Strömningslära teori tenta 16

 1. 1.1) Trycka) 1 N/m2 = 10 mvp, (meter vattenpelare), b) dynamiska trycket är alltid lägre än totaltrycket, c) undertryck är alltid mindre än 1 atm, d) tryck är en ´´normalspänning´´, dvs. kraften verkar vinkelrätt mot ytan
  (c,d)
 2. 1.2) Krafta) Enheten för kraft är (kg m)/(s2 m2), b) dynamiska krafter beror av massaflödet, c), moment = kraft x längd, d) en kraftkomposant är oberoende av riktning
  (b,c)
 3. 1.3) Tryckförluster vid strömning i röra) Vid k/d = 0 (relativ rörråhet) fås inga tryckförluster, b) friktionsfri strömning ger varken friktionsförluster eller engångsförluster (tilläggsförluster), c) en hastigetsökning i ett rör ger minskade tryckförluster, d) systemkarakteristikan ger tryckbehovet vid ändrat flöde
  (b, d)
 4. 1.4) En pumps sughöjd beror:a) av atmosfärstrycket, b) av vätskans densitet c) av ansluten rördimension (sugsida), d) av vätskans temperatur
  (a, b, c, d)
 5. 1.5) Pumpeffekten kan uttryckas som:a) kWh, b) kraft gånger hastighet, c) uppfordringshöjd gånger volymflöde, d) kJ
  (b, c)
 6. 1.6) Bernoullis ekvation gäller för:a) ideala fluider b) inkompressibla fluider, c) stationär strömning, d) medelvärden för hastighet och tryck i ett rörsnitt
  (a, b, c, d)
 7. 1.7) Dynamiska krafter i fria vattenstrålar:a) räknas med hjälp av impulslagen, b) kan utnyttjas i turbiner, c) räknas oberoende av riktning, d) ökar med minskande tvärsnittsarea
  (a, b)
 8. 1.8) Engångsförluster (tilläggsförluster) i rörsystem (Pa):a) är oberoende av Reynolds tal, b) kan bestämmas genom tryckmätning över komponenten, c) är alltid 0.5 vid inströmning i rör från behållare, d) är beroende av komponentens geometri
  (b, d)
 9. 1.9) Ett fläktdiagram anger:a) förhållanden vid konstant gasdensitet b) verkligt flöde vid fläktinloppet, c) fläktens effekt vid givna varvtal, d) tryckökningen i meter vattenpelare (mvp)
  (a, b, c)
 10. 1.10) Vid fläktberäkningar bör observeras:a) att gasens densitet är beroende av temperaturen, b) att fläktdiagrammet ger statiskt tryck på ´´Y-axeln´´, c) att strypning är en energikrävande metod av flödesreglering, d) att flödet ökar med kvadraten på varvtalet
  (a, c)
Author
anton8
ID
327088
Card Set
Strömningslära teori tenta 16
Description
Strömningslära
Updated