeal
  istek, heves
 692. alacrity
  eagerness
 693. disaffected
  disloyal
 694. progeny
  offspring
 695. to unfetter
  liberate
 696. exhaustive
  comprehensive
 697. to ratify
  to approve, sanction
 698. haunting
  disturbing
 699. evocative
  disturbing
 700. turncoat
  traitor
 701. dogged
  determined
 702. unconscionable
  ahlaksız, amoral
 703. meander
  dolambaçlı yol
 704. to rummage
  to search
 705. opprobrious
  1. insulting 2. shameful
 706. imperturbable
  calm
 707. to lure
  to tempt
 708. retaliation
  revenge
 709. conclave
  secret/private meeting
 710. reproach
  blame, censure
 711. fib
  lie
 712. dulcet
  euphonious
 713. genteel
  refined, cultured
 714. harrowing
  distressing
 715. to teem
  to be full of, abound
 716. sheer
  total, absolute
 717. lucrative
  karlı (profitable)
 718. unanimous
  agreed (oybirliği)
 719. slapdash
  careless
 720. relentless
  nonstop
 721. unbidden
  uninvited
 722. to perpetuate
  to continue, to keep alive
 723. tribulation
  adversity
 724. retribution
  punishment
 725. to trespass
  to intrude
 726. to encroach
  to intrude
 727. to fashion
  to make, create, design
 728. to mould
  to make, create, design
 729. to contrive
  to make, create, design
 730. to forge
  to make, create, design
 731. to peste
  to annoy
 732. rankle
  to annoy
 733. harry
  to annoy
 734. itinerary
  schedule
 735. itinerant
  gezgin
 736. ebullient
  coşkulu
 737. radiant
  happy
 738. chimerical
  hayali
 739. factitious
  artificial, affected
 740. to wheedle
  cajole
 741. pandemic
  widespread
 742. to commiserate
  feel sympathy, pity for
 743. grudging
  reluctant
 744. effervescence
  exuberance
 745. haughty:
  arrogant
 746. assuming
  arrogant
 747. imperious
  arrogant
 748. lofty
  arrogant (bu yüksek de demek)
 749. overweening
  arrogant
 750. supercilious
  arrogant
 751. to withstand:
  to resist
 752. to withhold:
  to keep back
 753. to wither:
  to decay
 754. to wilt
  to decay
 755. to atrophy (verb + noun)
  to decay
 756. to yield:
  to produce, to give in, to comply
 757. yardstick:
  standard
 758. kindred:
  similar
 759. to engender:
  to produce, cause, create
 760. illicit:
  illegal
 761. to renounce:
  vazgeçmek, reddetmek
 762. nether:
  lower
 763. proxy:
  representative
 764. knack:
  beceri
 765. bent
  beceri
 766. flair
  beceri
 767. to denounce:
  suçlamak, kınamak
 768. doom:
  destruction
 769. exertion:
  effort
 770. to steer:
  drive
 771. doting:
  adoring
 772. haven:
  sığınak
 773. sanctuary
  sığınak
 774. sanctum
  sığınak
 775. asylum
  sığınak
 776. refuge
  sığınak
 777. to contemplate:
  think about
 778. faculty:
  ability
 779. to impart:
  to convey
 780. to bequeath:
  miras bırakmak
 781. vigilant:
  tetikte olan, uyanık, ihtiyatlı
 782. irrevocable:
  irreversible, unalterable
 783. exhilarating:
  invigorating
 784. toady:
  servile dalkavuk
 785. ulterior:
  gizli, unstated
 786. insurgent:
  asi
 787. impregnable:
  invulnerable
 788. unassailable
  invulnerable
 789. to impede:
  engellemek
 790. mendacious:
  yalancı, dürüst olmayan
 791. to divest:
  yoksun bırakmak
 792. mirth:
  neşe
 793. contiguous:
  bitişik
 794. adjacent
  bitişik
 795. contentious:
  kavgacı
 796. listless:
  enerjisiz
 797. luster:
  parlaklık
 798. sedulous:
  assiduous
 799. undue:
  excessive
 800. cavalier:
  arrogant
 801. crotchety:
  eccentric, whimsical
 802. to dissipate:
  to scatter, dağılmak
 803. elliptical:
  ambiguous
 804. to engage:
  to attract, to hire, to confront
 805. to enfrenchise:
  oy hakkı vermek
 806. undoing:
  ruin
 807. to fathom:
  to comprehend
 808. furor:
  great excitement
 809. to incense:
  to enrage, infuriate
 810. impromptu:
  spontane
 811. impunity:
  dokunulmazlık
 812. spartan:
  austere
 813. ascetic
  austere
 814. reprisal:
  retaliation
 815. to nonplus:
  to astonish
 816. repose:
  huzur, sükunet
 817. synopsis:
  summary
 818. respite:
  pause
 819. seditious:
  isyankar
 820. abolish:
  feshetmek
 821. rescind
  feshetmek
 822. repeal
  feshetmek
 823. abrogate
  feshetmek
 824. nullify
  feshetmek
 825. exempt:
  muaf
 826. quixotic:
  idealistic
 827. to reprove:
  censure
 828. to stifle:
  suppress, inhibit
 829. minutiae:
  petty details
 830. livid:
  enraged
 831. sophistry:
  clever but misleading reasoning
 832. stricken:
  hastalanmış + felakete uğramış
 833. beatific:
  blissful
 834. to resume:
  to continue
 835. inclement:
  stormy + harsh
 836. odium:
  hatred
 837. aegis:
  protection
 838. limpid:
  chrystal-clear + transparent
 839. prowess:
  skill
 840. apocryphal:
  false
 841. polemic(s):
  argument, controversy, dispute
 842. celerity:
  speed
 843. hauteur:
  arrogance
 844. to incarcerate:
  imprison
 845. to rally:
  toplanmak + canlanmak
 846. motley:
  disparate, diversified
 847. miscellaneous
  disparate, diversified
 848. assorted
  disparate, diversified
 849. to swerve:
  diverge
 850. veer
  diverge
 851. deviate
  diverge
 852. leaning (noun):
  tendency
 853. proclivity
  tendency
 854. weighty:
  important
 855. innuendo:
  ima
 856. calling(noun):
  profession
 857. metier
  profession
 858. vocation
  profession
 859. hiatus:
  gap, ara
 860. to flag:
  weaken
 861. menial:
  unskilled + boring
 862. effulgent:
  radiant
 863. circuitous:
  indirect, convoluted
 864. to eschew:
  avoid
 865. aplomb:
  self-confidence
 866. commodious:
  geniş ve comfortable
 867. unwavering:
  resolute, yılmaz
 868. staunch
  resolute, yılmaz
 869. steadfast
  resolute, yılmaz
 870. unflagging
  resolute, yılmaz
 871. unfaltering
  resolute, yılmaz
 872. glower:
  dik dik (öfkeyle) bakmak
 873. scowl
  dik dik (öfkeyle) bakmak
 874. frown
  dik dik (öfkeyle) bakmak
 875. idle:
  lazy
 876. slack
  lazy
 877. slothful
  lazy
 878. to conceive (conception):
  1. tahayyül etmek 2. hamile kalmak
 879. recess:
  ara
 880. portly:
  corpulent
 881. woe:
  sorrow
 882. foe:
  enemy
 883. to foment:
  to stir up (trouble)
 884. incite
  to stir up (trouble)
 885. kindle
  to stir up (trouble)
 886. discretion:
  freedom to do something veya discreet olma
 887. to respire:
  to breathe
 888. virulent:
  dangerous, deadly
 889. tortuous:
  winding
 890. to adhere:
  uymak
 891. droll:
  amusing
 892. pellucid:
  clear
 893. to palliate:
  alleviate
 894. unctuous:
  insincere
 895. to waver:
  vaccilate
 896. wholesome:
  healthy
 897. vainglorious:
  conceited
 898. to tantalize:
  tempt
 899. to surmount:
  overcome
 900. supplementary:
  additional
 901. puissant:
  mighty
 902. punctilious:
  precise
 903. peerless:
  incomparable
 904. matchless
  incomparable
 905. frenetic:
  frantic (wild kudret)
 906. to divest:
  deprive
 907. ribald:
  vulgar
 908. to plead:
  to beg
 909. entreat
  to beg
 910. implore
  to beg
 911. mishap:
  accident
 912. impervious:
  etkilenmez(eg. soğuktan)
 913. to enfeeble:
  weaken
 914. to purport:
  claim
 915. lampoon:
  ridicule
 916. to fluster:
  upset
 917. recalcitrant:
  stubborn
 918. to fret:
  to worry
 919. to frolic:
  play
 920. to debauch:
  corrupt
 921. mutinous:
  rebellious
 922. complaisant:
  willing to please
 923. to imbue:
  permeate + inspire
 924. inane:
  silly
 925. impropriety:
  misbehavior
 926. hapless:
  unfortunate
 927. hallowed:
  sacred
 928. spry:
  lively
 929. unsparing:
  generous, lavish
 930. solace:
  comfort
 931. fitful:
  irregular
 932. spasmodic
  irregular
 933. salient:
  conspicuous
 934. quip:
  joke
 935. mordant:
  sarcastic
 936. excursion:
  trip
 937. deliverance:
  liberation
 938. amnesty:
  pardon, affetme
 939. to raze:
  demolish
 940. to wane:
  decline
 941. deference:
  respect
 942. covert:
  secret
 943. to seclude:
  isolate
 944. upheaval:
  felaket
 945. cataclysm
  felaket
 946. tawdry:
  showy
 947. panacea:
  remedy for all troubles/diseases
 948. to obfuscate:
  to bewilder, kafasını kartıştırmak
 949. ingress:
  going in
 950. rumbustious:
  noisily exuberant
 951. boisterous
  noisily exuberant
 952. uprorious
  noisily exuberant
 953. to pillage:
  yağma, talan
 954. plunder
  yağma, talan
 955. maraude
  yağma, talan
 956. scorching:
  çok hot
 957. tardy:
  slow, late
 958. primal:
  primitive + fundamental
 959. epigram:
  short witty saying
 960. touchstone:
  standard, criterion
 961. exiguous:
  very small
 962. nocturnal:
  geceye ait, geceyle ilgili
 963. travail:
  labor
 964. volatile:
  değişken + çabuk evaporate eden
 965. to subsist:
  to survive, exist
 966. to rile:
  annoy
 967. indefatigable:
  tenacious
 968. pied:
  colorful
 969. to atone:
  kabahati affettirmek
 970. ungainly:
  clumsy
 971. to petrify:
  to terrify + to harden
 972. gaunt:
  bony
 973. to pique:
  to arouse + to offend
 974. to imbibe:
  to drink
 975. feckless:
  irresponsible
 976. forlorn:
  dejected
 977. diurnal:
  daytime
 978. nexus:
  link
 979. to subdue:
  to conquer + to calm
 980. to consolidate:
  pekiştirmek
 981. to ensue:
  takip etmek + sonuç olmak (“şu şu oldu and a war ensued” mesela)
 982. mural:
  duvar resmi
 983. olfaction:
  koku alma
 984. gross:
  corpulent, vulgar, blatant, total
 985. gruesome:
  • abhorrent, appaling, unacceptable distateful
  • morsel:
  • small piece
 986. to forebode:
  trouble anticipate etmek
 987. rustic:
  köye kıra ait + kaba, basit
 988. ravishing:
  büyüleyici
 989. to plummet:
  fall sharply
 990. to coagulate:
  pıhtılaşmak
 991. coarse:
  adi, kaba, terbiyesiz, işlenmemiş
 992. to revoke:
  iptal etmek, invalidate
 993. to preside:
  başkanlık etmek
 994. fraught:
  full (of)
 995. to blandish:
  yağcılık etmek
 996. to lurch:
  sallanmak, sendelemek
 997. asunder:
  parçalanmış halde
 998. edict:
  emir
 999. to forbear:
  to avoid
 1000. nascent:
  yeni yeni oluşan
 1001. plaint:
  şikayet
 1002. schism:
  bölünme
 1003. sobriety:
  ağırbaşlılık, ılımlılık
 1004. to slake:
  susuzluğunu gidermek
 1005. pathfinder:
  kaşif
 1006. to lunge:
  hamle etmek, saldırmak
 1007. forbearance:
  patience veya abstinence
Author
noko96
ID
32712
Card Set
1-25
Description
1-25
Updated